sterke mensen

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Burgerkracht : 

Klaas Mulder Hogeschool Utrecht Waarom Nederlanders zo van sterke mensen houden … Burgerkracht

Even voorstellen : 

Even voorstellen Kunst Conservatorium (AMV) Muziekleraar (muziekluister-lessen) Bands/jams Workshops Maatschappij Filosofie (kentheorie) Afgestudeerd op integratie Anti-discriminatie Festival Mundial Stedenbanden Markt Ervaring Adviseur wijkaanpak Commercieel bureau Publicist Workshops en lezingen Integrale wijkontwikkeling

Deel I: Eigen verantwoordelijkheid : 

Deel I: Eigen verantwoordelijkheid http://www.nederlandveilig.nl/houjeaandesnelheidslimiet/campagne/tv-campagne/ambulance/

Het grote thema : 

Het grote thema Eigen kracht of eigen boontjes?

Brede politieke steun : 

Brede politieke steun Linkse politiek: U mag het zelf doen, want U kunt het “Geef mensen geen vis, maar leer ze zelf te vissen” Rechtse politiek U heeft een eigen verantwoordelijkheid “We gaan de geluksmachine uitzetten”

Hoe uit zich dat? : 

Hoe uit zich dat? Overheidscampagne “… heeft u zelf in de hand” Eigen kracht centrale: verplichte eerste stap Wijkaanpak: 60 miljoen € voor bewonersinitiatieven Trending topic op congressen en fora: zelfbeheer buurthuizen particulier opdrachtgeverschap woningbouw krachtgericht werken in de maatschappelijke zorg

Is dat nodig dan in Nederland : 

Is dat nodig dan in Nederland Pamperen en doodknuffelen Hospitaliseren van burgerinitiatieven Consumentisme en claimcultuur

De sociale huurmarkt : 

De sociale huurmarkt

Te soft voor klaplopers? : 

Te soft voor klaplopers?

Consumentisme en claimcultuur? : 

Consumentisme en claimcultuur? In Nederland zijn ruim 5,5 miljoen vrijwilligers actief, zo’n 44 procent van alle volwassen Nederlanders. Daarmee staat Nederland internationaal aan de top. In Amsterdam wonen ca. 9.500 zelfstandig wonende dementerende ouderen. Naar schatting 700 krijgen professionele hulp bij de financiële administratie.

Hospitaliseren van burgerinitiatieven I : 

Hospitaliseren van burgerinitiatieven I

Hospitaliseren van burgerinitiatieven II : 

Hospitaliseren van burgerinitiatieven II

Hospitaliseren van burgerinitiatieven III : 

Hospitaliseren van burgerinitiatieven III

Discussie I : 

Discussie I Zodra professionals zich met een bewonersinitiatief gaan bemoeien verliezen bewoners de controle. Hulpverleners lijden aan het Florence Nightingale Complex Daarom: ontsla alle opbouwwerkers.

Deel II: Typisch Nederlands (?) : 

Deel II: Typisch Nederlands (?) Enthousiasme over Engeland: community trusts Philip Blond en premier Cameron: big society Past bij de Nederlandse volksaard: Persoonlijke en collectieve autonomie Calvinisme: help uzelf, zo help u God Egalitair: vroege democratie Polderen: collectieve voorzieningen Grote verzorgingsstaat Past bij de naoorlogse cultuurfilosofie: flower power

Eigenwijs en autonoom : 

Eigenwijs en autonoom Ook dit jaar kregen we van Rick en Danielle weer een familiekalender en bijgaande foto is de voorplaat. Ik werd getroffen door deze foto van onze kleindochter Laura. Een jonge meid van drieëneenhalf, die vrolijk de camera inkijkt. Ze kijkt lekker stoer en uitdagend de wereld in. Zonnebril lekker eigenwijs op haar hoofd. Het is alsof ze zegt:”Kijk hier ben ik. Net als vele andere jonge kinderen ga ik hier het verschil maken. Doe je mee?”

Eigen verantwoordelijkheid : 

Eigen verantwoordelijkheid 1600: Geen werk, geen huwelijk Politiek: ‘democratie’ sinds 1588 Calvinisme: do the right thing Zelfsturende teams Hogeschool Utrecht: leerteams Meritocratie: je krijgt wat je verdient

Paradox 1: je moet jezelf zijn : 

Paradox 1: je moet jezelf zijn http://www.youtube.com/watch?v=xHHlTv5l2I8

Georganiseerde solidariteit : 

Georganiseerde solidariteit Polderen Samen zorgen voor droge voeten Verzuiling Zorg voor kwetsbaren in eigen gemeenschap Internationaal Missie Ontwikkelingssamenwerking Gerechtigheid Artistiek: sociaal drama

Egalitaire samenleving (?) : 

Egalitaire samenleving (?) Geert Hofstede: Nederlanders hebben veel meer moeite met machtsongelijkheid dan Belgen Vierhonderd jaar vrije burgers en sterke vrouwen Sociale mobiliteit: opklimmen kan Haagse Hogeschool: 50% studenten overtreft ouders Open onderwijs (openbaar èn bijzonder) Veel arbeiderskinderen ‘op het pluche’ Burgemeester Aboutaleb (Rotterdam)

Stad en stijging : 

Stad en stijging Advies VROM-raad Wijkaanpak inzetten op sociale stijging van bewoners Onderwijs, woningmarkt, arbeidsmarkt en vrije tijd Vasthouden sterke buurtbewoners: binding en borging Ieder dubbeltje kan een kwartje worden euro ---------

Nog twee paradoxen : 

Nog twee paradoxen Vrijmoetigersbeleid Gij zult vrijwillig meedoen! Ambitionisme Jij kan beter!

Systeembouwers : 

Systeembouwers Grote verzorgingsstaat Sterk gereguleerde voorzieningenstructuur Crèches Wittevrouwen in het nauw Utrechtse ouderparticipatiecrèches vrezen dat zij binnenkort de deuren moeten sluiten door strengere regels.

De verzorgingsstaat : 

De verzorgingsstaat Een verzorgingsstaat is een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers, zoals in kwesties van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Ook wordt de term verzorgingsstaat gebruikt voor een land waarin een dergelijk systeem werkt. In een verzorgingsstaat zijn veel zaken geheel of gedeeltelijk door de overheid gereguleerd. Het tegengestelde is een nachtwakersstaat, waarin de overheid zich zo weinig mogelijk met burgers bemoeit. 25

Wie betaalt het? : 

Wie betaalt het? 26 Inkomsten en uitgaven De overheidsfinanciën zijn de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid. Op Prinsjesdag 2011 presenteerde het kabinet de rijksbegroting en het Belastingplan voor 2012.

Systeemkritiek : 

Systeemkritiek Rousseau: ieder kind is ‘goede wilde’ Institutionele on-logica (Auschwitz, Hiroshima) Bureaucratie (Paarse Krokodil) http://www.youtube.com/watch?v=2Rw27vcTHRw Flower power: zelfactualisatie en zelfontplooiing, creativiteit en non-conformisme, kleinschaligheid, autarkische communie, anarchisme,

Buiten het systeem om : 

Buiten het systeem om Geert Hofstede: Nederlanders hebben veel minder behoefte aan onzekerheidsreductie dan Belgen. Zelfs bestuurders willen niet perse sturen … Hoe uit zich dat? Projectencarrousel: 599 niet-reguliere oplossingen Frontlijnsturing: geef uitvoerders vergaand mandaat Best Persons: vertrouw op excellente professional Rugzakjes: laat cliënt zelf diensten inkopen Vrije ruimte in opleidingen

Discussie II: flower power : 

Discussie II: flower power De huidige generatie sociale beslissers is bezig idealen uit de jaren ’70 op onze tijd te plakken. Flower power rules the boardroom. Maar of de burger daar nu op zit te wachten?

Deel III: Ken je klant : 

Deel III: Ken je klant Zelforganisatie, voor wie werkt het? En voor wie niet? Het hele verhaal? Cultus van de best practice Excuus-Truus Parade-Pieter Stille steun in euro’s, uren, diensten en PR

Slide 31: 

Het is er, maar is het alles?

De participatie-parasiet : 

De participatie-parasiet (Door de belastingbetaler) betaalde professional die salaris krijgt of facturen verstuurt voor de boodschap dat Bewoners het prima zelf kunnen doen Bewoners te weinig doen: “claimcultuur” Bewoners de juiste ondersteuning nodig hebben

Best Practice Parade: Kan Wèl : 

Best Practice Parade: Kan Wèl Zelfbeheer van buurthuizen Zelf energie opwekken Stadslandbouw Community art Maatschappelijke zorg en opvang

Zelforganiserende burgers : 

Zelforganiserende burgers Overhebbers: Kunnen tijd en/of geld besteden aan vrijwillige inzet Onbetaald of ‘anders betaald’ Vrijgesteld door werkgever: make a difference day Beschikken over sociaal en cultureel kapitaal (pseudo-professional of gepensioneerde vergadertijger) Beschikken over organiserend vermogen en sociale intelligentie Kunnen incasseren en koers houden Progressief, hoger opgeleid (sociale richting), met pensioen of uitkering, verdienende partner of geërfd vermogen, ‘Bounty’ Maar ook: krasse knarren, ouders jonge kinderen, eigenheimers (niet geschikt voor loondienst), ondernemers

Overlevers: zoeken naar balans : 

35 Overlevers: zoeken naar balans

Draagkracht en draaglast : 

36 Draagkracht en draaglast

Meedoen mogelijk maken : 

Meedoen mogelijk maken Lees de BAR-code van bewoners: Begin-situatie van bewoner: waar staat die nu (talent, noden, leerstijl) Ambitie van bewoner: waar wil die heen? Reik-wijdte van bewoner: wat is haalbaar? Ont-zorgen: onnodige ballast verwijderen Ont-drempelen: bureaucratische barriëres Ont-moeten: ruimte maken voor eigen agenda bewoners Ont-willen bij beslissers: loslaten beleidsagenda Ont-houden: belofte maakt schuld!

Ontmoet de vrijwilliger : 

38 Ontmoet de vrijwilliger Wij willen Zij moeten Ont Ont

Discussie III : 

Discussie III Mag je kwetsbare bewoners in wijken over laten aan de toevallige beschikbaarheid van sterke buurtgenoten? En zijn die in staat om het verschil te maken?

authorStream Live Help