Etik

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Etik, ethics, ethik, ethos, ahlak, moral, kültür, culture, mahremiyet, privacy, Mefumetto Kecheji, メフメット ケチェジ, Mehmet Keçeci

Comments

Presentation Transcript

Sağlık, Medikal, Hukuk ve Bilişim Etiği Health, MedIcal, Law and InformatIon EthIcs:

Sağlık, Medikal, Hukuk ve Bilişim Etiği Health, MedIcal, Law and InformatIon EthIcs

Versiyonlar:

Versiyonlar

Etiğin Kodu The Code of Ethics Ethical Code Codigo de Etica :

Etiğin Kodu The Code of Ethics Ethical Code Codigo de Etica

Etik?:

Etik?

Etik:

Etik

Etik: Ethics / Ethic / Ahlâk Bilimi / Töre Bilimi / أخلاقيات /Ethik:

Etik: Ethics / Ethic / Ahlâk Bilimi / Töre Bilimi / أخلاقيات /Ethik

Ahlâk: أخلاق, Morals, moralIty, character Ahlâk Bilimi: EthIc, ethIcs :

Ahlâk: أخلاق , M oral s , moral I ty, character Ahlâk Bilimi: E th I c, eth I cs

Fârâbî’ye (870 Farab/Kazakistan-950 Şam/Suriye) Göre Ahlâk:

Fârâbî’ye (870 Farab/Kazakistan-950 Şam/Suriye) Göre Ahlâk

İbn-i Sînâ’ya (980-1037) Göre Ahlâk:

İbn-i Sînâ’ya (980-1037) Göre Ahlâk

Felsefe / Düşünbilim: PhIlosophy:

Felsefe / Düşünbilim: PhIlosophy

Ünlü Filozoflar, Düşünürler:

Ünlü Filozoflar, Düşünürler

Felsefede Ahlâk Konusu:

Felsefede Ahlâk Konusu

Kör Adam ve Fil Orang-Orang Buta Dan Gajah BlInd Men and the Elephant:

Kör Adam ve Fil Orang-Orang Buta Dan Gajah B l I nd M en and the E lephant

Felsefe Nedir?:

Felsefe Nedir?

Mesleki Etik:

Mesleki Etik

Mahremiyet / Kişisel Gizlilik / Özel Hayatın Gizliliği, PrIvacy, ConfIdentIalIty:

Mahremiyet / Kişisel Gizlilik / Özel Hayatın Gizliliği, PrIvacy, ConfIdentIalIty

Mahremiyetin Sınırı:

Mahremiyetin Sınırı

Mahremiyet Örnekleri:

Mahremiyet Örnekleri

Bilgi güvenliği ve Mahremiyet:

Bilgi güvenliği ve Mahremiyet

Bilgilerin Düzenli Kaydedilmesi:

Bilgilerin Düzenli Kaydedilmesi

İş Etiği:

İş Etiği

İş Etiği:

İş Etiği

Medikal Etik: MedIcal EthIcs Sağlık Bakım Etiği: Health Care EthIcs :

Medikal Etik: Med I cal Eth I cs Sağlık Bakım Etiği: Health Care EthIcs

Etik Kalite Etik Kalite Nasıl Elde Edilebilir?:

Etik Kalite Etik Kalite Nasıl Elde Edilebilir?

Etiğin Kodları Etik İkilem/Dilemma:

Etiğin Kodları Etik İkilem/Dilemma

Etik Sorular:

Etik Sorular

Açık Etik İhlali:

Açık Etik İhlali

Gri Alan:

Gri Alan

Toplumsal, Dini, AhlÂki Değerlerimiz ve Etik:

Toplumsal, Dini, AhlÂki Değerlerimiz ve Etik

Etik ve Değer Çatışması:

Etik ve Değer Çatışması

Etik Kalite Yönetimi:

Etik Kalite Yönetimi

Etik Kalitesinin İyileştirilmesi:

Etik Kalitesinin İyileştirilmesi

Bilişim Etiği: Bilgisayar, İnternet, Web Siteleri, Forum, Blog, Messenger, vs.:

Bilişim Etiği: Bilgisayar, İnternet, Web Siteleri, Forum, Blog, Messenger, vs.

Bilişim Etiğinde en çok ihlal edilen konular:

Bilişim Etiğinde en çok ihlal edilen konular

Etik Organizasyon Oluşturma Kriterleri:

Etik Organizasyon Oluşturma Kriterleri

Yönetmeliklerdeki Etik Davranış İlkeleri:

Yönetmeliklerdeki Etik Davranış İlkeleri

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ:

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

Etik Üzerine Düşünceler:

Etik Üzerine Düşünceler

authorStream Live Help