Sibertıp

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Sibertıp, siber-tıp, siber tıbb, Cybermedicine, cyber medicine, siber, cyber, sibernetik, cybernetics, siborg, cyborg, Mehmet Keçeci

Comments

Presentation Transcript

Sibertıp Cybermedicine:

Sibertıp Cybermedicine

Siber Tıbb, Sibertıp , Siper-Tıp Cybermedicine, Cyber Medicine:

Siber Tıbb , Sibertıp , Siper-Tıp Cybermedicine , Cyber Medicine

Geleceğin Sağlık Bakım Sistemlerinde Bilgi Teknolojisi Information Technology in the Healthcare System of the Future:

Geleceğin Sağlık Bakım Sistemlerinde Bilgi Teknolojisi Information Technology in the Healthcare System of the Future

Sağlık Bilgi Sistemleri İçin İş Planı Healthcare Information Technology Business Plans:

Sağlık Bilgi Sistemleri İçin İş Planı Healthcare Information Technology Business Plans

Hasta Bilgisayar Diyaloğu Patient-Computer Dialogue:

Ha s ta Bilgisayar Diyaloğu Patient-Computer Dialogue

authorStream Live Help