Інформатика 10, Вибірковий модуль Графічний дизайн Тема 1, урок 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Інформатика 10, Вибірковий модуль Графічний дизайн Тема 1, урок 2

Comments

Presentation Transcript

Домашнє завдання:

Інформатика 10 клас Вибірковий модуль «Графічний дизайн»

Домашнє завдання:

Тема 1. Графічний дизайн Урок 2. Ілюстрація . Цифрове мистецтво .   Сучасна реклама та фірмовий стиль: напрямки, стилі , тренди . 

Домашнє завдання:

Ілюстрація Ілюстрація — зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту. До винаходу книгодрукування рукописні книги ілюструвалися художниками вручну. Перша техніка ілюстрацій, що з'явилася після винаходу книгодрукування, був дереворит. У 16–17 століттях були розроблені методи гравюр і офортів. У 18 столітті з'явилася літографія, значно підвищивши якість зображень. Окремим різновидом ілюстрацій є:

Домашнє завдання:

Книжкова ілюстрація Книжкова ілюстрація — елемент книжки, що або пояснює текст наочними образами, або активно тлумачить текст, даючи можливість читачеві по-новому зрозуміти і відчути цінність літературного змісту і форми. Ілюстрації допомагають зорієнтуватись у змісті книжки, спонукають її прочитати та допомагають засвоїти зміст тексту. Часто ілюстрації створюються у співдружності письменника і художника. Для ілюстрації обираються епізоди, що найповніше розкривають зміст тексту або окремих фрагментів літературного твору.

Домашнє завдання:

Ілюстрації бувають :

Домашнє завдання:

Інфогра́фія  

Домашнє завдання:

Інфогра́фія   Інфографія являє собою оригінальний науково-практичний напрямок, що проявляється у вигляді графічних теорій, досліджень і практик візуалізації ( графування ), документування та документознавства в різних галузях знання. Інфографія ще молода як самостійна сфера науки, але тим не менш її наукова сутність у вирішенні проблем співорганізації думкодіяльності і діяльності, комунікації і трансляції в інформаційно-енергетичних процесах очевидна. Термін інфографія утворений складанням термінів «інформація» і « графування ». Останній з них введено в 1940 р. Бизовим Л. А. та узагальнює всі окремі терміни (креслення, малювання, відтворення, копіювання, візуалізація та ін ), що стосуються графічного відображення інформації людиною або програмно-технічними засобами. Витоки інфографії походять з наскельних малюнків первісних людей. Нові горизонти інформаційної графики відкрила комп'ютеризація.

Домашнє завдання:

Приклади інфографіки

Домашнє завдання:

Цифрове мистецтво Динамічне цифрове мистецтво, активно відгукується як на технічні та технологічні новації, на характер творчого мислення сучасних художників, що постійно змінюється. Спроби усвідомити це явище в цілому, а також дати оцінку окремим особливостям цифрового, провести аналіз основним визначенням та трактуванням, висвітлити напрямки цифрового мистецтва, визначити особливості цифрового мистецтва е завданням даної роботи. В дослідженні визначено базові поняття, надані характеристики цифрового мистецтва, проведено аналіз термінологічного апарату, проаналізовані форми і напрямки феномену цифрового мистецтва на сучасному етапі його розвитку. Цифрове мистецтво є новим проблемним полем сучасної науки. При цьому більшість спроб філософського і художньо-естетичного осмислення цього феномена були зроблені зарубіжними фахівцями. Найбільш значущі з них: Б. Вендс , Д. Лопес, Ф. Поппер, К. Чан і інш . Серед нечисленних видань у галузі цифрового мистецтва відзначаються роботи американських дослідників Н. Чепмен і Дж . Чепмен .

Домашнє завдання:

Цифрове мистецтво

Домашнє завдання:

Сучасна реклама Рекла́ма — «гукати раз-у-раз, знову викликати, повторно вигукувати») — популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо, поширення інформації про когось, щось для створення популярності, а також візуальна та інша медіа-продукція — плакати, оголошення, відеокліпи , що використовуються як засіб привертання уваги потенційних споживачів. Реклама завжди звертається до людини, реклама впливає на її свідомість, на прийняття того або іншого рішення, тому без знання психології людини реклама не може бути ефективною. 

Домашнє завдання:

Реклама буває :  масова ( газети і журнали ), радіо та ТБ,   площини ( бігборди );  1 адресні ( поштова розсилка , e-mail, тату); 2 інтерактивні ( кіоск , веб-сайт); 3 3 нетрадиційні (тату,   рекламні повітряні кулі , візки з товаром); 4 4 нетоварна ( соціальна , пропагандистська ). 5

Домашнє завдання:

Визначення Глобальними факторами розвитку реклами є потреби виробництва, торгівлі та фінансів, форма державного правління, цілі різноманітних релігійних конфесій, політиків та простих громадян. Реклама справедливо визначається як частина загальнолюдської культури. Нетоварна реклама Пропагує які-небудь ідеї та цілі, та аж ніяк не конкретний товар. Наприклад, нафтова компанія оголошує про свою здатність бурити нафтові свердловини без забруднення навколишнього середовища. До нетоварної відноситься також некомерційна реклама, спрямована на зміну поведінкової моделі (боротьба зі СНІДом, наркотиками) і популяризацію соціальних проблем, пропаганду здорового способу життя тощо).

Домашнє завдання:

Фірмовий стиль Фі́рмовий сти́ль – це набір колірних, графічних, словесних, типографських, дизайнерських, постійних елементів (констант), що забезпечують візуальну і змістову єдність товарів (послуг) усієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього оформлення. Основними цілями фірмового стилю можна назвати ідентифікацію виробів і вказівку на зв'язок їх з фірмою, виділення цих товарів з загальної маси аналогічних товарів її конкурентів. Наявність фірмового стилю свідчить про впевненість його власника в позитивному враженні, яке він справляє на споживача. Завдання Фірмовий стиль — це те, що робить компанію пізнаваною, рекламу — що запам'ятовується. Він виявляється в повторенні основних елементів фірмового дизайну (логотип, кольори, шрифти) на всіх елементах рекламної кампанії . При створенні фірмового стилю необхідно пам'ятати про те, що обраний стиль в ідеалі повинний добре виглядати як на візитці 90×50 мм, так і на рекламному щиті площею 5 кв . м, як у кольорі, так і в чорно-білому варіанті (наприклад, факсимільна копія).

Домашнє завдання:

Стилі іноземних фірм Вітчизняний ринок відчуває на собі імпульсивні дії іноземних фірм, орієнтованих на пошук шляхів до нашого споживача. У свою чергу, українські фірми-конкуренти повинні також шукати засоби щодо формування у споживачів, як в нашій країні, так і за її межами, сприятливого образу ("іміджу") фірми. За цих обставин зростає значення фірмового стилю підприємства. Навіть не обізнані в маркетингу школярі, завдяки товарному знаку — трилиснику та незмінний графіці — без помилки впізнають кросовки фірми " Адідас ". Слоган "Нове покоління вибирає..." без альтернатив буде закінчено назвою всесвітньовідомої фірми "Пепсі-Кола". А малюки, навіть на відстані, відрізнять етикетку Пепсі від Кока-Коли. Все це забезпечує можливість упізнавання всіх виробів фірми, які сприймаються як потенційними споживачами, так і спостерігачами взагалі, а також виділяють фірму та її вироби серед конкурентів та їх товарів.

Домашнє завдання:

Які ж саме елементи створюють фірмовий стиль?

Домашнє завдання:

Основні функції товарних знаків :

Домашнє завдання:

Правила використання товарного знака зазначимо такі :

Домашнє завдання:

Вимоги до товарного знака

Домашнє завдання:

Товарний знак Товарний знак — визнаний лідер серед елементів фірмового стилю. Саме тому ми приділили йому найбільшу увагу . Товарний знак Логотип и

Домашнє завдання:

Фірмовий слоган Фірмовий слоган — це постійний рекламний лозунг, що використовується майже так само часто, як товарний знак, а у звуковій рекламі може замінити його . Емоційний вплив слогану пояснюється тим , що його легше запам'ятати . Через слоган фірми коротко сповіщають про характер та специфіку своєї діяльності .

Домашнє завдання:

Фірмовий блок Фірмовий блок об'єднує в одну композицію знак, логотип, пояснювальні надписи і фірмовий лозунг .

Домашнє завдання:

Фірмові кольори Щодо фірмових кольорів , то вони несуть не тільки естетичне навантаження ( рожевий колір " Oriflame ", червоно-білий "Кока-Кола"), а також певну рекламну функцію для вирізнення товарів серед аналогів-конкурентів . Поява того чи іншого кольору зовсім не випадкова . Традиційно вважається , що золотий колір — символізує добробут , а зелений — динамічне зростання і т.п. Щоправда , мають місце і національні нюанси сприйняття кольорів . Наприклад , блакитний для китайців — один з траурних кольорів , а в Індії — символ правдивості .

Домашнє завдання:

Музичне оформлення стилю Відносно музичного оформлення як елемента фірмового стилю існують протилежні думки. Перша — музика підвищує привабливість реклами. І, друга думка, що базується на дослідженнях, — музичне оформлення не підвищує ефективності реклами. Але навіть прибічники цієї думки не заперечують, що приємна мелодія підвищує привабливість рекламного звернення фірми . Фірмовий стиль — дійовий засіб створення іміджу фірми.

Домашнє завдання:

Сучасні тренди створення фірмового стилю Опрацюйте самостійно матеріал, розміщений на сторінці електронного посібника «Інформатика 10 клас» Перейти на сайт

Домашнє завдання:

Тренувальні вправи Дослідити фірмовий стиль найбільших компаній України Результати дослідження оформити на власний смак Відправити звіт про роботу на поштову скриньку вчителя

Домашнє завдання:

Домашнє завдання На сайті «Інформатика 10 клас» для дистанційного навчання, розділ Вибірковий модуль, сторінка Урок 2: Опрацювати навчальну презентацію з теми Прочитати опорний конспект Виконати тест

authorStream Live Help