1-Din ve Din Anlayışı

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Din ve Din Anlayışı İslâm alimlerine göre din , yüce Allah tarafından Cebrail ile Peygamberlere, Onlar vasıta- sıyla da insanlara iyiliği, güzelliği göstermek amacıyla gönderilen, insanların özgür iradele - riyle seçtikleri ilahi kurallar bütünüdür. Allah her devirde insanlara yardımcı olmak üzere din göndermiştir. Din gönderilirken dönemin şartları, ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınmıştır. Aslında gönderilen bütün ilahi dinlerin temel inanç sistemleri , temel ibadetleri ve ahlak kuralları aynıydı. Ancak bu dinler evrensellik özelliğini taşımadıklarından ilahi koruma altına alınmamış ve zamanla geçerliliklerini kaybetmişlerdir. Geçerliliklerini kaybetmelerinde kötü niyetli insanların dinlerini değiştirmeleri de etkili olmuştur. Günümüzde İslamiyet dışında ilahilik özelliğini koruya- bilen herhangi bir din kalmamıştır.

PowerPoint Presentation:

Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer) lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. İslâmiyet tüm insanlığa gönderildiğin-den ve son din olması nedeniyle diğer dinlere göre hükümleri daha fazladır. Kur’an-ı Kerim 6666 ayet, 114 sûreden oluşmuştur. Ancak yine de bu ayetlere bakılınca hepsinin emir olmadığı, dolayısıyla Allah’ın insanları fazla sorumluluk altına bir anda sokmak istemediği sonucuna da ulaşılabilir. Din anlayışı ise ictihadi hükümlerden , kültürel özelliklerinden , örf-adet, gelenek-görenek gibi anlayışlardan oluşmuştur. Kur’ an’da erkeğin ve kadının giyimiyle ilgili bazı kurallar konul-muştur. Ancak giyimin nasıl olacağı insanlara bırakıl- mıştır . Örneğin Karadeniz bölgesindeki bir kimsenin giyinme şekliyle, Marmara bölgesi ve Güney Doğu Anadolu’daki insanların yöresel kıyafetleri bir değildir. Bununla beraber milletlerin de giyim şekilleri farklı farklıdır. Burada giyinmenin sınırları, ölçüleri dini bir kural, giyinme şekilleri ise dinin yaşanış ,anlaşılış tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır.

PowerPoint Presentation:

DİN VE DİN ANLAYIŞI Allah Kur’an’da temel hükümleri koymuş, bununla beraber dinin dinamiğini sağlamak amacıyla da ictihad müessesesini getirmiştir. İctihad sonraki dönemde ortaya çıkan olayların Allah’ın rızasına uygun olup olmadığını belirleme gayretidir. Bu işi müctehid denilen İslam bilginleri yapmaktadır. İctihadi konularda şu konulara dikkat edilmelidir: 1- Kur’an ayetlerinin yorumları çeşitli çeşitli olabilmektedir. Bu durumda yanlış yapılan yorumu Allah’ a aitmiş gibi göstermemek. 2- Müctehidlerin görüşlerini dinin değişmez kesin yargılarıymış gibi göstermemek. Bu durumda din Allah’a mahsus hale gelemez. 3- Amelde mezheplerin sadece birinin bütün söylediklerinin doğru olması akla biraz uzaktır. Zira sonuçta bunları söyleyenler insandır. O halde yeri geldiğinde amelde başka mezhepleri de taklit etmenin herhangi bir sakıncası yoktur. Zira dinde kolaylık emredilmiştir. 4- Dini bizzat kaynağından öğrenerek ictihadi hüküm- leri dinin kesin emirlerinden farklı olarak bilmek. 5- İctihadi konularda taassuba düşmemek, birlik ve beraberlik içinde olmak .

PowerPoint Presentation:

1- Din bir tanedir. 2- Dinin kaynağı yüce Allah ’tır, 3- Din’de yanlışlık olmaz . 4- Din her döneme hitap eder. 5- Din evrenseldir (tüm insanlara) hitap eder. 6- Dini kurallar vahiy le bildirilir. 7- Dinin kesin kuralları çoğu zaman genel kural- larda kendini gösterir. Din Ve Din Anlayışı Arasındaki Farklar: 1- Din anlayışı ise birden fazladır. 2- Din anlayışı ise insanlara aittir. 3- Din anla- yışındaki yanlışlık olabilir. 4- Din anlayışı kendi dönemine hitap eder. 5- Din anlayışı ise belli bir guruba aittir. 6- Din anlayışı kültürden etkilenerek oluşur. 7- Din anlayışı teferruatta ortaya çıkar.

PowerPoint Presentation:

Sarı söze karışmış: - Siz dalga mı geçtiğinizi sanıyorsunuz? Ben güneşin rengiyim, bu dünyaya sıcaklık verenim. Ben olmasam hepiniz soğuktan donardınız!... Dünyanın bütün renkleri bir araya toplanmışlar. Hangi rengin en önemli ve en özel olduğunu tartış-maya başlamışlar. Yeşil söze başlamış: - Elbette en önemli renk benim. Yeryüzüne şöyle bir bakın, her taraf benim rengimle kaplı değil mi? Ben yaşamın ve umudun rengiyim! Çimenler, yapraklar, ağaçlar için seçilmişim. Mavi oradan atılmış: -Sen sadece yeryüzünün rengisin, ya ben? Ben hem denizin hem gökyüzünün rengiyim. Gökyüzündeki mavi, insanlara huzur verir ve huzur olmadan da siz hiçbir şey yapamazsınız! Kırmızı dayana- mayıp sözü almış: -Ben hepinizden üstünüm! Ben kan rengindeyim! Kan olmadan yaşam olur mu? Hem ben cesaret ve tehlike- nin rengiyim! Savaş ve ateş renginde- yim ! Aşk ve tutku benimledir! Bensiz bu dünya bomboş kalırdı!

PowerPoint Presentation:

Sonunda da mor ayağa kalkmış: -Hepinizden üstün olan benim! Ben gücün ve asaletin rengiyim. Bütün liderler ve krallar beni seçmişler. Otorite ve bilgeliğin rengi benim. İnsanlar beni sorgulamaz. Aksine dinler ve itaat ederler. Turuncu onun sözünü kesmiş: - Ya ben? Ben direncin ve sağlığın rengiyim. İnsanın yaşaması için gerekli vitaminler benim rengimde bulunur. Portakalı, havucu düşünün. Pek ortalarda görünmeyebi -lirim ama güneş doğarken ve batarken gökyüzüne o güze- lim rengi veren benim, unutmayın! ‘ diyecekler. Anlaştık mı, dedi. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar kendi içinde, tutarlı ve özel olabilir. Ancak bunlar Allah’ın insanlığa gönderdiği rahmeti olan Kur’an’ın ışığında birer zenginlik demektir. Bu yorumlar ve mezhepler Kur’an’a bağlı kaldıkları ve onun ışığından faydalandıkları sürece bir gökkuşağı oluşturabilirler. Bu yüzden ne zaman dünyamızı yağmur yıkasa ardından gökkuşağı belirir. Biz de gökkuşağındaki o renkler gibi birbirimizden farklı ve hepimiz çok özeliz. Bunun farkında olmalı ve uyum içinde yaşamalıyız… Ve bütün renkler bir ağızdan konuşmaya devam edip kavgaya tutuşmuşlar. Her biri diğerini itip kakıyor ve; 'En üstün benim... ' diyormuş. Derken bir anda şimşekler çakmaya ve yağmur damlaları gökten inmeye başlamış... Bütün renkler neye uğradıklarını şaşırıp korkuyla birbirlerine sarılmış ve “ YAĞMUR”un sesi duyulmuş... 'Sizi aptal renkler... Bu kavganızın anlamı ne? Bu üstünlük kavganız neden? Siz bilmiyor musunuz ki her biriniz farklı bir görev için yaratıldınız, birbirinizden farklısınız ve her biriniz çok özelsiniz... Haydi, şimdi el ele tutuşup bana gelin!.. Renkler bu sözlerden çok utanmışlar. El ele tutuşup gökyüzüne doğru havalanmışlar ve bir yay şeklinde oraya yerleşmişler. Yağmur; 'Bundan sonra her yağmur yağdığında siz birleşip bir renk cümbüşü olarak gökyüzünden yeryüzüne doğru uzanacaksınız. İnsanlar sizi gördükçe huzur duyacak güç bulacaklar. İnsanlara yarınlar için bir umut olacaksınız... Gökyüzünü bir kuşak gibi saracaksınız ve size GÖKKUŞAĞI

Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.:

Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

authorStream Live Help