6 Nasr Suresi ve Anlamı

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NASR SÛRESİ VE YÜCE ANLAMI Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir . Nasr , yardım demektir. OKUNU Ş U İzâ câe nasrullahi vel feth . Ve raeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ . Fesebbih bihamdi rabbike vesta ğ firh, İnnehü kâne tevvâbâ . Bismillâhirrahmânirrahîm . 1,2,3. Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir. 

authorStream Live Help