Kак да попълним бележника

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Kак да попълним бележника 2 клас

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Как да попълним бележника?

Slide 2:

Ученическата книжка (бележник) и ученическата лична карта са официални документи, които се подписват от директора и се подпечатват с печата на училището. В тях се залепват снимки, надписват  се четливо и не се правят съкращения и поправки. 

Slide 3:

Предварително да подготвим – бележник, лична карта ( купуват се от книжарница ). Снимки на ученика – 2 бр./Добре е да се направят преди 15 септември./

На първа страница (стр.1) се изписва: :

На първа страница (стр.1) се изписва: Пълното наименование на училището  - СРЕДНО  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО  УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ", град ВИДИН, община ВИДИН, област ВИДИН Трите имена на ученика, точното ЕГН, пълен адрес, име на родител/настойник, адрес на родителя, клас  ( II Г ), номер в класа (виж от списък /слайд 6 / ) Най-отдолу :  Родител ...... подпис Класен ръководител..... име Луиза Антова Директор ... име Венцислав Станев

Slide 5:

1.стр

Slide 6:

СПИСЪК на учениците от І г клас - 201 4 -201 5 г. 1. Александра Владимирова Димитрова 2. Александър Венциславов Иванов 3. Александър Пламенов Прокопиев 4. Антония Димитрова Боянова 5. Благовеста Ивайлова Иванова 6. Божидар Владимиров Димитров 7. Божидар Руменов Илиев 8. Вероника Людмилова Радулова 9. Весела Добринова Димитрова 10 . Виктор Ивайлов Ганчев 11. Давид Иванов Янакиев 12. Денис Пламенов Здравков 13. Йоана Владимирова Йотова 14. Йордан Владимиров Христов 15. Калина Василева Джунова 16. Калина Владиславова Нинова 17. Константин Цветомиров Шишкв 18. Кристияна Вилянова Кръстева 19 . Лора Владимирова Станчева 20. Лора Ивова Каменова 21. Марта Ивайлова Георгиева 22. Моника Ангелова Милчева 23. Никол Ивайлова Иванова 24 . Пресиян Евтимов Стефанов 25. Сияна Кирилова Петрова 26. Стефан Станимиров Аликов 27. Яна Ивайлова Гергова 28 . Яница Чавдарова Чортанова

На следващата страница (стр.2) се изписват учебните предмети (в точно определен ред) и срещу тях се пише името на учителя както следва : :

На следващата страница (стр.2) се изписват учебните предмети (в точно определен ред) и срещу тях се пише името на учителя както следва : Български език и литература – Луиза Антова Английски език – Математика – Л.Антова Околен свят – Л.Антова Музика –Л.Антова Изобразително изкуство –Л.Антова Домашен бит и техника - Л.Антова Физическо възпитание –Л.Антова ЗИП Бълг. език – Л.Антова ЗИП Английски език – Час на класа -Л.Антова Модул ФВС –Л.Антова 2 стр.

На страница 3 (стр.3):

На страница 3 (стр.3) Седмичното разписание на учебните часове на стр.3 ще попълним по-късно. 3 стр.

На страница 12 (стр.12) се попълват::

На страница 12 (стр.12) се попълват: Трите имена на ученика , класа - ( II Г ), № ...,за първа година в този клас и учебните предмети в същата последователност както на страница 2. 12 стр.

Попълването на ученическата лична карта е като това на ученическата книжка. :

Попълването на ученическата лична карта е като това на ученическата книжка. Пълното наименование на училището  - СРЕДНО  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО  УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ", град ВИДИН, община ВИДИН, област ВИДИН Трите имена на ученика, точното ЕГН, пълен адрес, име на родител/настойник, адрес на родителя, клас  ( II Г ), номер в класа (виж от списък) Най-отдолу:  Родител ...... подпис Класен ръководител..... име Луиза Антова Директор ... име Венцислав Станев

Благодаря за проявеното търпение и отговорно отношение!:

Благодаря за проявеното търпение и отговорно отношение! Използвани материали: снимки от интернет мрежата/изображения/; картинки http://lenagold.ru

authorStream Live Help