Kureyş Suresi ve Anlamı

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KUREYŞ SÛRESİ VE YÜCE ANLAMI Mekke döneminde inmiş-tir. 4 âyettir . Kureyş , Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır. OKUNU Ş U 1- Li'î lâfi Kurayş'in   2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya'büdû rabbe hâzel beyt 4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf Bismillâhirrahmânirrahîm . 1,2,3,4. Kurey ş 'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın ( Ş am'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kurey ş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin. 

authorStream Live Help