standy reklamowe producent

Views:
 
     
 

Presentation Description

standy reklamowe producent

Comments

Presentation Transcript

standy reklamowe producent:

standy reklamowe producent Materiały reklamowe

PowerPoint Presentation:

I. MARKETING: SPOSÓB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU. 1.Przedsiębiorstwo, nabywca, rynek 2.Oferta przedsiębiorstwa jako zbiór korzyści dla nabywcy. 3.Istota i rozwój koncepcji marketingowej. 4.Zmienne zależne i niezależne a decyzje przedsiębiorstwa. 5.Otoczenie firmy Marketing-t o społeczno-ekonomiczny proces zaspakajania potrzeb i pragnień jednostek lub grup poprzez wytwarzanie i wymianę produktów wartości między nimi. ( Ph . Kotler ) Marketing (zarządzanie marketingowe)- to proces planowania i wdrażania produktów wraz z ich cenami oraz sposobem dystrybucji i promocji w celu wymiany z korzyścią dla jednostek organizacji. UŻYTECZNOŚCI W MARKETINGU Gdy nabywca decyduje się na zakup określonej oferty, oczekuje zaspokojenia własnych potrzeb i satysfakcji z dokonanego zakupu. Satysfakcja ta może mieć źródło w różnych cechach oferty. Oferty rozumiane jako zbiory cech będących źródłami satysfakcji nabywcy i wpływających na decyzje zakupu nazywane są zbiorami

PowerPoint Presentation:

4P wyraża pogląd sprzedawcy odnośnie dostępnych narzędzi marketingowych mających wpływ na konsumenta 4P sprzedawcy odpowiada 4C klienta (z punktu widzenia nabywcy, każde narzędzie marketingowe skonstruowane jest tak, aby zapewnić korzyść nabywcy). Przedsiębiorstwa odnoszące sukces rynkowy zaspokajają potrzeby klientów tanio i wygodnie, stosując efektywne metody komunikowania. Mc-Carthy spopularyzował czteroczynnikową klasyfikację narzędzi marketingowych nazywaną „czterema P” Oferta marketingowa (marketing - mix) Użyteczności 4P 4C P rodukt Potrzeby i pragnienia klienta Formy Cechy/korzyści Jakość Opakowanie Marka Usługi dodatkowe/serwis Asortyment Dystrybucja Wygoda zakupu – wygoda nabycia Czasu Kanały dystrybucji Pośrednicy/punkty sprzedaży Poziom obsługi nabywców Fizyczna dystrybucja Cena Koszt dla klienta Miejsca Poziom ceny Marże Dyskonta Okres płatności Warunki kredytu Promocja Dostarczanie informacji Posiadania Sprzedaż osobista wzajemny przypływ informacji Reklama Promocja sprzedaży Public relations

PowerPoint Presentation:

Marketing-mix jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania . Produkt – jest podstawowym narzędziem marketing- mix,stanowi faktyczną ofertę przedsiębiorstwa, obejmującą: jakość, wzór, parametry techniczne, markę i opakowanie, różnego rodzaju usługi (dostawa, serwis), asortyment. Cena – suma pieniędzy, jaką klienci muszą zapłacić za towar. Należy ustalić cenę hurtową i detaliczną, marże, upusty, ulgi, dyskonta, okres płatności i warunki udzielania kredytu. Jego cena powinna być proporcjonalna do postrzeganej wartości oferty, w przeciwnym razie nabywcy wybiorą produkt konkurentów. Dystrybucja – obejmuje ona różne rodzaje czynności, jakie przedsiębiorstwo podejmuje, aby uczynić produkt łatwo dostępnym dla klientów. W razie potrzeby należy zatrudnić pośredników, a następnie skorygować ich

authorStream Live Help