Čo by mal obsahovať správny argument

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Čo by mal obsahovať správny argument?:

Čo by mal obsahovať správny argument?

PowerPoint Presentation:

1. TVRDENIE 2. VYSVETLENIE 3. DÔKAZ 4. LINK UKÁŽKA CELÉHO ZNENIA ARGUMENTU Existuje mnoho prístupov ako zostavovať argumenty. Pri spracovaní práce pre Projektový deň budeme vychádzať z toho, že ARGUMENT má nasledovné 4 časti, ktoré môžu, ale nemusia za sebou nasledovať v presnom poradí . Ide skôr o zoznam bodov, ktoré by argument mal obsahovať.

PowerPoint Presentation:

Jadro, podstata celého argumentu. Na tvrdení je založený celý argument. Môže ísť o jednu vetu, ale aj ucelenú myšlienku v celom odstavci. Príklad: „Školy by mali zaviesť školské uniformy, lebo to podporí hrdosť a spolupatričnosť študentov.“ 1. TVRDENIE Toto by mala byť tvoja autorská myšlienka.

PowerPoint Presentation:

Táto časť ukáže, ako argument funguje na teoretickej úrovni. Cieľom je prepojiť tvrdenie a dôkaz argumentu. Vysvetlenie môže mať niekoľko viet, alebo aj odstavcov. Príklad: „V súčasnosti neexistuje na slovenských školách pocit súnáležitosti a hrdosti ako ho poznáme zo zahraničia. Po zavedení uniforiem, by študenti neustále prezentovali, že patria niekam, k nejakej škole a zároveň by videli, kto k tomu kolektívu patrí taktiež. Začali by sa výraznejšie vnímať ako skupina. Následne by túto hrdosť mohli prezentovať aj voči vonkajšiemu svetu.“ 2. VYSVETLENIE Vhodné na citáciu.

PowerPoint Presentation:

Táto časť ukáže, že argument nefunguje len teoreticky, ale aj v reálnom živote. Možno uviesť rôzne štatistiky, výskumy, ale aj vlastné pozorovania, skúsenosť, či vyjadrenia expertov. Dôkaz môže mať niekoľko viet, alebo aj odstavcov. Príklad: „Aj v odvetviach ako je poľovníctvo, lesníctvo či armáda stavovskej hrdosti výrazne pomáhajú uniformy.“ 3. DÔKAZ Vhodné na citáciu, ako aj vlastnú autorskú myšlienku.

PowerPoint Presentation:

Časť argumentu, ktorá vysvetlí, prečo ho autor vlastne vyjadril a ako tento argument má pomôcť k riešeniu celej témy, ktorú si zvolil pre svoj projekt. Link teda zasadí argument do kontextu celej práce a ukáže ako podporuje jej hlavnú myšlienku. Príklad: „Myslím si teda, že uniformy v školách by sa mali zaviesť. Podporili by lepšie správanie sa žiakov nielen ku škole, ale aj medzi sebou. Žiaci by sa cítili viac ako tím a držali by spolu.“ 4. LINK Toto by mala byť tvoja autorská myšlienka.

PowerPoint Presentation:

„ Školy by mali zaviesť školské uniformy, lebo to podporí hrdosť a spolupatričnosť študentov. V súčasnosti neexistuje na slovenských školách pocit súnáležitosti a hrdosti ako ho poznáme zo zahraničia. Po zavedení uniforiem, by študenti neustále prezentovali, že patria niekam, k nejakej škole a zároveň by videli, kto k tomu kolektívu patrí taktiež. Začali by sa výraznejšie vnímať ako skupina. Následne by túto hrdosť mohli prezentovať aj voči vonkajšiemu svetu. Aj v odvetviach ako je poľovníctvo, lesníctvo či armáda stavovskej hrdosti výrazne pomáhajú uniformy. Myslím si teda, že uniformy v školách by sa mali zaviesť. Podporili by lepšie správanie sa žiakov nielen ku škole, ale aj medzi sebou. Žiaci by sa cítili viac ako tím a držali by spolu.“ Cel é znenie argumentu

authorStream Live Help