панас мирний

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Не Муза мій сон доглядала, А плач, не давав мені спать! П. Мирний Тема уроку П. Я. РУДЧЕНКО - «ПЕРШИЙ СИМФОНІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ» (О. ГОНЧАР). ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОМАН «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?». ІСТОРІЯ ЙОГО СТВОРЕННЯ, СПІВАВТОРСТВО З ІВАНОМ БІЛИКОМ

Slide2:

Перед вами портрет письменника . Мабуть, таким його запам'ятав земський лікар С. Мороз. Високого зросту, трохи згорблений старик з похиленою вниз головою, зосереджений, вдумливий, привітний у розмові, добро­душний, скромний у повсякденному житті, глибокий гуморист — таким пригадується мені П. Мирний. Менш усього він говорив про свої прекрасні літературні твори. Складалося враження, що він на­віть намагався приховати свій великий письменницький талант. Глибше зрозуміти життєві принципи та пріоритети письменника допоможе він сам. Ось уривок з листа до свого видавця. «...Коли мої твори що-небудь значать, мають яку-небудь вагу, то задля діла (справжнього діла) — вони одні тільки потрібні, а не моє ймення, котре, якщо наші нащадки признають, що його личить уславити, то знайдуть, як і чим. Самому ж себе услав­ляти — не приходиться, та й не личить». Де ж витоки життєвих доріг письменника?

Slide3:

Панас Мирний (Панас Якович Рудченко) народився 13 травня 1849 року в родині бухгалтера повітового казначейства в місті Миргороді на Полтавщині. Його батько Яків Григорович (1823-1890) працював спочатку канцеляристом, потім бухгалтером у повітовому казначействі, а переїхавши у 1857р. в Гадяч,— повітовим казначеєм. Мати майбутнього письменника Тетяна Яківна (1824-1910) походила з родини колезького регістратора Гординського.

Slide4:

«Малий Панас або як його звали тоді Афанасій, пригадується мені як хлопчина дуже тихої, лагідної вдачі, держався більше осторонь; сяде, бувало, собі над горою і дивиться на той широкий краєвид, що одкривався йому з гори...»

Slide5:

Ще зовсім юним хлопцем став П. Мирний записувати українські пісні, казки, прислів'я .

Slide6:

Записи в щоденнику за 1865р, свідчать про прагнення юнака знайти відповіді на злободенні питання життя, показують його критичне ставлення до моралі, етики, релігії, різке незадоволення правовими порядками... Спостереження, роздуми, висновки, кри тичні висловлювання юнака викристалізовуються під впливом життя, зокрема, передової літератури.

Slide7:

Панас закінчив Гадяцьку повітову школу 1863р., на цьому його шкільна освіта й закінчилась.

Slide8:

Але ж учитися він не перестав — навпаки, він ще з більшою наполегливістюобував освіту самотужки, перечитував твори украї\нських, російських та світових класиків.

Slide9:


Slide10:

Особливе значення для П. Мирного мав Т. Шевченко. У ньому він бачив високий взірець поета-борця, полум'яного патріота своєї батьківщини.

Slide11:

П. Мирний дуже любив і російську мову, високо цінував й лексичне багатство, яскравість. Письменник часто сам російською мовою, цікавився російським фольклором, записував і вивчав російські народні пісні, казки тощо. З великою любов'ю ставився Мирний до російської класичної літератури.

Slide12:

У 1874р. П. Мирний бере участь у виданому І. Рудченком збірнику «Чумацькі народні пісні», де теж кілька пісень було опубліковано в його записах.

Slide13:

Журнал « Современник », який систематично читав П. Рудченко СОВРЕМЕННИКЬ ЖЗТИІГЬ і. і. ишшяп ТЮГЬ СГЙ *

Slide15:

П. Мирний був блискучим і глибоким знавцем українського фольклору. Із самого початку свого шляху він виявив великий інтерес до народних пісень і дум, до переказів, приказок і прислів'їв, у яких відбились сила народу, його мрії і прагнення. висока й благородна мораль трудівників.

Slide16:

За прикладом брата Івана Панас Мирний починає збирати й записувати зразки народної творчості.

Slide18:

Уже перші спроби П. Мирного в галузі поезії й драматургії свідчать, як глибоко й широко брав письменник свою тему, як міцно він був пов'язаний із життям. Рання поема «Продана», незакінчена драма «Гнибіда» — твори, що так і лишилися в рукописах,— переконливе цьому свідчення. Це засвідчують і перші друковані оповідання П. Мирного -- «Лихий попутав» та «П'яниця». Ними відкрив собі письменник шлях до великої соціальної прози — той шлях, з якого він не сходив протягом свого всього творчого життя.

Slide19:

У 1868-1872 рр. Мирний порушує широке коло тем. Він приступає до писання творів із життя покріпаченого селянства, про становище трудящих народних мас у пореформену добу, створює низку оповідань про багатостраждальну долю жінки. Розробляє нову в українській літературі тему з життя дрібного чиновництва, різночинної інтелігенції, відображає наростання протесту в масах проти всілякого гніту .

Slide20:

Зерном, із якого виріс роман «Хіба ревуть воли як ясла повні?» була розповідь сільського хлопчика-візника про відомого в кінці 60-х рр. XIXст. на Полтавщині розбійника Василя Гнидку. Цю розповідь Панас Мирний детально передав у своєму подорожньому нарисі — «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»

Slide21:

Враження, що їх виніс Мирний з подорожі, були невідрадними, тяжкими. У житті трудящих народних мас письменник бачив економічну безвихідь, злидні, гніт, страждання, безпросвітну темноту.

Slide22:

Твори П. Мирного відрізняються глибоким знанням економічних і суспільних відносин, побуту, психології людей, широким відображенням суспільного й особистого життя персонажів, що їх без перебільшення можна назвати художньою енциклопедією українського села II пол. XIXст. Такої прози до Панаса Мирного не мала українська література. Головним героєм її є народ, точніше маса найбіднішого й найбільш пригнобле-ного населення.

Slide23:

Чим більше письменник замислювався над причинамилиденного існування селянської маси, тим чіткіше в нього з»являвся намір завдати по «великій реформі» та її провідниках концентрованого удару. Завдання це письменник здійснив у соціальній повісті «Голодна воля», написаній на початку 80-х років ст. і вперше надрукованій тільки в радянський час.

Slide24:

Серед творів, написаних Мирним, одним із най-визначніших є соціальна повість «Лихо давнє й сьогочасне». Як і в низці попередніх творів, у цій повісті Мирний відтворює різні епохи, прагне здобути сутність історичних епох — кріпосної і пореформенної, усвідомити їх взаємозв'язок, їх якісні відміни,. головне, обидві епохи оцінити з народної точки зору.

Slide25:

«...Одержав я Ваше «Лихо», чудесне, художнє лихо... Боюсь я тільки, щоб цензура не вчинила «Лихові» лиха. Там дуже гострі сцени знущання панів над дівкою і безпросвітний стан голодного люду, у який поставив його уряд.

Slide26:

Роман «Повія» є центральним і найвизначнішим твором П. Мирного. У ньому показано глибоку класову диференціацію в пореформеному селі, зростання глитайської верстви - сільської буржуазії (Грицько, Супрун, Карпо Здір та ін.). Особливою заслугою письменника є критичне зображення типів міської буржуазії (Загнибіда, Колісник, Ломакою та ін.). Таким чином, ще в свій час роман заперечував вигадки буржуазних націоналістів про «безбуржуазність» української нації. На жаль, тоді видруковано тільки дві частини роману. У цілому роман побачив світ тільки після Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Slide27:

І. Дитинство, юнацькі та парубоцькі літа Чіпки; формування його характеру. II. Історія с. Піски. ІІІ. Причини, що поставили Чіпку на «слизьку дорогу». IV.Трагедія бунтаря-розбишаки, «пропащої сили». Композиційна структура роману

Slide28:

Продовжити речення 1.Поштовхом для роботи над великим епічним полотном стало... 2.Співавтором роману є... 3.Роман не міг бути надрукованим у Росії у 1876 р. через... 4.За жанром роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є... 5.У поняття «композиція твору» входять... 6.Основні причини жалюгідного становища селян у суспільстві — це... 7.Стрижневою сюжетною лінією роману є…

authorStream Live Help