Prezentare virtuti - catolic

Views:
 
     
 

Presentation Description

material cateheza adolescenti

Comments

Presentation Transcript

VIRTUȚI contra VICII : 

CATEHEZĂ PENTRU ADOLESCENȚI VIRTUȚI contra VICII

Ce este vitutea? : 

Ce este vitutea? ETIMOLOGIE: lb. lat. virtus = curaj sau bărbăție. DEX: VIRTÚTE, virtuți, s.f. 1. Însușire morală pozitivă a omului; însușire de caracter care urmărește în mod constant idealul etic, binele; integritate morală. CBC: Virtutea este o dispoziţie obişnuită şi fermă de a face binele. „Scopul unei vieţi virtuoase constă în a deveni asemenea lui Dumnezeu” (Sfântul Grigore de Nyssa). Există virtuţi umane şi virtuţi teologale.

Ce sunt viciile? : 

Ce sunt viciile? ETIMOLOGIE: lb. lat. vitum = defect, ofensă, grșeală sau pată. DEX: VÍCIU, vicii, s.n. 1. defect, cusur, neajuns (de construcție, de funcționare etc.). ♦ Fig. Pornire nestăpânită și statornică spre rău, apucătură rea, patimă; desfrâu, dezmăț, destrăbălare. CBC: Viciile, fiind contrariul virtuţilor, sunt obişnuinţe perverse care, întunecând conştiinţa, înclină spre rău. Viciile pot fi legate de cele şapte păcate aşa-numite capitale, care sunt: mândria, zgârcenia, necurăţia, invidia, lăcomia, mânia şi lenea.

Cu ce ne obișnuim ! : 

Cu ce ne obișnuim ! când păcatul devine obișnuință VICIU când faptele bune devin obișnuință VIRTUTE PĂCATUL = piederea scopului, schimbarea itinerarului, boala sufletului; !!! FIECARE PĂCAT POATE ASCUNDE ALTE PĂCATE !!!

Virtutea - cale spre pefecțiune : 

Virtutea - cale spre pefecțiune Virtutea este un obicei bun, consonant cu natura noastră. Sf. Augustin Habitus operativus bonus. (un obicei operativ, esențialmente bun) Sf. Toma de Aquino

Actualitatea problemei : 

Actualitatea problemei Omul contemporan are tendința de a ignora gravitatea păcatelor săvârșite sau de a exagera în ceea ce privește atunci când le descoperă. !!! NU MAI VEDEM PĂCATELE AȘA CUM SUNT !!! Azi nu se mai vorbește, nu se mai scrie și nici măcar nu se mai amintește de păcat; în viziunea omului zilelor noastre, păcatul trebuie uitat Păcatul acestui secol este pierderea sensului păcatului. Papa Pius al XII-lea

Slide 7: 

Cum sunt reprezentate în arta religioasă?

GIOTTO : 

GIOTTO 7 virtuți și 7 vicii

ICONOGRAFIE : 

ICONOGRAFIE Măn. Hurezi, România

VIRTUȚILE : 

Cele trei virtuți teologale: Cele patru virtuți cardinale: Credința Speranța Iubirea Prudența Dreptatea Tăria Cumpătarea VIRTUȚILE

1 Cor 13, 13 : 

1 Cor 13, 13 Și acum rămân acestea trei: credința, speranța și iubirea. Iar mai mare dintre acestea este iubirea.

VICIILE : 

VICIILE Cele șapte vicii capitale: Măndria Zgârcenia Necurăția Invidia Lăcomia Mânia Lenea

Rm 1, 29-31 : 

Rm 1, 29-31 Plini fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de purtări rele, bârfitori, grăitori de rău, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, semeți, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, nesupuși părinților, neînțelepți, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără milă.

authorStream Live Help