lý - trần -hồ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: lulubecool (74 month(s) ago)

Bạn ơi dowload như thế n�o vậy

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ViỆT NAM THỜI LÝ- TRẦN – HỒ Giảng viên hướng dẫn : Phạm Thị Thúy

PowerPoint Presentation:

 Nhóm thực hiện : nhóm 4  Vương Thị Trang  Phạm Thị Hoài  Nguyễn Lê Phương Anh  Nguyễn Khắc Chung  Hoàng Triệu Ngọc Nga  Phan Thị Sen  Trần Văn Hùng

PowerPoint Presentation:

I.TRIỀU LÝ - 1005 Lê Đại Hoàn mất , Lê Long Đĩnh lên ngôi là một người tàn ác , trụy lạc , không đủ năng lực để điều hành đất nước . - 1009 Lê Long Đĩnh mất , Lý Công Uẩn được suy tôn lên làm vua Triều Lý hình thành . - 1010 Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư – Ninh Bình về định đô tại thành Đại La và đổi tên là Thăng Long.

PowerPoint Presentation:

H1: tượng Lý Thái Tổ

:

- 1054, vua Lý Thánh Tông đặt quốc hiệu là Đại Việt . - 1069 nhà Lý mở rộng lãnh thổ về phía nam qua cuộc chiến tranh với Champa . - Cũng vào thời gian này các vua Lý đã thực hiện chính sách kimi , gả nhiều công chua cho các tù trưởng để ràng bộc về chính trị . Nhà Lý chú trọng nhiều vào phát triển nông nghiệp , thủ công và thương nghiệp .

PowerPoint Presentation:

- Đạo phật thời Lý phát triển mạnh và còn là Quốc giáo . h2: chùa Một cột

PowerPoint Presentation:

- 1175 nhà Tống chính thức công nhận chủ quyền quốc gia Đại Việt . - khoảng từ thế kỉ thứ XII, Nhà Lý bắt đầu suy đồi,các nhà vua lên ngôi còn quá trẻ , lớn lên lại ham chơi . Các gian thần , nịnh thần lộng hành , dân chúng thì đói kém lầm than. + 1140 – 1141: loạn nổi lên ở Cao Bằng , Lạng Sơn có lần kéo đến tiến đánh Kinh Thành .

PowerPoint Presentation:

+ 1198 – 1225: loạn nổi lên ở Ninh Bình do bởi dân đi phu xây thành , do Phí Lãng cầm đầu . - Đầu thế kỉ XII, nhà Lý bắt đầu suy đồi và xảy ra nạn hỗn chiến giữa các phe phái phong kiến . - 1210 Lý Cao Tông mất , Lý Huệ Tông lên nối ngôi . Đây là thời kì đen tối nhất cuối triều Lý . - 1225 Lý Huệ Tông đã nhường ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng 7 tuổi .

PowerPoint Presentation:

- Đầu năm 1226 Trần Thủ Độ làm cuộc đảo chính tuyên bố Lý Chiêu Hoàng lấy Cháu mình là Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng , nhà Lý sụp đổ và Nhà Trần thành lập .

PowerPoint Presentation:

BỘ MÁY CAI TRỊ TRIỀU LÝ Cấp hành chính trung ương đứng đầu là vua b ên dưới vua gồm 3 bộ phận chủ yếu, đó là:  Các cơ quan giúp việc cho hoàng đế: sảnh, hàn lâm viện .  Các cơ quan đầu não của triều đình: khu mật viện, bộ .  Các cơ quan giúp việc cho triều đình: viện, ty, cuộc .

PowerPoint Presentation:

 Các chức tướng công, thái phó được hoàng đế nhà Lý ban cho những người có nhiệm vụ trực tiếp điều khiển toàn bộ chính quyền.  Phụ tá cho các thái phó là tả tham tri chính sự, hữu tham tri chính sự, và hành khiển. Phụ tá cho thái phó còn có các cơ quan là khu mật viện và bộ.

PowerPoint Presentation:

 Địa giới phía bắc nước Đại V iệt thời Lý bao gồm Bắc Bộ Việt Nam hiện nay và một phần nhỏ của tỉnh Quảng Tâ y (Trung Quốc).  thời Địa giới phía nam của nhà Lý khi mới thành lập chỉ tới khu vực Hà Tĩnh hiện nay.

PowerPoint Presentation:

h3: Tô Hiến Thành – Chống Chân Lạp xâm lược, chinh phạt Chiêm Thành

PowerPoint Presentation:

 Năm 1069, Lý Thánh Tông đánh Chiêm Thành, buộc vua Chiêm là Chế Củ dâng 3 châu tương đương với tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị hiện nay.

PowerPoint Presentation:

N hà Lý chia cả nước thành 24 đơn vị hành chính. Các cấp hành chính ở địa phương lần lượt từ cao xuống thấp là:  Phủ, lộ, châu, trại  Huyện, hương, giáp, phường, sách, độ ng .

PowerPoint Presentation:

Đứng đầu bộ máy hành chính của các phủ, lộ là tri phủ, phán phủ Đứng đầu của các châu là tri châu, của các trại, đạo là quan mục. Đứng đầu bộ máy hành của các huyện là huyện lệnh. Dưới huyện là đơn vị giáp và thôn.

PowerPoint Presentation:

QUÂN ĐỘI TRIỀU LÝ: - Kinh thành có cấm quân bảo vệ triều đình . - Địa phương có lộ quân hay sương quân lấy từ các hoàng nam ( đinh nam ở làng xã từ 18 tuổi trở lên ) + làng còn có dân binh , hương binh . - Quân đội nhà lý có quân bộ và quân thủy kỉ luật nghiêm minh, huấn luyện chu đáo .

PowerPoint Presentation:

khu giảng võ phía Tây thành Thăng Long nơi giảng dậy , luyện tập tướng sĩ và binh lính . - Nhà lý bắt đầu thi hành chính sách “ ngụ binh ư nông ”

PowerPoint Presentation:

II.TRIỀU TRẦN - Cuối 1225 đầu 1226 Trần Cảnh lên ngôi vua bắt đầu vương triều Trần . - Thời kì đầu Nhà Trần đã thực hiện một nền chuyên chính quân chủ quý tộc dòng họ . - 1242, nhà Trần đổi 24 lộ thời Lý thành 12 lộ - 1230 nhà Trần sửa đổi định lệ đời trước làm ra sách Quốc triều thông chế

PowerPoint Presentation:

- 1248 cho đắp dọc đê Nhị Hà từ đầu nguồn đến bờ biển chảy qua thành thăng Long gọi là đê Đỉnh Nhĩ - 1254 triều đình cho phép bán ruộng công làng xã làm ruộng tư . - 1266 Nhà Trần xuống chiếu các vương hầu , công chúa , phò mã , cung tần chiêu tập dân phiêu tán mở các thái ấp , điền trang .  Kinh tế điền trang phát triển mạnh .

PowerPoint Presentation:

- Các điền trang lớn và được nhắc đến nhiều nhất là của : Trần Khánh Dư,Trần Khắc Hãn,Trần Quốc Khang - vào những năm 1258, 1285, 1288 nhà Trần đã 3 lần đánh thắng quân Mông Nguyên , bảo vệ độc lập chủ quyền với sự lãnh đạo của tiết chế tướng quân Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn .

PowerPoint Presentation:

h5: trận chiến Bạch Đằng

PowerPoint Presentation:

- 1307, nhà Trần đổi 2 châu Ô, Lý thu lạp của Champa thành châu Thuận và châu Hóa . - 1341 biên soạn bộ Hoàng triều đại điển và bộ hình thư để ban hành . - Nửa sau thế kỉ 14 xã hội Đại Việt đã lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng . + điển hình là cuộc khởi nghĩa Ngô Bệ ở núi Yên Phụ ( H.Dương ) 1344 – 1360.

PowerPoint Presentation:

- 1378 nhà nước băt đầu đánh thuế thân , mỗi đinh nam 3 quan tiền . - Cuối triều Trần triều đình ngày một sa đọa , vua quan sa sút , nhiều nịnh thần thừa cơ lộng hành . + Ngoài nước thì quân Cham pa nhiều lần gây xung đột . + 1390 Bồng Nhật Nga tử trận chiến tranh mới tạm yên .

PowerPoint Presentation:

+ phía bắc với mưu đồ lăm le xâm lược của quân Tống . - 1396 Nhà Trần có lệnh thải bớt tăng đạo . - 1397 Hồ Qúy Ly thi hành phép hạn điền , hạn nô,đánh thuế mạnh vào kinh tế tầng lớp quý tộc Triều Trần .  Điền trang bị suy sụp - 1400 Hồ Qúy Ly ép Thiếu đế nhường ngôi cho mình lập nên triều Hồ .

PowerPoint Presentation:

BỘ MÁY CAI TRỊ TRIỀU TRẦN - 1242, nhà Trần đổi 24 lộ thời Lý thành 12 lộ - 1307, nhà Trần đổi 2 châu Ô, Lý thu lạp của Champa thành châu Thuận và châu Hóa .  Nhà vua đứng đầu bộ máy nhà nước , đứng sau là quan lại từ cấp TW đến địa phương .

PowerPoint Presentation:

h6: vua Trần Thái Tông

PowerPoint Presentation:

 Quan chế ,ở triều đình TW có các chức : - Tam thái , tam thiếu ( sư , phó,bảo ) - Tam tư ( đồ,mã , không ) - tướng quốc  Các chức quan có trách nhiệm trong triều là hành khiển , giúp việc sau có các thượng thư thị lang.

PowerPoint Presentation:

- Ngạch võ có các chức : + Phiêu kỵ thượng tướng quân ( dành riêng cho hoàng tử ) + Tiết chế tướng quân

PowerPoint Presentation:

h7: tiết chế Hưng Đạo Vương

PowerPoint Presentation:

- Nhà Trần còn phát triển chức quan chuyên môn như : + Bí Thư sảnh phụ trách văn thư , thực lục + Quốc Tử Giám về giáo dục + Các quan về kinh tế như Chuyển vận sứ , Hà đê sứ , Đồn điền sứ . + Các chức quan văn hóa như Hàn lâm viện , Quốc sử viện , thái y viện , thái chúc ty .

PowerPoint Presentation:

 Quan chế ở cấp địa phương có các chức : - An phủ chánh phó sứ - Tri huyện - Chuyển vận sứ - Tuần sát , lệnh úy , chủ bạ

PowerPoint Presentation:

Cấp cơ sở nhà Trần đặt các chức đại , tiểu tư xã . - Từ ngũ phẩm trở lên là đại tư xã, từ lục phẩm trở xuống là tiểu tư xã. Có người làm kiêm cả 2-4 xã, - cùng xã chính, xã sử, xã giám gọi là xã quan.

PowerPoint Presentation:

QUÂN ĐỘI TRIỀU TRẦN: - Quân đội nhà Trần có các loại : + Cấm quân : bảo vệ kinh thành + Quân địa phương các lộ + Quân của các quý tộc gọi là vương hầu gia đồng , gia binh . - Quân tứ sương coi giữ 4 cửa thành , quân thiên tử bảo vệ nhà vua . - Quân nhà Trần được phiên chế thành quân và đô ( mỗi quân 2400 người )

PowerPoint Presentation:

- Quân lính được trang bị áo bào , áo da , sử dụng các loại pháo ( máy bắn đá ), súng phun lửa ( hỏa khí ). - Có nhiều loại thuyền chiến các cỡ , loại phổ biến có 30 mái chèo , có thuyền lên tới 100 mái chèo . - Quân Trần rất thiện chiến trên sông nước , nhiều người giỏi bơi lặn ( điển hình như Yết Kiêu ) - Nhà Trần vẫn thực hiện chính sách “ ngụ binh ư nông ” có từ Triều Lý .

PowerPoint Presentation:

h8: Tàu thiện chiến thời Trần

PowerPoint Presentation:

- Nhà Trần cho lập võ đường ở phía Tây thành Thăng Long để giảng dậy , luyện tập tướng sĩ và binh lính . - Các binh thư dùng làm tài liệu huấn luyện tướng sĩ có các cuốn : + Binh thư yếu lược + Vạn Kiếp tông bí truyền thư

PowerPoint Presentation:

III. TRIỀU HỒ (1400 – 1407) - 1400 Hồ Qúy Ly lật đổ triều Trần lập nên triều Hồ , lấy niên hiệu là Thánh Nguyên , quốc hiệu Đại Ngu . - Sau 10 tháng ông nhường ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương lên làm thái thượng hoàng . - 1402, ông đem quân đánh chiếm Champa , chiếm đất Chiêm Động và Cổ Lũy .

PowerPoint Presentation:

h9: chân dung Hồ Qúy Ly

PowerPoint Presentation:

- 1007, lấy cớ phù Trần diệt Hồ , quân Minh do Trương Phụ chỉ huy đã tiến hành xâm lược nước ta . - Nhà Hồ cự địch ở Đa Bang ( Hà Tây ) nhưng thất bại . - Cha con Hồ Qúy Ly chạy đến vùng Hà Tĩnh thì bị bắt , đưa về Trung Quốc . triều Hồ phát triển và tồn tại trong vòng 7 năm từ 1400 – 14007 thì kết thúc .

PowerPoint Presentation:

BỘ MÁY CAI TRỊ TRIỀU HỒ - triều Hồ là triều đại tồn tại khá ngắn (1400 – 1407) trong lịch sử Việt Nam. Hầu như bộ máy quan chế gần như giữ nguyên từ triều đại trước . - Hồ Qúy Ly thủ tiêu những yếu tố cát cứ của quý tộc Trần , xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế tập trung vững mạnh . - Từ cuối triều Trần Hồ Qúy Ly đã cho xây một kinh thành mới bằng đá ở

PowerPoint Presentation:

AnTôn ( Vĩnh Lộc , Thanh Hóa ) gọi là Tây Đô thường được gọi là thành nhà Hồ . h10: Thành nhà Hồ

PowerPoint Presentation:

- Cuối 1397, nhà Hồ ép vua trần dời về kinh đô mới . - N ăm 1401 đã cho làm sổ hộ tịch trong cả nước, lập phép hạn chế gia nô. - Năm 1403, di dân không có ruộng đến Thăng Hoa - C ũng vào năm 1403 đặt Quảng tế(cơ quan coi về mặt y tế).

PowerPoint Presentation:

QUÂN ĐỘI TRIỀU HỒ: - Hồ Qúy Ly chấn chỉnh và tăng cường quân đội : + thải bớt người yếu + bổ xung người mạnh kể cả các sư tăng . + tăng cường quân số và các lực lượng ở địa phương . - Hồ Qúy Ly chú ý tới cải tiến kỹ thuật quân sự .

PowerPoint Presentation:

- Hồ Nguyên Trừng đã chế tạo ra những khí tài mới : + súng lớn thần cơ + thuyền chiến Cổ Lâu đi biển .  Tuy vậy quân sĩ triều Hồ tinh thần vẫn không được nâng cao và chính nhà Hồ đang lo lắng về đội quân “ Trăm vạn quân , trăm vạn lòng ” này .

PowerPoint Presentation:

h11: Thần cơ sang pháo nhà Hồ

authorStream Live Help