Смаглій В.С.

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Смаглій В.С.

Comments

Presentation Transcript

П О Р Т Ф О Л І О Смаглій Віктора Сергійовича:

П О Р Т Ф О Л І О Смаглій Віктора Сергійовича Вчителя фізики та астрономії спеціаліста вищої категорії Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Черкаської міської ради Черкаської області

Зміст портфоліо :

Зміст портфоліо Вступ Розділ 1. Загальні відомості про вчителя Розділ 2. Результати педагогічної діяльності Розділ 3. Науково-методична діяльність Розділ 4. Робота з обдарованими учнями Розділ 5. Відкриті уроки та виховні заходи Розділ 6. П озаурочна діяльність з предмета Розділ 7. Виконання функцій класного керівника Розділ 8. Робота над підвищенням кваліфікації

Загальні відомості про вчителя:

Загальні відомості про вчителя 1. Прізвище, ім’я, по - батькові: Смаглій Віктор Сергійович 2. Дата народження: 03. 02. 1963 р . 3. Навчальний заклад, який закінчив: Черкаський державний педагогічний інститут ім.300-річчя Возз ’ єднання України з Росією, 1985 рік 4. Спеціальність за дипломом: фізика і математика. 5. Посада: вчитель фізики 6. Педагогічний стаж роботи: 27 років .

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, жовтень 2011 р. Опрацьовані модулі: 1. Соціально-гуманітарний. 2. Професійний: 2.1. Інноваційна педагогіка; 2.2. Інформаційні та комунікаційні технології; 2.3. Теоретико- методологічні та організаційно-методичні проблеми фахової підготовки.

Нагороди:

Нагороди Грамота за сумлінну роботу у 2008-2009 н/р; Грамота у підготовці учнів до конкурсу “Юних знавців фізики” 2009; Грамота департаменту освіти за підсумками Всеукраїнського конкурсу робіт учнів- членів МАН України, відділення фізики і астрономії; Грамота облдержадміністрації центру науково-технічної творчості, за підготовку вихованців до конкурсу “Мирний космос”; Грамота департаменту освіти класному керівникові 9-А за особливі заслуги в роботі з учнями; Класному керівникові 10-А за сумлінну працю.

PowerPoint Presentation:

Грамоти за досягнення

Філософія освіти ХХІ століття:

Філософія освіти ХХІ століття Сучасна школа – школа життєвої компетентності Дитина – суб ’ єкт власного життя і успіху Основними критеріями я кості шкільної освіти є освітня мобільність учасників навчально-виховного процесу, їх готовність самореалізуватися в житті Основу освітнього середовища школи складає розумне, творче поєднання освітніх традицій та інновацій, широке впровадження ІКТ . Не життя повинно вчити Тих, хто вступає в життя, А школа має навчити Науки і мистецтва життя . Борис Бім-Бад

Шляхи розв’язання науково-методичної проблеми учителем :

Шляхи розв ’ язання науково-методичної проблеми учителем

Умови досягнення власного успіху та успіху вихованців: :

Умови досягнення власного успіху та успіху вихованців: йти в ногу з часом; навчатися упродовж усього життя; включатися в інноваційні проекти, враховуючи при цьому наявність базової основи для їх впровадження; бути небайдужим до усього, що відбувається навколо, тощо.

PowerPoint Presentation:

Інноваційні освітні проекти забезпечують

Ключова проблема інноваційної діяльності:

Ключова проблема інноваційної діяльності Складність полягає не у сприйнятті нових ідей, а у відмові від старих стереотипів. Джон М. Кейнс

ТЕМА САМООСВІТИ:

ТЕМА САМООСВІТИ Розвиток пізнавальної діяльності учнів на основі поєднання традиційних та інноваційних освітніх технологій ВПРОВАДЖЕННЯ Застосування ІКТ при вивченні предметів фізики та астрономії

Методи та прийоми роботи:

Методи та прийоми роботи Проблемно-пошукові Дослідницькі Прийоми інтерактивного навчання: - Мозковий штурм; - Мікрофон; - Навчаючи-вчусь; - Використання ігрових ситуацій; - Використання прийомів контролю та самоконтролю

Система роботи – це шлях до розвитку творчої особистості ::

УРОК Супровід самостійної пізнавальної двяльності учнів Позаурочна діяльність Індивідуальні заняття Проектна діяльність Факультативи Олімпіади Випуск газети МАН Система роботи – це шлях до розвитку творчої особистості :

Використання ППЗ:

Використання ППЗ Можливість самопідготовки учня до виконання лабораторних досліджень; Скорочення часу для підготовки до виконання лабораторних робіт; Формування орієнтовних основ діяльності при виконанні лабораторних досліджень; Самоконтроль результатів діяльності в процесі підготовки і виконання лабораторних досліджень; Надання можливостей отримання інформації про фізичний процес і про кількісні значення фізичних величин, що його характеризують (характер їх зміни) – відеофрагменти; Безпосередня участь учня в процесі виконання лабораторного дослідження - інтерактивні моделі лабораторних робіт.

Використання ППЗ дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей::

Використання ППЗ дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей: Здійснення підтримки групових, індивідуальних, індивідуально - групових форм навчання при вивченні фізики в умовах класно – урочної системи організації навчального процесу; Створення умов для комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання фізики; Підвищення ефективності формування практичних знань, умінь, навичок проведення фізичних досліджень; Створення умов для здійснення самоконтролю досягнутих цілей в процесі виконання лабораторних досліджень.

Науково - методична діяльність:

Науково - методична діяльність Співпраця з міським МО вчителів фізики Організація та проведення семінарів вчителів астрономії Використання інформаційно-комунікативних технологій у освітньому процесі Робота з обдарованими учнями за індивідуальними програмами; Науково-дослідницька діяльність учнів; Підготовка учнів до участі у предметних олімпіадах та конкурсах-захистах учнівських науково-дослідницьких робіт; Застосування мультимедійних засобів навчання; Публікації у фаховій пресі

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ:

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ Учнівські науково-дослідницькі роботи МАН «СТ ІЙКІСТЬ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ » 10 клас Смаглій Ю.В. (2011рік); « ГРАВТАЦІЙНЕ ЛІНЗУВАННЯ » 11клас Смаглій Ю.В.(2012рік) ІІІ місце міському конкурсі, ІІІ місце обласному конкурсі.

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «МИРНИЙ КОСМОС»:

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ « МИРНИЙ КОСМОС » Побиванець Яна 11-А ІІ місце у обласному конкурсі

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «ЕНЕРГОСБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»:

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ « ЕНЕРГОСБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ »

РОБОТА У МЕТОДИЧНОМУ ОБ'ЄДНАННІ ВЧИТЕЛІВ ШКОЛИ:

РОБОТА У МЕТОДИЧНОМУ ОБ ' ЄДНАННІ ВЧИТЕЛІВ ШКОЛИ Критерії оцінювання при використанні ІКТ - МО 2009; Організація повторення і систематизація знань учнів березень 2010; Проблеми викладання фізики у 8-9 класах грудень 2009; Формування мотивації на уроці – МО січень2011; Розвиток творчих здібностей – МО 28.10.2011; Участь у творчій групі вчителів фізики ММК доповідь на ММК « 50-річчя першого польоту людини в космос » січень2011 .

РОБОТА У МЕТОДИЧНОМУ ОБ'ЄДНАННІ ВЧИТЕЛІВ МІСТА:

РОБОТА У МЕТОДИЧНОМУ ОБ ' ЄДНАННІ ВЧИТЕЛІВ МІСТА Семінар практикум “Рівні компетентності знань вмінь учнів, як об'єкти оцінювання при викладанні предмету ”; Участь у роботі координаційної ради вчителів, фізики та викладачів держуніверситету ім. Б.Хмельницького; Семінар “Впровадження інноваційних технологій на уроках фізики”; Участь у творчій групі вчителів фізики по вивченню підручників фізики 10 класу; Участь у творчій групі вчителів фізики ММК доповідь на ММК « 50-річчя першого польоту людини в космос » січень2011; Участь у роботі творчої групи по впровадженню підручників фізики 11 класу; Робота у творчій групі вчителів астрономії “Я іду на урок “; Творча група вчителів фізики “ Енергозберігаючі технології ”

ДОПОВІДІ НА ПЕДРАДАХ:

ДОПОВІДІ НА ПЕДРАДАХ Критерії оцінювання при використанні ІКТ 01.2009; Формування культури поведінки та спілкування 01.04.2009; Формування мотивації на уроці 24.10.11; Якість освіти і профільне навчання 27.12.11;

ПІДГОТОВИВ ТА ПРОВІВ::

ПІДГОТОВИВ ТА ПРОВІВ: відкритих уроків шкільних: «З'єднання споживачів струму» 9 клас (грудень 2009) інтегрований урок астрономія-анг. мова «Планети гіганти» 11клас. (лютий 2010) « Закон Джоуля-Ленца » 10клас (лютий 2011) « Рух тіла кинутого під кутом до горизонту » 10клас (грудень 2011) Урок-конференція « Виробництво, передача електроенергії. Трансформатор » (лютий 2012) « Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот » (лютий 2013) міських: «Як виробляється та подається тепло» 8 клас. (жовтень 2012) « Еволюція зір. Чорні діри. Нейтроні зорі » (лютий 2013)

PowerPoint Presentation:

позакласних заходів ( шкільних) «Цікава фізика» 7 кл. ( січень 2009 ) «Подорож по Сонячній системі» 11кл. ( грудень 2009 ) « Подорож по річці Ерідан » 11 кл. (січень 2010) «День космонавтики». ( квітень 2011 ) « Фізико-астрономічний бій » (січень 2013)

РОБОТА НАД ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ:

РОБОТА НАД ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ Робота з нормативно - правовою документацією з необхідних предметів Удосконалення педагогічної техніки володіння інноваційними технологіями Розробка матеріалів до публікацій Робота з науково-методичною літературою

ПУБЛІКАЦІЇ:

ПУБЛІКАЦІЇ

МЕТОДИЧНІ ДОРОБКИ:

МЕТОДИЧНІ ДОРОБКИ Тестові завдання з фізики для 7 класу (схвальний відгук на виставці “Зернини досвіду” (2008) Лабораторні роботи з астрономії для 11 класу (2013)

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ:

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ З енергозберігаючих технологій У міжшкільному проекті « Енергозберігаючі технології » « Використання комп'ютерних технологій на уроках фізики »

PowerPoint Presentation:

Дякую за увагу !

authorStream Live Help