Decentralisaties en wijkaanpak

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

We zijn al begonnen : 

Wijkgericht werken en de drie recentralisaties Klaas Mulder, Kijk op Kansen / Hogeschool Utrecht In opdracht van Platform31 We zijn al begonnen

Twee werelden : 

Twee werelden Wijkgericht werken De drie decentralisaties

Waarom ook al weer? : 

Waarom ook al weer? Wijkaanpak In de leefwereld van bewoners en cliënten Alle leefgebieden: wonen, werk, welzijn, educatie, zorg, vrije tijd Voorkomen is beter dan genezen Professionele zorg vaak ‘te laat en te duur’ (RMO) Genezen met ‘zelf-zorg’ Informele steunsystemen Bewoner heeft (deel van) de regie Benut fysieke en sociale omgeving

Waarom ook al weer? : 

Waarom ook al weer? De drie decentralisaties In de leefwereld van bewoners en cliënten Alle leefgebieden: wonen, werk, welzijn, educatie, zorg, vrije tijd Voorkomen is beter dan genezen Professionele zorg vaak ‘te laat en te duur’ (RMO) Genezen met ‘zelf-zorg’ Informele steunsystemen Bewoner heeft (deel van) de regie Fysiek en sociaal?

Dus … : 

Dus … Decentralisatie R Werken rondom de bewoner of cliënt Van rijk/provincie naar gemeente ------------------------------------------

We zijn al begonnen : 

We zijn al begonnen Wijkaanpak Tilburg: Elk huishouden een kostwinner Elke jongere een startkwalificatie Niemand onder de armoedegrens Roosendaal Hart voor de wijk (preventief jeugdbeleid) Deventer, Almelo Buurtbeheerbedrijf Roermond Moedercentrum Maximina

Beleid ophalen in de wijk : 

7 Beleid ophalen in de wijk Wijkmensen Zien wat moet: urgentie Weten wat werkt: aanpak Voelen wie wil: drive Wijkkennis gebruiken in de beleidscyclus hear feel know see

Bestuurlijk gedoe : 

Bestuurlijk gedoe beleidskader monitoring compensatieplicht convenanten cliëntenraad wijkteams aanbesteden frontlijnsturing vermogenstoets eigenkrachtcentrale achterdevoordeur portefeuillehouders zorgloket

De maatschappelijke opgave: werk : 

De maatschappelijke opgave: werk Grote problemen Werkloosheid (ook hoger opgeleiden) Armoede (ook werkenden en zzp-ers) Politiek taboe op ‘doemdenken’ Kosten bijstand voor gemeenten Verborgen kansen Kansen in zorg, agro, techniek, maak- en herstelindustrie Rijk leven met een platte beurs Propoints, buurtsportverenigingen, ruilwinkels, voedsel 

De maatschappelijke opgave: jeugd : 

De maatschappelijke opgave: jeugd Grote problemen Huiselijk geweld en agressie op straat Omgaan met (economische) ongelijkheid Diploma ≠ baangarantie School bereidt niet voor op nieuwe wereld Verborgen kansen Ontmoetings- en ervaringsleren E-learning: www.digischool.nl, www.hema-onlineleren.nl Verstandig schoolverlaten: de opstappers

De maatschappelijke opgave: zorg : 

De maatschappelijke opgave: zorg Grote problemen 80-jarige mantelzorgers met ernstig behoeftige partners Inzichtsziektes: dementie, depressie, voedingsstoornissen Wachtlijsten verzorgd en beschermd wonen Verborgen kansen Verbouwen en verhuizen: patioplus Betaalde oproepkracht Ontzorgend ondersteunen

Drie tegelijk: lokaal kan het : 

Drie tegelijk: lokaal kan het Werken in zorg en opvoeding Dus niet teveel onbetaald werk! Jongeren met werk (naast of i.p.v. school) Als sociale therapie: de baas mag mij Als economische therapie: voor jezelf en Nederland Als psychologische therapie: bevrijd van school Ouderen als opgroeicoach Schoffelopa, soepoma of spelhulp

Dus nu … : 

Dus nu … Aan de slag!!

authorStream Live Help