СШ 67

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Комунальний заклад освіти спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю:

Комунальний заклад освіти спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю Девіз школи: «Вчимося мислити глобально, діяти – локально!» Адреса: м.Дніпропетровськ, 49126, провулок Урицького, 6. Телефони: 8 (0562)46-09-85, 744-42-40.

Директор школи Ковальова Тамара Миколаївна:

Директор школи Ковальова Тамара Миколаївна вчитель-методист, Відмінник освіти України

Пріоритетні напрямки роботи: :

Пріоритетні напрямки роботи: 1) формування високоінтелектуальної творчої особистості; розвивальне навчання за концепцією науково-педагогічного проекту “Росток” (автор Т.О.Пушкарьова); 2) національно-патріотичне виховання через пошукову та дослідницьку діяльність партизанського руху Присамар’я, спілкування з випускниками школи 1941 року, екологічні десанти на острові Слави (ж/м Придніпровськ), де створено Музей під відкритим небом; 3) екологічна освіта і виховання через здійснення науково-дослідницької, експериментальної діяльності; впровадження авторських спецкурсів «Основи екології», «Основи радіоекології» у 7-11 класах (вчителі – Федотова Л.А., Артем’єва О.Є., Трофименко Л.П.); проведення екологічних дитячих науково-дослідницьких експедицій на базі Присамарського біостаціонару ДНУ (науковий керівник експедицій – професор, доктор біологічних наук, академік АПН України Травлєєв А.П.); керівник - координатор шкільної екологічної концепції „Людина і Земля”, вчитель – методист хімії та екології Федотова Лариса Андріївна одержала у 2005 році звання Члена – кореспондента Української екологічної академії наук. Екологічними та героїчними стежками Присамар’я пройшли її вихованці, вивчаючи біорізноманіття флори та фауни екосистем Присамарського краю, навчились спілкуватися з природою та друг з другом у здоровому довкіллі. 4) збереження та зміцнення здоров’я учнів, формування здорового способу життя; участь у створенні здоров’язберігаючого середовища школи; школа є навчальним закладом зі створення моделі Школи сприяння здоров’ю в умовах інтенсивного використання новітніх інформаційних технологій навчання;

Пріоритетні напрямки роботи::

Пріоритетні напрямки роботи: 5) соціалізація учнів та соціальна робота з учнями та їх батьками у мікрорайоні через проведення семінарів-тренінгів: “Сприяння просвітницькій роботі “рівний - рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”; „Надання соціальних послуг дітям, сім’ї та молоді у громадах” (в рамках проекту фонду «Благополуччя дітей» ”Школа як осередок соціально - педагогічної роботи дітьми та батьками у мікрорайоні”); „Формування навичок батьківської компетентності”, “Усвідомлене батьківство”(в рамках проекту Українського фонду «Благополуччя дітей» „Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді”); „Культура життєвого самовизначення”; 6) економічна освіта і виховання через викладання нових курсів « Абетка економіки» у 3-4 класах (вчитель початкових класів Іванова Н.Є.) і „ Основи економіки" у 5-8 класах (вчителі Попова П.І., Жавжарова М.В.); 7) удосконалення системи профільного навчання; визначені профілі навчання: природничо - математичний (фізико-математичний, екологічний), суспільно - гуманітарний (економічний), філологічний, універсальний; введення додаткових спецкурсів, факультативів; науково-дослідницька робота; 8) використання сучасних інформаційних та мультимедійних інтерактивних технологій; працюють 2 кабінети інформатики; створені сучасні мультимедійні кабінети хімії та екології; кабінети фізики, хімії, біології, екології, канцелярія обладнані сучасною комп’ютерною та оргтехнікою.

Основною метою діяльності школи є:

Основною метою діяльності школи є підвищення рівня фізичного, психічного, морального, інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів на засадах інтегрованого підходу, гуманітаризації та екологізації змісту і методів навчання і виховання, організації творчої діяльності учнів в навчально – виховному процесі

Співпраця з авторами науково-педагогічного проекту “Росток”:

Співпраця з авторами науково-педагогічного проекту “Росток” Пушкарьовою Тамарою Олексіївною , науковим керівником проекту, начальником відділу менеджменту освіти та вивчення педагогічного досвіду відділення змісту дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидатом педагогічних наук, доцентом Колєчко Ніною Миколаївною, автором навчальних посібників “Навколишній світ” (5-6 класи), директором школи (м. Миколаїв) З 2001 року школа є обласним експериментальним навчальним закладом. Тема експерименту: «Розробка моделі навчального закладу з розвитку творчої особистості методами розвивального навчання Комплексної програми розвитку дітей «Росток» в системі еколого – економічного навчання і виховання».

Інтерактивні методи навчання у вихованні екологічної свідомості учнів та формуванні здорового способу життя:

Інтерактивні методи навчання у вихованні екологічної свідомості учнів та формуванні здорового способу життя

Співробітництво на базі Присамарського біостаціонару ДНУ:

Співробітництво на базі Присамарського біостаціонару ДНУ

З 1990 р. учні школи-учасники дитячих екологічних науково-дослідницьких експедицій:

З 1990 р. учні школи-учасники дитячих екологічних науково-дослідницьких експедицій

Еколого-патріотичні десанти на острові Слави – традиція школи з 1963 р. :

Еколого-патріотичні десанти на острові Слави – традиція школи з 1963 р.

Екологічний і художньо-естетичний напрямки в роботі:

Екологічний і художньо-естетичний напрямки в роботі Команди школи – щорічні переможці міського та обласного конкурсів екотворчості

Збереження і зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя в системі фізичного виховання дітей в школі Школа є навчальним закладом зі створення моделі Школи сприяння здоров’ю в умовах інтенсивного використання новітніх інформаційних технологій навчання:

Збереження і зміцнення здоров ’ я, формування здорового способу життя в системі фізичного виховання дітей в школі Школа є навчальним закладом зі створення моделі Школи сприяння здоров’ю в умовах інтенсивного використання новітніх інформаційних технологій навчання

Учасник соціальних проектів:

Учасник соціальних проектів “ Покращення якості соціальних послуг дітям та сімя ’ м у громаді”; “Дитинство без насильства: профілактика та корекція агресивної поведінки дітей та сучасні підходи до виховання”; “Школа як осередок соціально-педагогічної роботи з дітьми та батьками у мікрорайоні”

Постійно співпрацює з волонтерами Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для проведення тренінгів серед учнів :

Постійно співпрацює з волонтерами Міського центру соціальних служб для сім ’ ї, дітей та молоді для проведення тренінгів серед учнів

Співпраця з програмою авторських телепередач “Маяк” по створенню телесеріалу “Школа”:

Співпраця з програмою авторських телепередач “Маяк” по створенню телесеріалу “Школа”

authorStream Live Help