Тема 2 Урок 11

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Інформатика 10 клас. Вибірковий модуль «Графічний дизайн». Тема 2. Урок 11. Робота з шарами. Створення колажів. Прийоми колажування у програмі Photoshop CS3

Comments

Presentation Transcript

Робота з інструментом переміщення:

Інформатика 10 клас Вибірковий модуль «Графічний дизайн» Тема 2 «Растрова графіка» Навчальна презентація вчителя СЗОШ№8 Кравчук Г.Т. м . Хмельницький Урок 11. Робота з шарами. Створення колажів . Прийоми колажування у програмі Photoshop CS3

Робота з інструментом переміщення:

Зв'язування шарів Щоб зв'язати шари, тримаючи натиснутою клавішу Shift , слід послідовно клацнути їх на палітрі Шари. Після цього у меню Палітри вибрати команду Зв'язати шари і біля кожного з цих шарів з'явиться значок із зображенням ланок ланцюга. Після цього можна застосувати команди трансформації меню Редагування, Трансформувати для переміщення, масштабування, обертання тощо перетворення зв'язаних між собою шарів. + →

Робота з інструментом переміщення:

Блокування шарів На палітрі Шари містяться 4 кнопки для захисту вмісту шарів від модифікації. Блокувати прозорі пікселі Блокувати розташування Блокувати пікселі зображення Заблокувати все

Робота з інструментом переміщення:

Створення нового шару з умістом Для об'єкта перенесеного з іншого документу чи іншого шару буде створено окремий шар, який можна переміщувати, редагувати, по різному розташовувати в ”стосі” .

Робота з інструментом переміщення:

Змішування шарів В основу ефекту змішування шарів, або змішування кольорів, покладено певний алгоритм змінення кольорів пікселів . Виділити будь-який шар і у списку, що розкривається в лівому верхньому куті палітри Шари, вибрати спосіб, або режим змішування.

Робота з інструментом переміщення:

Стилі шарів Набір ефектів, застосованих до конкретного шару, називається його стилем. Стиль поточного шару малюнка настроюється в діалоговому вікні Стиль шару. 1). Шар, Стиль, Параметри накладання 2). У меню палітри Шари Параметри накладання. 3). Двічі клацнути мініатюру шару.

Робота з інструментом переміщення:

Діалогове вікно Стиль шару

Робота з інструментом переміщення:

Налаштування тіні

Робота з інструментом переміщення:

Додавання ефектів до шару Коли до шару застосовано один або кілька ефектів, праворуч від його імені на палітрі Шари відображується значок із курсивними літерами “ fx ”

Робота з інструментом переміщення:

Робота з текстовими шарами За замовчуванням у разі введення тексту з використанням інструментів групи Текст автоматично буде створено новий шар. Текстові шари можна редагувати, трансформувати, модифікувати з допомогою стилів. На мініатюрі текстового шару завжди зображено велику літеру ”Т”. Для редагування введеного тексту слід двічі кликнути цю мініатюру.

Робота з інструментом переміщення:

Зведення шарів Під час створення малюнку ми працюємо з багатьма шарами, це зручно, але розмір файлу зростає. Завершивши новий етап роботи, слід звести (об'єднати)вже готові шари в один. Утримуючи кнопку ALT , вибрати з меню Палітри Шари одну з команд: Об'єднати шари, Об'єднати видимі, Виконати зведення зображення.

Робота з інструментом переміщення:

Трансформація зображень Малюнки у програмі можна розтягувати, стискати, повернути, перекручувати. Такі операції об'єднані в підменю Трансформувати меню Редагування . Коли треба трансформувати один елемент малюнка, слід спочатку цей елемент перенести на окремий шар, тоді, не виділяючи, його можна трансформувати.

Робота з інструментом переміщення:

Масштабування

Робота з інструментом переміщення:

Обертання Обертання: Команда Редагування, Трансформувати, Повернути

Робота з інструментом переміщення:

Операції обертання і віддзеркалення Повернути на180 гр. Повернути на 90 гр. за годинниковою стрілкою Повернути на 90 гр. проти годинникової стрілки Віддзеркалити по горизонталі Віддзеркалити по вертикалі

Робота з інструментом переміщення:

Трансформація малюнка в режимі Нахил Трансформація малюнка в режимі Деформація Трансформація малюнка в режимі Перспектива

Робота з інструментом переміщення:

Режим вільної трансформації Поєднання описаних операцій – режим трансформації - вільна трансформація ( Ctrl+T ). Виділиться габаритна рамка. Маркер вісі обертання (має вигляд «приціл», вказує центр обертання) Межі на сторонах рамки (зміни по горизонталі чи вертикалі, масштабування) Для деформації – переміщати кутовий маркер, з натиснутою клавішею Ctrl . Переміщення кутового маркера (з клавішею Alt ) – протилежна сторона чи кут переміщається у протилежному напрямку

Робота з інструментом переміщення:

Робота з інструментом переміщення Активувати інструмент Переміщення – клацнути кнопку На панелі параметрів установити прапорець Показати елементи керування трансформуванням – навколо поточного шару чи виділеної області з'явиться габаритна рамка, як в режимі Вільне трансформування. На панелі інструментів відобразяться кнопки вирівнювання.

authorStream Live Help