6 Nasr Suresi ve Anlamı

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NASR SÛRESİ VE YÜCE ANLAMI Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir . Nasr , yardım demektir. OKUNU Ş U İzâ câe nasrullahi vel feth . Ve raeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ . Fesebbih bihamdi rabbike vesta ğ firh, İnnehü kâne tevvâbâ . Bismillâhirrahmânirrahîm . 1,2,3. Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.