презентація школи

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

:

2010-2011 н.р . Нехворощанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної ради Полтавсько ї області

Педагогічний колектив:

Педагогічний колектив У школі працює 28 педагогічних працівників. Освіта : вища освіта - 28 середню спеціальну – середню – Кваліфікація Звання „Учитель - методист“ - 5 Звання „Старший учитель“ - 7 Мають вищу кваліфікаційну категорію - 15 Першу кваліфікаційну категорію - 4 Другу кваліфікаційну категорію - 1 „Спеціаліст " - 8

Педагогічний колектив:

Педагогічний колектив

- реалізація диференційованого підходу до розвитку , виховання і навчання школярів через впровадження нових освітніх, зокрема компю’терих технологій технологій; -посилення практичної спрямованості методичної роботи з учителями ( провести ряд шкільних методичних заходів, взяти участь у районних); - підвищення результативності роботи зі здібними і обдарованими учнями; - - посилення роботи з учнями , які мають початковий рівень знань; - активізація роботи дитячих організацій; - сприяння пробудженню в кожного учня бажання до постійного самовдосконалення , розвитку його творчих задатків; - спрямування роботи психологічної служби школи, на вивчення питання стану взаємовідносин „учитель - учень" , посилення її практичної спрямованосі; - навчання учнів вмінню керувати собою в індивідуальній діяльності. :

- реалізація диференційованого підходу до розвитку , виховання і навчання школярів через впровадження нових освітніх, зокрема компю’терих технологій технологій; - посилення практичної спрямованості методичної роботи з учителями ( провести ряд шкільних методичних заходів, взяти участь у районних); - підвищення результативності роботи зі здібними і обдарованими учнями; - - посилення роботи з учнями , які мають початковий рівень знань; - активізація роботи дитячих організацій; - сприяння пробудженню в кожного учня бажання до постійного самовдосконалення , розвитку його творчих задатків; - спрямування роботи психологічної служби школи, на вивчення питання стану взаємовідносин „учитель - учень" , посилення її практичної спрямованосі ; - навчання учнів вмінню керувати собою в індивідуальній діяльності. Основними завданнями нашої роботи є:

PowerPoint Presentation:

Форми організації методичної роботи з учителями Нехворощанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Науково – методична рада Голова – Жорняк Л.Ю Динамічна група учителів природничо-математичного Циклу предметів Кер . Москаленко О.В . Методичне об ’ єднання Вчителів початкових класів Кер . Воротник Т.М. Методичне об ’ єднання Класних керівників Кер . Шерстюк Н.Д Динамічна група учителів гуманітарного циклу предметів Кер . Шерстюк Г.В. Психолого- Педагогічний семінар Керівник – практичний психолог Костянецька Г.П . Школа молодого учителя Керівник вищої категорії Воротник Т.М Атестація Творчі звіти учителі в Ярмарка педагогічних технологій Конкурс учитель року Самоосвіта Індивідуальні консультації

PowerPoint Presentation:

Директор школи Заступник директора з НВР Методична рада Колективні форми Групові форми Індивідуальні форми Педагогічна рада Наради при директору Інструктивно-методичні наради Оперативні наради Міжшкільні методичні об’єднання Психолого-педагогічний семінар Школа молодого педагога Кафедри Наставництво Самоосвіта, курси Робота над проблемою Взаємовідвідування уроків Творчі звіти Конкурси Атестація Вчителів початкових класів Кафедра класних керівників Вчителів гуманітарних дисциплін Вчителів природничо-математичних дисциплін Структура методичної роботи

PowerPoint Presentation:

Організація навчально-методичної роботи Проведення відкритих уроків Взаємовідвідування уроків Проведення позакласних заходів Обговорення методичних проблем

PowerPoint Presentation:

Науково-методична проблема школи « Диференційований підхід до навчання учнів, розвиток їх творчих здібностей, створення оптимальних умов для розвитку і самореалізації кожного школяра в умовах реформування школи»

PowerPoint Presentation:

Етапи роботи методичної проблеми : І етап - Підготовчий, визначення проблеми , серпень, вересень 2009 року. ІІ етап - Науково - теоретичне обгрунтування проблеми та визначення шляхів її розв'язання, 2009 - 2010 навчальний рік ІІІ етап - Науково - практичне оволодіння проблемою, 2010 - 2011, 2011-2012,2012 -201 Зн.р.р . І V етап - Узагальнення результатів упровадження досвіду в практику роботи, 2013 -2014, 2014-2015 н. p.p.

PowerPoint Presentation:

Робота психолого – педагогічного семінару Теми засідань на 2012-2013 н.р .: I засідання : Використання елементів диференційованого навчання молодших школярів під час викладання основ здоров'я. Відповідальні : члени творчої групи Воротник Т.М., Шевченко К.В. грудні 2012 року, ІІзасідання : Розвиток творчих здібностей учнів під час викладання музичного мистецтва. Відповідальні : члени творчої групи Жорняк Л.Ю., Костянецька Г.П., Діденко І.О., січні 2013 року, ІІІ засідання : Використання елементів рівневої диференціації під час викладання етики. Відповідальні: члени творчої групи Шерстюк І.М., Жорняк Л.Ю., Шерстюк Г.В., у березні 2013 року.

Групові форми методичної роботи:

Групові форми методичної роботи МО вчителів Початкових класів МО класних керівників Д инамічна група вчителів гуманітарного циклу Динамічна група вчителів природничо – математичного циклу предметів

З метою вироблення єдиних вимог до учнів у школі, вдома та в громадських місцях працює батьківський лекторій, проводяться засідання загальношкільних батьківських зборів, систематично ( 1 раз на чверть) проводяться класні збори для батьків.:

З метою вироблення єдиних вимог до учнів у школі, вдома та в громадських місцях працює батьківський лекторій, проводяться засідання загальношкільних батьківських зборів, систематично ( 1 раз на чверть) проводяться класні збори для батьків.

Шкільний конкурс “Учитель року 2013”:

Шкільний конкурс “Учитель року 2013” Переможець - учитель фізики Москаленка Олега Віталійовича

Переможниця районного конкурсу „ Класний керівник року -2013“ Солодовник Тетяна Іванівна:

Переможниця районного конкурсу „ Класний керівник року -2013“ Солодовник Тетяна Іванівна

У школі щорічно проводяться шкільні конкурси на кращий навчальний кабінет. :

У школі щорічно проводяться шкільні конкурси на кращий навчальний кабінет.

У лютому місяці 2012 року школу було представлено на Третій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2012». :

У лютому місяці 2012 року школу було представлено на Третій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2012».

У березні місяці матеріали із досвіду роботи педагогів школи було представлено на районному ярмарку педагогічних технологій. Експозицію школи визнано однією з кращих та відзначено грамотою відділу освіти Новосанжарської РДА :

У березні місяці матеріали із досвіду роботи педагогів школи було представлено на районному ярмарку педагогічних технологій. Експозицію школи визнано однією з кращих та відзначено грамотою відділу освіти Новосанжарської РДА

Експериментальна діяльність:

Експериментальна діяльність З 2008 року у зміст загальної середньої освіти (2 клас) введено курс «Логіка» як окрему навчальну дисципліну, а у зміст освітніх галузей «Українська мова», «Математика», «Читання», «Я і Україна» введені комбіновані завдання, завдання з логічним навантаженням. Експеримент здійснюється під керівництвом адміністрації школи, вчителем початкових класів Воротник Тетяною Миколаївною спільно з психологом школи Костянецькою Галиною Петрівною.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій:

Впровадження інноваційних педагогічних технологій З метою орієнтації педагогічних працівників на необхідність постійного саморозвитку, самовдосконалення, видано наказ по школі «Про організацію роботи педагогічного колективу щодо впровадження у 2012-2013 навчальному році освітніх інновацій, які реалізуються у шкільній науково методичній проблемі». - Диференціація навчання молодших школярів за С.О. Логачевським (елементи). - Вироблення навичок оптимального читання за Зайцевим (елементи). - К.П.Копійка. Навчання фізики з використанням опорних таблиць (елементи). - О.І. Пометуп . Інтерактивні методи навчання (елементи). - Особистісно - орієнтоване навчання (елементи). -Комп'ютеризоване навчання (елементи). - Інтерактивне навчання (елементи). - Диференційоване навчання (елементи).

Управлінські технології , що впроваджує заклад :

Управлінські технології , що впроваджує заклад - технологія стратегічного управління на підставі впровадження діагностики, вивчення потреб учнів та батьків, залучення усіх учасників навчально - виховного процесу до планування роботи школи; - технологія адміністративно - фінансового ефективних форм господарювання, управління (пошук і вдосконалення посилення трудової підготовки учнів у школі, організація продуктивної праці учнів, використання прогресивних форм трудового виховання); - профілізація навчання; - комп'ютеризація навчально - виховного процесу.

Результативність:

Результативність

Профілізація навчання:

Профілізація навчання 13 випускників 2011 -2012 навчального року отримали посвідчення тракториста - машиніста категорії „А1". У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка.

Виховна проблема школи: :

Виховна проблема школи: „Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення "

У школі працюють 22 гуртки. Особливою популярністю користуються баскетбольний, волейбольний, футбольний туристичний та легкоатлетичний. :

У школі працюють 22 гуртки. Особливою популярністю користуються баскетбольний, волейбольний, футбольний туристичний та легкоатлетичний.

Основні завдання, які ми ставимо перед собою: :

Основні завдання, які ми ставимо перед собою: Продовжувати роботу над проблемою: „ Диференційований підхід до навчання , розвиток творчих здібностей учнів, створення оптимальних умов для їх розвитку і самореалізації в умовах реформування школи ". - Продовжувати підвищувати науково - теоретичний, загальнокультурний рівень учителів, їх психолого - педагогічну майстерність; - Формувати у педагогів готовність до творчості, самоосвіти та саморозвитку; - Підвищити результативність роботи зі здібними і обдарованими учнями, спрямувати діяльність на підготовку робіт учнів школи у МАН, посилити роботу з учнями , які мають початковий рівень знань; - Підвищувати активність педагогів у створенні авторських програм, методичних розробок, методичних рекомендацій та їх творчій реалізації; - Сприяти пробудженню в кожного учня бажання до постійного самовдосконалення , розвитку його творчих задатків; - Спрямувати роботу психологічної служби школи, на вивчення питання стану взаємовідносин „ учитель - учень" , посилити її практичну спрямованість; - Навчати учнів вмінню керувати собою в індивідуальній діяльності. - Забезпечувати свідоме самовизначення громадянського і професійного статусу учня як результат самореалізації його особистості.

PowerPoint Presentation:

Наша школа - не просто навчальний заклад , в якому дитина набуває достатніх знань , умінь і навичок. Це дім, у якому минає дитинство. Тож педагогічний колектив прагне, аби про дитинство, проведене в стінах школи, у кожного учня залишились теплі спогади. Ми віримо, що зігріті світлом дитинства вихованці обов'язково досягнуть бажаних вершин у житті.

authorStream Live Help