Κεφ.5 Η οικονομική ζωή

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ Κεφ.5 Η οικονομική ζωή

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

5 . Η οικονομική ζωή

PowerPoint Presentation:

Οι σημαντικότεροι εμπορικοί δρόμοι κατά τον 15 ο αιώνα Οθωμανική αυτοκρατορία

PowerPoint Presentation:

Οι σημαντικότεροι εμπορικοί δρόμοι κατά τον 17 ο αιώνα Συγκρίνοντας τους δυο χάρες τι αλλαγές στου δρόμους του εμπορίου παρατηρείτε; Ποιο γεγονός μεσολάβησε ανάμεσα στις δυο εποχές; Τι επιπτώσεις είχαν οι αλλαγές αυτές στην οθωμανική αυτοκρατορία; Οθωμανική αυτοκρατορία

PowerPoint Presentation:

Με τις μεγάλες γεωγραφικές ανακαλύψεις ο χάρτης του παγκόσμιου εμπορίου αλλάζει: Οι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι μετατοπίζονται προς τον Ατλαντικό ωκεανό και Η Μεσόγειος παύει πια να είναι το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου. Η οθωμανική αυτοκρατορία χάνει τον έλεγχο του παγκόσμιου εμπορίου ταυτόχρονα χάνει πολιτική και οικονομική δύναμη και μπαίνει σε μια παρατεταμένη περίοδο παρακμής: Τα έσοδα της από τους φόρους του εμπορίου μειώθηκαν. Το νόμισμά της υποτιμήθηκε . Η οικονομία της αρχίζει να εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις της δύσης. Η Κωνσταντινούπολη το 18 ο αι.

PowerPoint Presentation:

Από το τέλος του του 17 ου αι. Παρατηρείται μεγάλη αύξηση του εμπορίου και ένταση του διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού ανάμεσα στις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις της εποχής (Αγγλία- Γαλλία). Στα πλαίσια αυτού του ανταγωνισμού σε ολόκληρο το μεσογειακό χώρο και επομένως και στον ελληνικό χώρο και την οθωμανική αυτοκρατορία σημειώνεται σημαντική ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών. Ο χαρακτήρας του εμπορίου δύσης-οθωμανικής αυτοκρατορίας αποκτά τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει το εμπόριο των δυτικών με τις αποικίες τους (βλ. Αμερικανική επανάσταση): Η οθωμανική αυτοκρατορία εξάγει πρώτες ύλες και τρόφιμα προς τη δύση και εισάγει απ’ αυτήν βιομηχανικά προϊόντα. Η οθωμανική οικονομία μετατρέπεται σε εξαρτημένη οικονομία. Το μεγάλο παζάρι της Κωνσταντινούπολης

PowerPoint Presentation:

Το εμπόριο στον ελληνικό χώρο Η παγκόσμια αύξηση του ε μπορίου και το ενδιαφέρον για τις αγορές της οθωμανικής επικράτειας ευνοούν την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εμπορίου. Οι Έλληνες έμποροι, εκμεταλλεύονται την οθωμανική επέκταση στη βαλκανική χερσόνησο , και οργανώνουν σημαντικούς εμπορικούς σταθμούς και αναλαμβάνουν τη διακίνηση των προϊόντων από και προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμπορίου έπαιξαν και οι ε λληνικές παροικίες της Ευρώπης αφού υπήρξαν ο βασικός εμπορικός σύνδεσμος ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και τον ελληνικό χώρο. Η ανάπτυξη του εμπορίου είχε ως συνέπεια και την οικονομική ανάπτυξη των πόλεων με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού τους . Έλληνας έμπορος

PowerPoint Presentation:

Η κίνηση του πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο Παρατηρήστε προσεκτικά το διάγραμμα της κίνησης του πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο στο διάστημα 1520-1820 Τι παρατηρείτε: α) Σε σχέση με την μείωση και αύξηση του πληθυσμού; β) Πότε αρχίζουν να συμβαίνουν οι αλλαγές που διαπιστώσατε; γ) Μπορείτε να συσχετίσετε τις παρατηρήσεις σας με τα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα;

PowerPoint Presentation:

Η αγροτική οικονομία στον ελληνικό χώρο Η ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου αλλάζει και την αγροτική οικονομία, αφού είναι φυσικό να εξαπλώνονται εκείνες οι καλλιέργειες προϊόντων που έχουν μεγάλη εμπορική ζήτηση στο εξωτερικό. Το σιτάρι, το λάδι, το τυρί, το μαλλί, το βαμβάκι είναι τα βασικά αγροτικά προϊόντα που εξάγονται στη δύση . Η πώληση των προϊόντων αυτών εξαρτάται από τη ζήτηση τους στο εξωτερικό, στοιχείο που φανερώνει τον εξαρτημένο χαρακτήρα της οικονομίας. Σκηνή από την αγροτική ζωή, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη

PowerPoint Presentation:

Η Βιοτεχνία στον ελληνικό χώρο Πλησιάζοντας προς τον 18 ο αι. η βιοτεχνική εργασία χάνει σιγά- σιγά τον οικιακό-οικογενειακό χαρακτήρα που είχε ως τότε και οι συντεχνίες δίνουν τη θέση τους σε συνεταιρισμούς στους οποίους συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι κεφαλαιούχοι ή και απλοί εργαζόμενοι. Οι πρώτοι έβαζαν τα χρήματα και οι δεύτεροι την εργασία τους για να μοιραστούν ανάλογα και τα κέρδη του συνεταιρισμού. Η βιοτεχνία στηριζόταν κυρίως στα λεγόμενα μισοεπεξεργασμένα προϊόντα που προορίζονταν για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τέτοια προϊόντα ήταν κυρίως το μετάξι, το μαλλί και τα δέρματα. Η ανάπτυξη και εξέλιξη της βιοτεχνίας στον ελληνικό χώρο ήταν εξαρτημένη από τα συμφέροντα και τη ζήτηση στις ευρωπαϊκές χώρες, γι’ αυτό και γρήγορα γνώρισε την παρακμή μόλις οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν για τα προϊόντα της. Τα Αμπελάκια, μια κοινότητα στο νομό Λάρισας, εξελίχτηκαν σε σημαντικό βιοτεχνικό κέντρο επεξεργασίας του Βαμβακιού κατά τον 18 ο αι.

PowerPoint Presentation:

Η εμπορική ναυτιλία στον ελληνικό χώρο Ενώ ως τις αρχές του 18 ου αι. οι Έλληνες δεν είχαν στην κατοχή τους παρά ελάχιστα πλοιάρια, η μεγάλη ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου οδηγεί στο σχηματισμό ενός μεγάλου εμπορικού στόλου που θα κυριαρχήσει στις μεταφορές στην ανατολική λεκάνη της μεσογείου. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό; Από τα μέσα του 18 ου αι. και σε διάστημα πενήντα περίπου χρόνων ο ελληνικός στόλος έφτασε να αριθμεί πάνω από 2000 πλοία, ε νώ αναπτύχθηκαν και σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά κ.ά). Στις ναυτικές επιχειρήσεις οι καραβοκύρηδες έβαζαν τα κεφάλαια, οι τεχνίτες και οι ναύτες τη δουλειά τους κι όλοι είχαν μερίδιο στην ιδιοκτησία και στα κέρδη . Έλληνας ναυτικός, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.

PowerPoint Presentation:

Παράγοντες που ευνόησαν την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας: Η συσσώρευση κεφαλαίων από την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών. Τα μεγάλα κέρδη από τα πολλά ταξίδια. Η φτηνή εργατική δύναμη. Ορισμένα διεθνή γεγονότα: - Η συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή(1774). - Η Γαλλική Επανάσταση και οι πόλεμοι του Ναπολέοντα. Υδραίοι ναυτικοί, Λιθογραφία του Friedel

PowerPoint Presentation:

Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ -Καϊναρτζή τερματίζεται ο ρωσοτουρκικός πόλεμος. Σύμφωνα με τη Συνθήκη τα ελληνικά πλοία μπορούσαν να υψώνουν τη ρωσική σημαία και να ταξιδεύουν ανενόχλητα σε όλες τις θάλασσες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας .

PowerPoint Presentation:

Οι ναπολεόντειοι πόλεμοι άφησαν στην ελληνική εμπορική ναυτιλία ελεύθερο το πεδίο για δράση στην ανατολική Μεσόγειο και της επέτρεψαν να ριψοκινδυνεύει την τροφοδοσία με δημητριακά των αποκλεισμένων ευρωπαϊκών λιμανιών και να βγάζει μεγάλα κέρδη. Ο «Θεμιστοκλής» του Υδραίου Τομπάζη

PowerPoint Presentation:

Όμως και η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας είχε περιστασιακό χαρακτήρα, καθώς όπως είδαμε γνώρισε μεγάλη ακμή εξαιτίας του ευνοϊκού διεθνούς περιβάλλοντος. Με το τέλος του Ευρωπαϊκού πολέμου γύρω στα 1815 θα γνωρίσει βαθιά κρίση, καθώς οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν τη χρειάζονταν πια. Η κρίση αυτή ήταν μέρος μιας γενικότερης οικονομικής κρίσης στον ελληνικό χώρο η οποία δεν αποκλείεται να επιτάχυνε την έκρηξη της ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ναυτικός από την Ύδρα . Έργο του L. Dypre

authorStream Live Help