BojuristeGovoryat

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ако можеха да говорят бездомните животни

Slide 2: 

1. Защо има бездомни животни?

Slide 3: 

Животни , които са изоставени от стопани или избягали от тях са Бездомни.

Slide 4: 

2. Опасни ли са бездомните животни ?

Slide 5: 

Да, защото те разнасят болести и паразити , като : бяс , кучешка тения , краста и бълхи. Те често нападат хората.

Slide 6: 

3. Как да се предпа- зим от бездомните животни ?

Slide 7: 

Да не ги пипаме и да стоим далеч от тях .

Slide 8: 

4. Как да се грижим за бездомните животни ?

Slide 9: 

Като се правят приюти за тях.

Slide 10: 

Бездомните животни искат :

Slide 11: 

Да живеят в къща със стопани които ги обичат

Slide 12: 

Да си имат свое семейство

Slide 13: 

и естествено да си родят малки

Slide 14: 

Не забравяй да се грижиш за тях :)

Slide 15: 

КРАЙ Автор: Маргарита И Първи отбор.

authorStream Live Help