Опазване на природата 1.клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА

Природа е :

Природа е това, което ни заобикаля и не е създадено от човека. Човекът е част от природата. Тя му дава всичко от което се нуждае.

Slide 3:

Но и това, което е създадено от човека, отново е взето от природата . Пример :

Затова, човекът трябва да пази природата чиста и да не руши сътвореното от нея.:

Затова, човекът трябва да пази природата чиста и да не руши сътвореното от нея. Опазването на природата е в неговите ръце. сътвореното - създадено

Често обаче, човекът само взема от природата и нанася сериозни повреди. Забравя да я пази.:

Често обаче, човекът само взема от природата и нанася сериозни повреди. Забравя да я пази.

Замърсяване на водата:

Замърсяване на водата Изхвърлят се вредни вещества и твърди отпадъци във водните басейни .

Замърсяване на въздуха:

Замърсяване на въздуха Пожарите, автомибилите, самолетите, заводите изхвърлят отровни газове във въздуха и го замърсяват .

Замърсяване на почвата:

Непотребните предмети и вещества се изхвърлят безразборно, а не на определените места. Замърсяване на почвата

Изсичане на горите:

Изсичане на горите Като изсича горите: Човекът прогонва животните. Те остават без дом и умират. Земята изсъхва и не е плодородна. Вали по-рядко. Въздухът се замърсява.

Как да запазим природата чиста и здрава?:

Как да запазим природата чиста и здрава?

Като изхвърляме отпадъците на определените за това места.:

Като изхвърляме отпадъците на определените за това места. Събираме ги разделно, за да могат да се . рециклират

Slide 12:

Не късаме горските цветя, защото сред тях има редки видове и полезни билки.

Залесяване:

Залесяване Засаждаме дървета

Не палим огън в гората.:

Не палим огън в гората.

Полагаме грижи за птиците и животните през зимата. :

Полагаме грижи за птиците и животните през зимата. Поставяме хранилки.

Защитен природен обект:

Защитен природен обект Хората се грижат за определени места в планините, равнините край морето. Там пазят животните и растенията.

Обърнете внимание!:

Обърнете внимание! Батериите също се събират разделно. Този знак върху продукт означава, че не се изхвърля в контейнера с общи отпадъци, а на специално място.

Интересна задача!:

Интересна задача! Разгледайте и кажете, от кои отпадъци имаме най-голямо количество. А най-малко?

Slide 19:

ПЛАСТМАСОВИ И МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ Свържи!

Направи хранилка за птици. На този адрес има пълно описание: :

Направи хранилка за птици. На този адрес има пълно описание: http://bspb.org/bg/useful/DYI-hranilka.html

Използвани са снимки и материали от Интернет.:

БРАВО! Използвани са снимки и материали от Интернет.

authorStream Live Help