Kaizen

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Kaizen, Sürekli İyileştirme, Continuous Improvement, 改善, Kaizen Kültürü, Kaizen Culture, Hansei, 反省, jidoka, Just in Time, JIT, Gemba, Gembutsu, Jujitsu, Kaikaku, 改革, 16 Büyük Kayıp, 16 Big (Major) Losses , 自動化, Autonomation, Otonomasyon, アンドン:, Andon, Kanban, 看板, Scrum, Mefumetto Kecheji, Mehmet Keçeci

Comments

Presentation Transcript

Mehmet KEÇECİ 11.03.2014 www.mehmetkececi.com:

Mehmet KEÇECİ 11.03.2014 www.mehmetkececi.com

Versiyonlar Versions バージョン: Bājon:

Versiyonlar Versions バージョン : Bājon

Buzzwords, Keywords, Key Points, Anahtar Kelimeler:

Buzzwords, Keywords, Key Points, Anahtar Kelimeler

ザトヨタウェイ: The Toyota Way, Toyata Yolu トヨタ基本 理念: Toyota Kihon Rinen, Toyoto’nın Temel/Yol Gösterici İlkeleri/Rehberi:

ザトヨタウェイ : The Toyota Way, Toyata Yolu トヨタ基本 理念 : Toyota Kihon Rinen, Toyoto’nın Temel/Yol Gösterici İlkeleri/Rehberi

Bilmek mi istiyorsunuz? Would you like to know?:

Bilmek mi istiyorsunuz? Would you like to know?

Daha Basit Daha İyidir The Simpler, The Better :

Daha Basit Daha İyidir The Simpler, The Better

ザトヨタウェイ: The Toyota Way, Toyota Yolu トヨタ基本 理念: Toyota Kihon Rinen, Toyoto’nın Temel/Yol Gösterici İlkeleri/Rehberi:

ザトヨタウェイ : The Toyota Way, Toyota Yolu トヨタ基本 理念 : Toyota Kihon Rinen, Toyoto’nın Temel/Yol Gösterici İlkeleri/Rehberi

Masaaki Imai:

Masaaki Imai

KAI+ZEN=KAIZEN Change for good:

KAI+ZEN=KAIZEN Change for good

Guiding Principles at Toyota:

Guiding Principles at Toyota

Cultivate, Cultivation :

Cultivate, Cultivation

4P Modeli:

4P Modeli

平準化 : Heijunka, Heijun-ka Tesviye Üretimi/İmalatı/Yapımı Leveled Production, Production Leveling, Production Smoothing :

平準化 : Heijunka, Heijun-ka Tesviye Üretimi/İmalatı/Yapımı Leveled Production, Production Leveling, Production Smoothing

Zeronize and Maximize Sıfırlama ve En Yükseğe Çıkarma Asgari ve Azami:

Zeronize and Maximize Sıfırlama ve En Yükseğe Çıkarma Asgari ve Azami

反省 : Hansei, Yansıtma Öz Değerlendirme, Öz Eleştiri, İçe Bakış Yansıtma ve Hansei Süreci Self-Reflection and Hansei Process:

反省 : Hansei, Yansıtma Öz Değerlendirme, Öz Eleştiri, İçe Bakış Yansıtma ve Hansei Süreci Self-Reflection and H ansei Process

The key elements to hansei Hansei’nin anahtar unsurları:

The key elements to hansei Hansei’nin anahtar unsurları

Everyone’s Reflection is Different Herkesin Yansıması Farklıdır:

Everyone’s Reflection is Different Herkesin Yansıması Farklıdır

Intellectual, motivational and emotional exercise (Fitness Gym-Uygunluk Spor Salonu) Zihinsel, fikri ve duygusal egzersiz, alıştırma, idman:

Intellectual, motivational and emotional exercise (Fitness Gym-Uygunluk Spor Salonu) Zihinsel, fikri ve duygusal egzersiz, alıştırma, idman

Stress Relief: Gerilim Hafifletme, Giderme, Kurtarma, Önleme:

Stress Relief: Gerilim Hafifletme, Giderme, Kurtarma, Önleme

Kaizen Continuous Improvement :

Kaizen Continuous Improvement

Kaikaku: 改革: Reform Büyük ve Radikal Değişiklikler:

Kaikaku: 改革 : Reform Büyük ve Radikal Değişiklikler

The Challenge of Kaikaku Kaikaku’nun Zorlukları, Oluşturduğu Güçlükler:

The Challenge of Kaikaku Kaikaku’nun Zorlukları, Oluşturduğu Güçlükler

トヨタ かた/ 型: Toyota Kata Kata: Yol, yön, sertlik/tip, tür Know the Code!:

トヨタ かた / 型 : Toyota Kata Kata: Yol, yön, sertlik/tip, tür Know the Code!

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Vizyonu:

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Vizyonu

Yeni Bir Sürüm, Versiyon Çıktığında:

Yeni Bir Sürüm, Versiyon Çıktığında

16 Büyük Kayıp / 16 Big (Major) Losses Tespit Etme ve Giderme / Identify and Eliminate:

16 Büyük Kayıp / 16 Big (Major) Losses Tespit Etme ve Giderme / Identify and Eliminate

Ekipman Etkinliğini Kısıtlayan 8 Büyük Kayıp:

Ekipman Etkinliğini Kısıtlayan 8 Büyük Kayıp

İşgücü Etkinliğini Kısıtlayan 5 Büyük Kayıp:

İşgücü Etkinliğini Kısıtlayan 5 Büyük Kayıp

Malzeme ve Enerjiye İlişkin 3 Büyük Kayıp:

Malzeme ve Enerjiye İlişkin 3 Büyük Kayıp

OEE - Overall Equipment Effectiveness Toplam Ekipman Etkinliği Genel Ekipman Etkinliği - GEE:

OEE - Overall Equipment Effectiveness Toplam Ekipman Etkinliği Genel Ekipman Etkinliği - GEE

OEE yöntemi üretim yapanların kaynaklarını daha verimli kullanmaları için temel bir yol işaretidir/pointer.:

OEE yöntemi üretim yapanların kaynaklarını daha verimli kullanmaları için temel bir yol işaretidir/pointer.

OEE Faktörü Hesabı ve Yorumu:

OEE Faktörü Hesabı ve Yorumu

TPS: Toyota Production System Toyoto Üretim Sistemi :

TPS : Toyota Production System Toyoto Üretim Sistemi

Three no rule: The Three No’s. 3 Hayır Kuralı:

Three no rule: The Three No’s. 3 Hayır Kuralı

Taiichi Ohno (1912-1990):

Taiichi Ohno (1912-1990)

Taiichi Ohno (1912-1990):

Taiichi Ohno (1912-1990)

GembaGembutsuJujitsuFehm:

Gemba  Gembutsu  Jujitsu Fehm

Tekrar/Repetition ve TZT/JITR:

Tekrar/Repetition ve TZT/JITR

Jidoka: Sıfır Fireli Üretim Highlighting/visualization of problems :

Jidoka : Sıfır Fireli Üretim Highlighting/visualization of problems

JIDOKA: 自動化: Jidouka, Jidōka: Autonomation, Otonomasyon:

JIDOKA: 自動化 : Jidouka, Jid ōka : Autonomation, Otonomasyon

Jidoka tekniğinin temel ilkesi 自: self, öz, kendi 動: movement, hareket 化: -ization, zasyon:

Jidoka tekniğinin temel ilkesi 自 : self, öz, kendi 動 : movement, hareket 化 : - ization, zasyon

Jidoka:

Jidoka

Andon: Problem Display Board, Signboard, Hataları Gösteren Ekran アンドン: Andon, Kağıt Fener, Paper Lantern:

Andon: P roblem D isplay B oard , Signboard, Hataları Gösteren Ekran アンドン : Andon, Kağıt Fener, Paper Lantern

Kanban: 看板: İşaret, sign, görünür kart, visible card, signboard, billboard, tabela, ilan tahtası:

Kanban: 看板 : İşaret, sign, görünür kart, visible card, signboard, billboard, tabela, ilan tahtası

Demystifying: Demistifiye: Gizemini Çözmek:

Demystifying: Demistifiye: Gizemini Çözmek

Scrum: İtişip Kakışma, Saldırı:

Scrum: İtişip Kakışma, Saldırı

Scrum:

Scrum

What is Scrum? a better way of working:

What is Scrum? a better way of working

How does Scrum Work?:

How does Scrum Work?

Kanban ve Scrum Benzerlikleri/Similarities:

Kanban ve Scrum Benzerlikleri/Similarities

Just in Time (JIT): Tam Zamanında ジャスト・イン・タイム:  Jasuto in Taimu:

Just in Time (JIT): Tam Zamanında ジャスト・イン・タイム :  Jasuto in Taimu

Just-in-Time: Tam Zamanında Üretim Productivity improvement On time every time improvement Zamanında ve her zaman (verimlilik) iyileştirme :

Just-in-Time : Tam Zamanında Üretim Productivity improvement On time every time improvement Zamanında ve her zaman (verimlilik) iyileştirme

Karışıklığı Azaltarak İyileştirme Improvement by reducing complexity:

Karışıklığı Azaltarak İyileştirme Improvement by reducing complexity

İyileştirme Süreci Improved Process:

İyileştirme Süreci Improved Process

5 Zs-5 S-5 Sıfır:

5 Zs-5 S-5 Sıfır

JIT Tarzları:

JIT Tarzları

Sosyoteknik Sistemleri Sociotechnical systems (STS):

Sosyoteknik Sistemleri Sociotechnical systems ( STS )

Kalite Üçgeni Quality Triangle:

Kalite Üçgeni Quality Triangle

7 Kazanım/Attainment:

7 Kazanım/Attainment

Business Process Management (BPM) and Diagramming Tools:

Business Process Management (BPM) and Diagramming Tools

authorStream Live Help