Органи на растенията 1.клас нов

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Органи на растенията:

Органи на растенията

Какво наричаме органи?:

Какво наричаме органи? очи - виждаме уши - чуваме сърце – движи кръвта в тялото н ос-миришем

Растенията също имат органи.:

Растенията също имат органи. С тях те се : хранят дишат размножават

Органите на растенията са::

листа цвят корен Органите на растенията са: плод

За какво служи коренът на растението?:

За да закрепи растението. За да изсмуква вода и хранителни вещества от почвата. За какво служи коренът на растението? вода минерални соли

Стъблото:

Стъблото Провежда хранителните вещества до короната ( клоните, листата и плодовете ) . Служи за опора на растението.

За какво служат листата?:

В листата се приготвят хранителни вещества, необходими за живота на растенията. Чрез листата растенията дишат . За какво служат листата? кухня

За какво служи цветът?:

За какво служи цветът? В цветовете се образуват плодове.

За какво служи плодът?:

Чрез плода растението се размножава. За какво служи плодът?

Плодовете групираме на::

Плодовете групираме на: костилкови семкови

Размножаване::

Размножаване: 1 2 3 4 5

Групирайте:

Групирайте

Оградете органа , с който растението изсмуква вода и хранителни вещества.:

Оградете органа , с който растението изсмуква вода и хранителни вещества.

Оградете органа на дишане и изработване на хранителни вещества.:

Оградете органа на дишане и изработване на хранителни вещества.

Оградете тази част, с която растението се размножава.:

Оградете тази част, с която растението се размножава.

Игра :

Игра 

Игра :

Игра  кухня асансьор магазин родилно отделение

БРАВО!:

БРАВО ! Използвани снимки и картинки от Интернет Анимации: http://animacii.net

authorStream Live Help