моє портфоліо

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 38:

ПОРТФОЛ ІО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Слайд 38:

Розділ і Візитна картка

Слайд 38:

Ксенюк Лілія Олексіївна Вчитель початкових класів Така дісталась вже нам робота Є в ній і радість, та є й турбота, Є вічний пошук, безсонні ночі, Та гріють душу дитячі очі. Н. П. Уткіна  

Слайд 38:

Загальні відомості Дата народження : 20 квітня 1982 р . Освіта : Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2004р . Посада : вчитель початкових класів Педагогічний стаж : 11 років Кваліфікаційна категорія : ІІ

Слайд 38:

Життєве кредо: Педагогічне кредо: Мій життєвий принцип: Мети досягає той, хто її прагне. «Хай буде вчитель Дзеркалом добрих звичаїв : і чого навчає або навчати збирається , те саме ,як на зразкові , хай показує на самому собі .» Ніколи не зупиняюсь на досягнутому.

Слайд 38:

Моя педагогічна філософія Розвивати , навчати і виховувати особистість одночасно . Створення здорового мікроклімату в дитячому колективі , формування позитивних емоцій , взаємин їх регулювання та корекція . Створення умов для розвитку інтелекту школярів , їхніх здібностей , пізнавальних інтересів . Сприяти самореалізації особистості та всебічному розвитку . Враховувати індивідуальні , вікові та психологічні особливості учнів . Вивчати , шукати , думати,співпрацювати , братися за діло т а адаптуватися

Слайд 38:

Як садівник доглядає молоді саджанці , так і я допомагаю своїм учням тягнутися до світла знань , бо вірю , що вони виростуть мудрими і творчими , здатними утверджувати і примножувати добро. Я вірю в своїх учнів !

Слайд 38:

ОСВІТА Розділ Іі

Слайд 38:

Середньо-спеціальна педагогічна Відділення: денне Луцький педагогічний коледж 1997-2001рр . Факультет: початкове навчання і виховання Спеціальність: вчитель початкових класів, керівник гуртка художньої праці

Слайд 38:

2 .Вища педагогічна Волинський державний університет імені Лесі Українки 2001 – 2004 рр. . Факультет: початкове навчання Відділення: очне - заочне Спеціальність: вчитель початкових класів

Слайд 38:

Курсова підготовка

Слайд 38:

І nt е l Теас h Р rogram Е ssentials С ours е education Сертифікат № 137 / 11 Видано Ксенюк Лілії Олексіївні про успішне завершення 64-годинного курсу за програмою І ntel "Навчання для майбутнього” з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України Директор освітніх програм корпорації Іп tel в Україні Тетяна Нанаєва П.І.Б.

Слайд 38:

МЕТОДИЧНА СКРИНЬКА Розділ Ііі

Слайд 38:

Проблема, над якою я працюю Ігрові моменти на уроках в початковій школі

Слайд 38:

К. Ушинський відзначив, що в грі формуються всі якості «душі людської,його розуму,його серце і його воля,і якщо говорять,що ігри завбачають майбутній характер і майбутню долю дитини,то це треба розуміти двояко:не тільки у грі виявляються нахили дитини і відносна сила його душі,але й сама гра має вплив на розвиток дитячих здібностей і нахилів,а внаслідок цього,і на його майбутню долю». А.Макаренко вважав,що гра має дуже великий вплив на розвиток дитини, « яка дитина у грі,майже така вона буде і у роботі,коли зросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається саме у грі…»

Слайд 38:

Велику увагу приділяю навчанню через гру, здійснюю індивідуальний підхід до дитини. Для кращого засвоєння знань стимулюю інтерес до навчання. Для цього використовую ігри та ігрові моменти . Працюю над науково-методичною темою “ Ігрові моменти на уроках в початковій школі” Вважаю цю тему досить актуальною. Навчання першокласників шестиліток відбувається через гру, тому що в дошкільному віці гра – це провідна діяльність малюків. І свою позицію гра змінює поступово. В першому класі ігрова діяльність цілеспрямовано використовується в навчально-виховному процесі. В другому класі гра допомагає зацікавити, викликати інтерес до навчання, носить пошуковий характер, допомагає залучити до праці пасивних дітей, удосконалити техніку читання. В 3–4 класах використовуються ігрові цікаві справи, спрямовані на розширення та поповнення словникового запасу, удосконалити та закріпити знання з теми.

Слайд 38:

У грі немає джерела знань, що пізнається легко (вчитель пояснює – учень слухає). А навчання відбувається в результаті активних дій. На своїх уроках намагаюсь користуватися активними методами навчання , тому що активність – це психічна якість, риса характеру людини, яка виражається в посиленій діяльності. Ця якість не вроджена і не постійна, а може динамічно розвиватися, прогресувати і регресувати під впливом сім’ї, школи, праці, товаришів та інших соціальних факторів. Найголовніше, що на кожному уроці необхідна пізнавальна активність, а вона залежить тільки від учителя, від його уміння активізувати учнів. Активні методи спонукають дітей до старанного навчання. При активних методах всі на уроці працюють інтенсивно, з цікавістю та бажанням: слухають – думаючи, спостерігають – думаючи, читають – думаючи, виконують завдання – думаючи…

Слайд 38:

1. Під час гри вчитель повинен створювати в класі атмосферу довіри, впевненості учнів у власних силах і досяжності поставлених цілей. Запорукою цього є доброзичливість,тактовність учителя,заохочення і схвалення дій учнів. 2. Будь – яка гра,пропонована вчителем,повинна бути добре продумана і підготовлена. Не можна для спрощення гри відмовлятися від наочності,якщо вона потрібна. 3. Учитель повинен бути дуже уважним до того,наскільки учні підготовлені до гри,особливо до творчих ігор,де учням надається велика самостійність. 4.варто звернути увагу на склад команд для гри. Вони відбираються так,щоб у кожній були учасники різного рівня і при цьому в кожній групі повинен бути лідер. 5. У процесі ігор учитель повинен поступово виховувати ведучих з числа лідерів,а в простих іграх пропонувати роль ведучого за чергою різним учням. 6. Не слід привчати дітей до того,щоб на кожному уроці вони чекали нових ігор або казкових героїв.

Слайд 38:

Казка про роди іменників Давним-давно в одній країні жив собі король. Звали його Іменник. Іменник в усьому любив порядок. Був він дуже багатим і пишався цим. Одного разу він завів собі великий журнал, щоб вести облік своїх підлеглих. Ось прилетів метелик. Іменник сказав: «Він мій!» Заспівав соловей :«Він мій!», прилетів горобець - «Він мій!», стрибнув коник-стрибунець -«Він мій!», йде хлопчик - «Він мій!». Коли ж король побачив дівчинку, то сказав: «Вона моя!». Моя також земля, береза, осика, трава, білка і багато всього. На все інше Іменник сказав: «Воно моє». Моє озеро, море, курча, кошеня, вікно, білченя та інше. Все було записано в журналі у три стовпчики:«чоловічий рід - він мій», «жіночий рід - вона моя», середній рід - воно моє». На етапі актуалізації знань я учням пропоную дидактичні ігри репродуктивного характеру: « Засели будиночки», «Телефон», «Відшукай іменник», «Хто? Що?», «Рід», «Іменники на одну букву». Увага гравців фіксується на пошуках раціональних шляхів виконання завдань, допомоги один одному, в результаті учні вчаться правильно оцінювати свої ігрові дії, зіставляти з ігровими діями інших учнів. На етапі засвоєння нового матеріалу можна використовувати складніші ігри частково-пошукового характеру: «Чарівний стілець», «Лото», «Хто перший», «Продовж ланцюжок», «Подай сигнал», «Утвори слово», «Пропоную - вибираю», «Відмінковий ланцюжок». Учасникам гри надається можливість відчути, яким чином від якісного виконання завдання кожним учасником залежить виконання ігрового завдання партнером і, в кінцевому підсумку, результат гри. Учитель на цьому етапі формує у школярів уявлення про значимість якісного виконання свого ігрового завдання. Під час закріплення і повторення навчального матеріалу пропоную дидактичні ігри пошукового характеру: «Хто більше», «Ланцюжок», «Однина і множина» Учні вчаться моделювати, аналізувати та оцінювати дії партнерів по грі. Позитивні взаємовідносини між гравцями, вміння розподілити матеріал, уміння домовитись у грі позитивно впливають на активізацію навчальної діяльності учнів. На етапі контролю знань можна застосовувати дидактичні ігри творчого характеру: «Кола на воді», «Весняні іменники», « Ідемо в ліс», «Ланцюжок загадок», «Римування», «Квіти рідного краю», «Професія», Учням дається можливість творчо виконувати ігрове завдання. Опора на творчість передбачає зацікавленість учасників в кінцевому результаті гри команди, прагнення виконувати ігрове завдання швидко і правильно

Слайд 38:

Принципи роботи індивідуальний систематичність, різноманіття характер регулярність форм, методів науковість наочність доступність усебічність об’єктивність диференційований підхід гласність єдність вимог наступність, «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Якщо я чую, бачу, обговорюю, й роблю, - Я здобуваю знання і навички. Якщо я передаю знання і досвід іншим, Я стаю майстром.»

Слайд 38:

Впроваджувати інноваційні методи навчання і виховання Створити умови для всебічного розвитку дитини Розвивати творчі здібності учнів Сприяти самоактуалізації творчого потенціалу учня Здійснювати диференційне навчання Приділяти увагу самоосвіті вчителя і учня Напрямки роботи

Слайд 38:

Правила педагогічно ї майстерності «Ніколи не зупинятися на досягнутому » займатися самоосвітою «Вчити і вчитися самій» ділитися з дітьми своїм досвідом намагатися бути прикладом для дітей у всьому відповідати сучасності та змінам у системі реформування освіти Майстерність вчителя гармонія, свідома поведінка, уміння спрямувати активність особистості на її розвиток, передбачений і точний розрахунок, найкраще досягнення результату.

Слайд 38:

САМО ОСВІТА Розділ І V

Слайд 38:

Тема самоосвіти «Розвиток творчої компетентності молодших школярів» Напрямки самоосвіти Самореалізація особистості Самооцінка діяльності Самоаналіз уроків, виховних заходів Самоконтроль Самокритичність

Слайд 38:

ВИХОВНА РОБОТА Розділ V

Слайд 38:

Основні напрямки виховної роботи Взаємо- розуміння Творчій підхід Патріотизм Толерантність Розвиток особистості Формування учнівського колективу Співпраця вчитель-батьки

Слайд 38:

Спортивні змагання

Слайд 38:

Свято Осені

Слайд 38:

Вітаємо любих мам зі святом весни

Слайд 38:

День української писемності та мови

Слайд 38:

Свято Нового року

Слайд 38:

Екскурсія до музею Лесі Українки с. Колодяжне

Слайд 38:

Виставка екзотичних тварин

Слайд 38:

Пізнати і навчити дитину у цій складній справі немає готових рецептів. Але вважаю, що насамперед треба зрозуміти дитину як особистість, розгледіти її індивідуальні особливості. "Прив'язуючи" навчальні завдання до життєвого досвіду дитини, використовуючи сучасні технології досягаю поставленої мети самореалізації кожної дитини. Завданням для мене є зробити процес навчання та виховання захоплюючим та радісним. І тут важливе все: посмішка, доброзичливий тон, мистецтво спілкування, почуття гумору. АЛЕ НАЙВАЖЛИВІШИМ Є ЛЮБОВ ДО ДИТИНИ!

Слайд 38:

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ Розділ V І

Слайд 38:

Плани на майбутнє Сприяти участі дітей у всеукраїнських, міських та шкільних конкурсах, олімпіадах. Працювати над розвитком творчої компетентності учнів, їх обдарованості. Надсилати методичні наробки , уроки, виховні заходи до періодичних видань. Створити власний сайт для обміну досвіду з колегами та тісної співпраці з батьками. З метою підвищення педагогічної майстерності займатися самоосвітою. Поповнювати свою відеотеку матеріал ів уроків, шкільних та позашкільних заходів, семінарів. Приймати участь у професійних конкурсах. Підвищити професійний категорію - атестуватися

Слайд 38:

ПАМ”ЯТАЙТЕ Головний вихователь – життя, Основний вихователь – родина, Справа вчителя – пов ’ язати перше з другим і додати щось від себе.

Слайд 38:

Дякую За увагу

authorStream Live Help