Ізомерія. Номенклатура. 11 клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Явище ізомерії. Структурна ізомерія гомологів метану. Хімічна будова. Поняття про номенклатуру вуглеводнів.:

Явище ізомерії. Структурна ізомерія гомологів метану. Хімічна будова. Поняття про номенклатуру вуглеводнів. Близнюки орган ічного світу

Мета.:

Мета. Поглибити уявлення про гомологічний ряд, ознайомити із загальною формулою алканів, їх структурою. Ознайомити з міжнародною номенклатурою. З’ясувати явище ізомерії. Почати формувати вміння складати графічні формули та називати ізомери парафінів за міжнародною номенклатурою.

Структурні формули органічних речовин:

Структурні формули органічних речовин Алкани – насичені вуглеводні ланцюгової будови. Загальна формула - С n H 2n+2 Гомологічний ряд алканів: Назва Молекулярна формула Структурна формула МЕТАН СН 4 СН 4 ЕТАН С 2 Н 6 СН 3 – СН 3 ПРОПАН С 3 Н 8 СН 3 – СН 2 – СН 3 БУТАН С 4 Н 10 СН 3 –СН 2 –СН 2 -СН 3 ПЕНТАН С 5 Н 12 СН 3 -СН 2 -СН 2 -СН 2 -СН 3 метан етан пропан бутан пентан Структурні формули алканів:

PowerPoint Presentation:

Система з правил складання формул та назв Н С С С С С Н Н Н Н Н О Н О Н О Н О Н О Н О Н С Номенклатура органічних речовин

PowerPoint Presentation:

СН 3 │ СН 3 – С – СООН │ СН 3 Триметилоцтова кислота Типи номенклатури СН 3 │ СН 3 – С – СООН │ СН 3 2,2 – диметилпропанова кислота Систематична СН 3 │ СН 3 – С – СООН │ СН 3 Півалінова кислота Тривіальна Раціональна

PowerPoint Presentation:

Правила номенклатури IUPAC : ( IUPAC - Міжнародний союз чистої та прикладної хімії, ІЮПАК ) префікс корінь суфікс Назви замісників та номера атомів карбону, до яких вони приеднані Назва головного ланцюга, залежить від кількості атомів в ньому Показує кратність зв ' язків чи головну функціональну групу

PowerPoint Presentation:

Правила номенклатури IUPAC Замісники-атоми чи групи атомів, що не увійшли до головного ланцюга Замісник (радикал) називают , використовуючи суфікс –ил. Замісники перераховують за абеткою. Приклад Позначення кількості замісників: Два – ди; Три – три; Чотири – тетра; П ' ять – пента ; и т. д.

PowerPoint Presentation:

8 7 6 5 4 3 2 1 3,5-диметил-3-этил.... СН 3 –СН–СН–СН–СН–СН 3 │ │ │ │ СН 3 СН 3 С l СН 3 6 5 4 3 2 1 2,4 ,5-триметил-3-хлор....

PowerPoint Presentation:

1 – мет; 2 – ет; 3 – проп; 4 – бут ; 5 – пент; 6 – гекс; 7 – гепт; 8 – окт; 9 – нон; 10 – дек; Правила номенклатури IUPAC Головний ланцюг - карбоновий ланцюг найбільшої довжини, до, якого належить найбільша кількість розгалужень чи кратні зв ' язки, чи функціональні групи Головний ланцюг називають за кількістю атомів карбону в ній Приклад

PowerPoint Presentation:

Якщо кратні зв ‘ язки або функціональні групи в головному ланцюгу повторюються декілька разів, використовують приставки: ди-, три-, тетра- і т.д. Правила номенклатури IUPAC Кратність зв ' язків в головному ланцюгу: Одинарний (С-С) -ан подвійний (С=С) –ен потрійний (С = С) -ин Таблиця

PowerPoint Presentation:

Група Префікс Суфікс –СООН Карбокси- -ова кислота –С=О Н Формил- -аль –С=О Оксо- -он –ОН Гідрокси- -ол – N Н 2 Аміно - -амін – N О 2 Нітро- - –О R Алкокси- - – F, – Cl, - Br, Флуор,і т.д. - головніші

PowerPoint Presentation:

СН 3 –С = С–СН 2 –СН 2 –СН 3 │ │ СН 3 СН 2 –СН 2 –СН 3 СН 3 –С ≡ С–СН–СН–СН 3 │ │ ОН ОН 1 2 3 4 5 6 …ен-2 6 5 4 3 2 1 …ин-4-діол-2,3

PowerPoint Presentation:

Якщо ланцюгів однакової довжини декілька, вибираємо найбільш розгалужений Найдемо головний ланцюг (найдовший) Невірно! 1 2 3 4 5 6 7 3 2 1 4 5 6 7 8 6 7 8 5 4 3 2 1 Вірно! Приклад

PowerPoint Presentation:

6 7 8 5 4 3 2 1 Прерахуємо розгалуження (замісники) в абетковому порядку з урахуванням номера атому карбону, до якого приеднані 2–метил 4–метил 6-метил 6–метил 3-етил Кількість однакових замісників вказуємо за допомогою приставок 2,4,6,6–тетраметил–3-етил Приклад

PowerPoint Presentation:

В кінці називаемо головний ланцюг, вказуючи в суфіксі її кратність префікс корінь суфікс Приклад 6 7 8 5 4 3 2 1 2,4,6,6–тетраметил–3-етилоктан

PowerPoint Presentation:

Назвіть речовину 3,5-диметил-3-етилоктан

PowerPoint Presentation:

С С С С С Побудова формули речовини за її назвою 2-метилпентен-1-ин-3 = – ≡ – 1 2 3 4 5 │ С Н 2 Н 3 Н 3

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 а) СН 3 ─ С ═ СН ─ СН 2 ─ СН ─ СН 3 СН 3 СН 3 1 4 5 6 б) Н 3 С СН 2 ─ СН 2 ─ СН 3 2 3 С ═ С Н Н 2 1 в) СН 3 ─ СН 2 ─ С ═ СН 2 3 4 5 СН 3 ─ СН ─ СН 2 ─ СН 3 Назвіть речовини

authorStream Live Help