Aké kritériá by mal text práce spĺňať, aby bol hodnotný?

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Aké kritériá by mal spĺňať text, ktorý píšem o vybranej téme?:

Aké kritériá by mal spĺňať text, ktorý píšem o vybranej téme?

PowerPoint Presentation:

PRAVDA PRESNOSŤ JASNOSŤ HĹBKA ŠÍRKA SPOJITOSŤ HODNOTA OBJEKTIVITA LOGIKA

PowerPoint Presentation:

Môžem uviesť konkrétny príklad alebo viac príkladov? Môžem zrozumiteľnejšie objasniť, čo mám na mysli? Môžem toto tvrdenie, informáciu podrobnejšie rozpracovať? JASNOSŤ

PowerPoint Presentation:

Ako by som mohol zistiť, či je to pravda? Ako by som to mohol verifikovať alebo otestovať? Ako by som to mohol overiť? PRAVDA

PowerPoint Presentation:

Mohol by som uviesť viac podrobností, detailov? Vyjadrujú detaily, podrobnosti to, čo je mojím cieľom? Mohol by som byť presnejší, konkrétnejší, detailnejší? PRESNOSŤ

PowerPoint Presentation:

Ako to súvisí s tým, o čom hovorím? Ako to pomáha pri riešení problému? Ako sa toto tvrdenie vzťahuje k problému? SPOJITOSŤ

PowerPoint Presentation:

Pristúpil som k téme komplexne? Zvážil som možné pochybnosti o mojom tvrdení? Zohľadnil som všetky dôležité faktory, činitele, okolnosti? HĹBKA

PowerPoint Presentation:

Je potrebné zvážiť iné názory na vec? Je potrebné, aby som sa týmto zaoberal /skúmal to/ z pohľadu ďalších prístupov? Je potrebný pohľad z inej perspektívy? ŠÍRKA

PowerPoint Presentation:

Súvisí prvý odstavec práce s posledným? To čo tvrdím nadväzuje na dôkazy? Dávajú všetky informácie spoločne nejaký zmysel? LOGIKA

PowerPoint Presentation:

Je toto podstatou veci? Ktoré z týchto údajov sú najdôležitejšie? Je toto ten najdôležitejší problém na zvažovanie? HODNOTA

PowerPoint Presentation:

Rekapitulujem dostatočne empaticky /účastne/ názory ostatných? V riešení tohto problému nesledujem žiaden subjektívny záujem? OBJEKTIVITA

authorStream Live Help