Mga Activity sa Filipino 10

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

sad

Comments

Presentation Transcript

Mga Activity sa Filipino 10:

Mga Activity sa Filipino 10 Ito ang aming mga activity na ginawa sa Filipino ngayong ikalawang markahan , sana ay makatulong ito sa mga susunod pa na henerasyon . Nandito na rin ang mga halimbawa ng Talumpati , Dagli , Tula, Suring Mitolohiya at Suring Nobela .

Dagli Ano nga ba ang Dagli?:

Dagli Ano nga ba ang Dagli ? Ang dagli ay isang anyong pampanitikan na maituturing na maikling maikling kwento . Bagamat walang katiyakan ang pinagmulan nito sa Pilipinas , sinasabing lumaganap ito sa unang dekada ng pananakop ng mga Amerikano . Sa pananaliksik ni Rolando Tolentino , sinabi ni Teodoro Agoncillo na sumulpot ang dagli noong 1902, kasabay ng pagkakalathala ng pahayagang Muling Pagsilang na pinamahalaan ni Lope K. Santos, at nagpatuloy hanggang 1930. Ayon naman kay E. Arsenio Manuel, nag- ugat ang dagli sa panahon ng pananakop ng mga Kastila . Naging tampok ang mga ito sa mga pahayagang Espanyol at tinawag na Instantaneas . Gayunman , hindi malinaw kung hinango nga ng mga manunulat sa Tagalog ang ganitong anyo mula sa mga Kastila dahil hindi pa malinaw noon kung anong uri ang itatawag sa akdang anyong prosa ngunit patula ang himig . Nagkaroon lamang ng linaw ang anyong prosang gaya ng maikling kuwento at nobela pagsapit ng 1920, at mula rito'y lalong sumigla ang pagpapalathala ng dagling nasa ilalim ng sagisag-panulat .

Halimbawa ng mga Dagli na Ginawa namin:

Halimbawa ng mga Dagli na Ginawa namin ANG PAGKAPIT KO SA KANYA ni Leizel Gelantaga Nakapormal na damit , may dalang pamaypay , ngayon ay linggo at handa na ako.Salamat po !, sana po ganito , sana po ganyan ang parating sinasabi ng aking bibig . Buong pusong sumasamba at nanalig sa kanya . Hindi man oras-oras basta’t ako’y nakatuon sa kanya . Paggising sa umaga , pagdating sa hapag kainan at pagtulog sa gabi , walang dapat kalimutan . Hanggang sa isang araw dumating ang isang problema kung saan hindi ko na kayang dalhin , dahil sa kinakaharap kung ito unti-unti nang nawawala ang panalangin ko at pagkapit ko sa kanya . May mga pagkukulang ba akong dapat gawin , may mga bagay bang hindi ko naitamang gawin . Dapat ko bang bigyang tuon ang panalingin ko sa kanya oras-oras o di kaya’y minu-minuto . May kahulugan at silbi pa ba ito.Sa paaralan , sa bahay ang nagiging distinasyon ko araw-araw . Ang pagmumura , pagsasalita nang hindi maganda sa kapwa at pagwawalang bahala sa mga bagay na dapat bigyang importansya ay nakasanayan ko na . Pagpunta sa simbahan ay hindi na binibigyang importansya , kung minsan nga nakisabay nalang sa iba , sa kadahilanang ngayon ay linggo . Minsan dalawang beses sa isang buwan pumupunta.Hanggang sa napag-sipan ko marami pang mga taong nakaranas nang paghihirap pero patuloy parin itong nananalangin sa Diyos . Hindi ko magiging kawalan ito kundi isang oputunidad na dapat bigyang halaga habang may buihay pa ako para sa aking bagong pag-asa . Alam kung tiwala ang importante kahit walang milagro . Magbabago pa kaya ako .

Slide4:

PANAGINIP ni Ralph Mondejar Lumabas ako sa bahay upang maglibang . Nakita ko ang mga bituin na kumikinang sa kalangitan , gabi na pala . Bilog narin ang buwan . Nadama ko ang haplos ng malamig na hangin patungong bundok . Habang ako ay naglalakad patungo sa mataas na lugar , nakita ko ang aking matalik na kaibigang si Joy. Pumunta kaming pareho sa bundok upang magsaya kahit gabi na . Bumili muna kami ng makakain . Pagkarating sa bundok ay inilagay ko ang tela at umupo kami . Nag- asaran , nagtatawanan at nagkukulitan habang tumingala sa butuin . Natigilan ako nang sabihin ni Joy ang mga ito , "Hindi kita makakalimutan Ana, wala man ako sa mundo ay buhay na buhay ka sa aking puso't isipan . 'Wag mo sana akong kalimutan ." Bigla nalang akong nagising . Panaginip lang pala . Hindi ko lubos maisip na makakasama ko siya ulit . Sa sampung taong wala siya buhay ko . Kailanman , hindi ko makakalimutan ang matalik kong kaibigang si Joy.

Slide5:

Tulong   Ni: Ray Anne Bulay Kasama ni Kat ang kanyang lolo sa paglalakbay sa isang bundok . Madulas masyado ang bundok kaya nadulas si Kat. Sumigaw siya at napatingin ang lolo nya sa kanya . Hinawakan ni Kat ang kamay ng kanyang lolo pero sinabi ng kanyang lolo na hayaan niyang siya ang humawak sa kanyang kamay upang may kontrol siya sa kanya kaysa naman si Kat ang hahawak sa kamay ng kanyang lolo at may posibilidad na mabibitawan nya ito . Nailigtas si Kat. Biglang sumagi sa kanyang isipan na mas mainam pa rin ang makinig sa mga payo ng mga nakakatanda .

Slide6:

Masakit ang MaBully ni Christian Salave Sinaksak ko na ang unan , hindi ko na kaya ang sakit na nararamdaman . Simula nang ako ay pumasok sa paaralan , parati nalang akong inaapi . Wala akong kayang gawin kundi ang sundin sila sapagkat payat ako at mahirap . Ayoko nang pumasok sa paaralan pero gusto kong matupad ang pangarap nang aking mga magulang.Simple lang ang pangarap nila , ito ay ang makapagtapos ako nang kolehiyo . Nasa ikatlong baitang na ako at dalawang taon na ang nakalipas simula nang apihin ako sa paaralan at hanggang ngayon hindi parin iyon nawawala . Marami na akong sugat sa aking puso pero binabalewala ko lang iyon . Kahit anong sabihin at gaano man kahirap ang pinapagawa nila , ito'y aking tinatanggap ng walang pag-aalinlangan.Sa tuwing recess namin ay sinusunod ko ang mga utos ng mga nag- aapi sa akin. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala ang nararamdaman nang inaapi namin noon at siya ang aking pinaglilingkuran ko bilang pangulo ng aming paaralan .

Slide7:

Ang Kasiyahan ni : Revin Sanico Araw ng pagpakasiya ng barangay . Tumingin siya sa paligid na nakangiti na para bang bata na nasa tindahan ng laruan . Naniningkad sa kulay ang buong paligid . May palamuti , mga sarisaring ilaw , may nagkantahan , at kainan . Patuloy siyang naglalakad sa maliwanag na daan hangga't nakarating siya sa isang mabonggang lugar . May periswil ito , mga sasakyang umiikot , mga nakakatakot na sakayan at may nagbingo pa. Tumingin siya sa napakalaking periswil . naiisip na balang araw ay makakasakay sila ng kanyang mga kapatid . Naglakad siya ulit at nakarating sa isang abandonadong lote at doon nakita ang kapatid , nakaupo at naghihintay . Nang nagkita sila ay agad na nilapitan siya ng kapatid at umaasang may pasalubong . Kamakailan ay lumabasa uli sa abandonadong lote . Pumunta sa mga bahay-bahay . Pumasok sa una at sa pangalawang bahay pero pinalabas ito . sa wakas ay nakaswerte at pinapasok sa pangatlong bahay . Nang kalaonan ay lumabas nanakangiti , may dalang supot na may limang balot . Dali- daling pumunta sa kinaroroonan ng kapatid . Pagdating ay agad na inihapag ang pagkain at kumain sila . Nagpasalamat sa biyaya na natanggap kahit na wala na silang magulang at inabandona sila . Nagpasalamat din na kahit sa araw ng pista ay sila ay masaya pa rin . Pagkatapos ay pinatulog ang kapatid at tumingin sa kalangitan si Dongdong . Napaisip sa anu naman kaya ang kahaharapin nilang magkapatid bukas .

Slide8:

"Ah Okay“ Ni Christy Virtucio Araw nga pala ngayun ng mga puso . Nakatayo lang ako sa pasilyo ng aming paaralan . Sino yung paparating ? Ayun , yung taong gustong -gusto ko nga pala . Hindi nya yata ako kilala . Ngunit syay paparating sa akin. May dala-dalang bulaklak at isang kahon . Hindi ako sigurado , ngunit tila ito'y isang kahon ng tsokolate . Ibibigay nya ba ito sa akin? Sana'y oo , pero bakit ?  Siya'y paparating na . Kinakabahan ako . May ngiti syang binigay sa akin, at kinausap niya ako . Pinapabigay nya pala ang mga dala-dala nya sa kaibigan ko . "Ah okay" ang sabi ko .

Slide9:

ANG BATANG NAABUSO Ni: Vea Joyce Rago Akopo ay ang nag iisangbabaesalimangmagkakapatid . Akosi Maria Joyce Guzman, 8 taonggulanglangpo . Saisangkaraniwangbatanadapatsana ay maglalaro at pumapasoksapaaralanperohindi koi to nagagawa.Para akongasongnakakulong.Angmasaklapnito ay inaabuso at sinasaktanakongtatayko . Palaginalangakongumiiyak at pinapalongtatayko . Walangmagagawaangnanaykokundiumiyaknapinagmamasdanakodahilsinasaktan din siyangtataykokapaglumalabansiya . Hindi kami malapitsaisa’tisangmgakapatidko . Palagiakong nag iisa , kinukulong , inaalila at umiiyakhabangpinagmamasdanangnaghihilomnasugat . Akoangpinapalaba , tagahugasngpinggan , tagawalisngsahig , pinapa-igibngtubig at pinapalo pa kapagnagkakamali.Nagingmasayalangakokapagdumatingnaangnanaykodahilalamkong may prumoprotektasa akin.   Angkaarawanngisangtao ay napakaespesyal at napakasayangunitangkaarawankoangpinakamalungkot at masamangarawsabuhaykodahilnamatayangnanayko . Masnagingdilikado at maguloangbuhayko . Palaginalangakongnagmumukmok at umiiyaknanakayakapsalitratongnanayko . Nang kumatoksakwartoko at nakitakoangkapatidko . Nagulatnalangakonanglumapitsiyasa akin, hinubaranniyaako at ginahasa . Para akongnabaliw at gustokonangmamatayngginawaniyaito . Kaya nagsumbongakongsamgapulis at nakulongsiya . Ngunitakalako okay naanglahatperoginawangmgakapatidko . Mas masakit at masaklapangginawaniyasa akin. Pinagpalo-palohabangginahasaako . Para akonghayopnasinasaktanngtatayko .

Tula:

Tula Ayon kay Alfred Austin: Ang tula ay isang tuwirang pagbabagong-hugis sa buhay ; na sa ibang pananalita , ito ay isang maguniguning paglalarawan , na nakakalupkupan ng kariktan sa pamamagitan ng mga sukat ng taludtod , na tahasang nadarama , dinaramdam , iniisip , o ginagawa ng tao . Wika ni Edgar Allan Poe: Ang tula ay masasabing ang maaliw-aliw na paglikha ng namumukod na kagandahan . Ani ni John Ruskin: Ang tula ay tahasang pagpapahiwatig , sa tulong ng guniguni at nag- aalimpuyong gunamgunam , at matibay na saligan para sa mararangal na damdamin . Na ang ibig kong ipakahulugan sa marangal na damdamin ay ang apat na pangunahing nagdudulot ng simbuyo ng kalooban na gaya ng Pag-ibig , Paghanga , Pagsamba na ang kasalungat : Pagkamuhi , Pag-kapoot , Pagkasindak , at hindi madalumat na kalungkutan . Charles Mills Gayley : Ang tula ay isang pagbabagong-anyo sa buhay , o isang paglalarawan ng buhay na ang kagandahan ay hinahango sa guniguni na pinaparating o inihahatid sa ating mararangal na damdamin at ipinahayag sa pamamagitan ng masinop ng pangugusap at nag- aagkin ng namumukod na kariktang pinatitingkad ng tumpak na aliw-iw , na lalong gumaganda kung gumagalaw sa mga may sukat .

Halimbawa ng mga Tula:

Halimbawa ng mga Tula ANG NASAWI KUNG PUSO ni : Leizel Gelantaga -an Pagmamahal na sabay nating binuo . Nanatiling nakataga sa bato Nakikita ang salitang mahal kita . Sa mga kamay at mata ni bathala . Panahon ay unti-unting ng nagbago . Pagmamahalang tunay kayamanan . Kasing tulad ng mga matang lumabo . Nasawing puso'y di na malulunasan . Ko'y nasasaktan ng walng kamalaymalay . Buong buhay binigay at inalay . Naging karumaldumal ang puso tanga . Sugat ma nakatanim parin ang bala . Pagdating nang panaho'y makalimot . Mga sakit na siyang naging pulot dulot . Baling araw sakit ay mapapalitan . Kakayanin ko mahirap man ang daan .

Slide13:

SANA ni : Ralph Mondejar O sinta , hindi ko man lubos maisip Ikaw na iba sa lahat , ang aking iniibig Niligawan sa tingin , halik sa hangin Kailanma'y hindi ka magiging akin. Bakit di maawat itong puso na ibigin ka? Kahit alam kong mali itong aking pagsinta Matinding damdamin para sa iyo Madadama mo kaya itong katorpehan ko ? Gagawin lahat upang ika'y mapasaakin Lahat ng iuutos mo ay aking susundin Hindi ko hahayaan na ikaw ay masaktan O aking mahal , sa akin ka nalang Pag-ibig kong ito , iaalay sayo Ipagsisigawan sa buong mundo Puso ko'y baliw na ata sayo Patuloy akong iibig at magmamahal ng totoo .

Slide14:

Ang Pag-ibig Ko ni : Christian Salave Ikaw ay tulad ng diyamanteng bulaklak Na mas maganda pa sa ginto at pilak Sa tingin ko ang puso mo ay may balak Ako'y lasingin sa pag-ibig mong alak Oh! aking mahal ang puso'y binihag mo Parang aliping sunod-sunoran sa'yo Di ko alam kung ano ang ginawa mo Laging napaamo ang puso kong bato Di alam kung handa mo akong tanggapin Kahit ang langit ay aking tatahakin Lahat ng pagsubok ay handang harapin Puso at damdamin mo'y mapasaakin Hadlangan man tayo ng lindol at bagyo Aking puso'y ibibigay parin sa'yo Mapatunayang ika'y minamahal ko Sana'y tanggapin mo rin ang pag-ibig ko

Slide15:

Lumipas na Pag-ibig n i : Ray Anne S. Bulay Ang sabi nila ay bata pa raw ako Pero ako ay uiibig na sayo Hindi naman siguro masama ito Kahit agwat ng edad natiý malayo   Oh kay sarap nitong aking nadarama Lalo na’t naalala ka sa t’wina Ang malungkot na mukha’y napapatawa At malumbay na araw ay kumpleto na   Ngunit tayo’y pinaglayo ng tadhana Ang pait ng buhay ko kapag wala ka Araw-araw hinahanap-hanap kita Bakit ako’y iniwan mo aking sinta ?   Ganito ba talaga kapag umibig Laging nasasaktan pati puso’t isip Ibulong nalang sa hangin bawat ihip Na no’ng unang panahon ako’y umibig

Suring Mitolohiya:

Suring Mitolohiya

Halimbawa ng mga Suring Mitolohiya:

Halimbawa ng mga Suring Mitolohiya Psyche at Cupid Ang tauhan sa kwentong Cupid at Psyche a y sina Cupid, Psyche at Venus sila yung mga pangunahing tauhan sa kwento . Si Cupid ay ang diyos ng pag-ibig na anak ni Venus. Si psyche na siyang pinakamagandang babae . Si Venus naman na diyos ng kagandahan at ina ni Cupid. May mga karakter na hindi nabanggit sila yung mga kapatid ni Venus. Ang pangyayari ay naganap sa pinakamalayong lugar sa Mediterranean, ngunit hindi nabanggit ang eksaktong lugar at kung saang parti sa Mediterranea . Nakatuon ang mga pangyayari o banghay sa kwento , ang una ay pinakilala ang mga tauhan at paano sila pinakilala . Pangalawa , yung nawalan ng tiwala si Cupid kay Psyche at umalis ito . Pangatlo , ay yung pinuntahan ni Psyche si Cupid pero tumutol si Venus. Binigyan ni Venus ng pagsubok si Psyche alang alang kay Cupid. Sa kahulihulihan nagawa ni Psyche ang pagsubok na kanyang kinakaharap . Sina Cupid at psyche ay muling nagkasama at ang kanilang pagmamahalan ay nanatiling matatag at silay namuhay ng mapayayapa . Ang tema sa mitolohiyang Cupid at Psyche ay tungkol sa pag-ibig kung saan hindi mabubuo ito kapag walang pagtitiwala sa isa’t-isa . Kaya sa hulu pinaglaban nilang dalawa ang kanilang pagmamahalan .

Slide18:

Zeus Si Zeus ay ang pinuno ng mga diyos at ang diyos ng kalangitan at ng kulog sa mitolohiyang Griyego . Siya ay pinakamakapangyarihan , pinakamataas , o supremong diyos ng sinaunang mga Griyego.Ginagamit niyang sandata ang kidlat na may kasamang malakas na kulog , kilala rin siya bilang "Zeus ang Tagapagkulog ". Napamunuan niya ang iba pang mga diyos upang makamit ang tagumpay laban sa mga higanteng nagnais na kuhanin ang daigdig . Nangyari ang kwentong ito noong unang panahon . Nakatuon ang pangyayari sa kung paano nakuha ni Zeus ang Trono . Si Cronus o Saturno sa Romano, ang Ama ni Zeus. Nabalitaan niyang mapapalitan siya sa pagkahari ng isa niyang magiging mga anak . Kaya't nilulunok niya ang mga ito . Upang mapigilan ang kanyang pagkagapi . Nalunok niyang lahat ang kanyang mga naging anak kay Rhea, ina ni Zeus maliban na lamang kay Zeus na itinago ni Rhea sa pulo ng Creta sa Gresya . Sa halip , ang nalunok ni Cronus ay isang batong ibinalot ni Rhea sa isang kasuotan . Sa paglaki ni Zeus, napilit niya ang kanyang ama na si Cronus na iluwa ang kanyang mga kapatid . Nagkaroon sila ng kapangyarihan sa buong sanlibutan . Ang kapatid ni Zeus na lalaking si Poseidon, Hari ng karagatan . Si Hades napunta ang daigdig sa ilalim ng lupa o daigdig ng mga patay.Nang maging Hari ng mga Diyos si Zeus, pinagharian niya lahat ng iba pang mga diyos at mga tao mula sa kanyang palasyo na nasa itaas ng Bundok ng Olimpo , at nauupo sa isang ginintuang tronong may palamuting mga batong hiyas . Ang temang tinalakay sa Mitolohiya ay pagiging matatag ni Zeus. Kahit ano mang pagsubok ay dumating ay kailanmay hindi dapat siya susuko .

Slide19:

Hercules Si Hercules ay isang diyos na may kakaibang lakas . Ang kwento ni Hercules ay nangyari sa bansang Greece, ang Greece ay isang bansa sa kanluran at ang mga tao rito ay mahihilig sa mga diyos at diyosa . Sa bansa ring ito nanggaling ang mga maraming makata . Ang mga pangyayari sa mitolohiyang Hercules ay nakatuon sa pagkakaugnayan ng mga tao at mga diyos at diyosa . Ito ay dahil si Hercules ay dinukot noong sanggol pa siya at napadpad sa mundo ng mga mortal. Sina Amphitrym at Alemene ang nagsilbing mga magulang ni Hercules. Dumating ang araw na sinabi na nina Amphitrym at Alemene kung bakit may kakaibang lakas si Hercules. Nalaman ni Hercules na anak siya ni Zeus at tumungo siya sa trmplo ni Zeus, at sinabi ni Zeus na kung gusto niyang bumalik ang kapangyarihan nito bilang isang diyos ay kailangang mapatunayan ni Hercules na isa siyang tunay na bayani sa mundo ng mga tao . Ginawa nga ni Hercules ang lahat , tinulungan niya ang maraming tao hanggang sa umibig siya sa isang mortal na babae . Ginamit ang babae upang madakip si Hercules ng mga kalaban nito . At nung namatay ang babae , ginawa ni Hercules ang lahat upang mabuhay itong muli kahit na pumunta siya sa "underworld" upang kunin ang kaluluwa ng babae . Ang temang tinatalaky dito ay nagpapakita ng mga magagandang aral sa buhay ng isang tao .

Slide20:

SURING BASA PSYCHE AT CUPID   PANIMULA Ang kwentong Psyche at Cupid ay isang mitolohiya galing sa bansang Roma. Ito ay isang akda na isinulat ni Apuleius. Makikilala mo ditto ang mga diyos at diyosa ng Roma na ginagawan din ng iba’t ibang kwento ng ibang manunulat . Layunin ng may akda na ipahayag ang kahalagahan ng pag-ibig at tiwala sa isang relasyon .   PAGSUSURING PANGNILALAMAN   TEMA O PAKSA NG AKDA Ang tema ng akda ay tungkol sa pagpapatatag ng relasyon na may pag-ibig at tiwala .   MGA TAUHAN SA AKDA May dalawang klase ng tauhan sa kwento ang mga mortal at immortal. Si Psyche ay isang napakagandang mortal na ginawa lahat upang ipaglaban ang pag-iibigan nila ni Cupid. Si Cupid naman ay isang immortal na anak ni Venus. Siya ay masunurin dahil sinusunod niya lahat ng utos ng kanyang ina , hanngang siya ay umibig kay Pysche . Ang huli naman ay si Venus na ang diyosa ng kagandahan . Siya ang nagmimistulang kontrabida sa kwento dahil hihadlangan niya ang pag-iibigan nina Psyche at Cupid.

Slide21:

TAGPUAN Ang tagpuan ng mga pangyayari ay sa Mt. Olympus kung saan nangyari ang mga paghihbirap ni Venus kay Psyche.   BALANGKAS NG MGA PANGYAYARI - Ang mga pangyayari sa akda ay nailalahad ng maayos . Ito man ay luma ngunit may mga aral kang makukuha at matutunan dito .   KULTURANG MASASALAMIN SA AKDA Masasalamin mo sa akda ang kultura ng mga taga Gresya /Roma. Makikita mo sa akda kung paano nila pinapahalagahan ang pag-iibigan sa isa’t isa . Para sa kanila titibay ang isang relasyon kung kaagapay ng pag-ibig ang tiwala .   PAGSUSURING PANGKAISIPAN MGA KAISIPAN Ang kaisipang ginamit ditto ay unibersal , likas sa tao at lipunan at makatotohanan . Totoong mahalaga ang tiwala sa isang relasyon .   ESTILO NGA PAGKAKASULAT Ang paraan ng pagsusulat sa akda ay epektibo at madaling maunawaan ng mga mambabasa . Ang mga salitang ginagamit ay naayon sa mga mag-aaral at hindi nila itong nakikita bilang isang boring na kwento

Slide22:

BUOD NG KWENTO Noong unang panahon , may harina may tatlong magagandang anak na babae . Isa na ditto si Psyche, ang pinakamaganda sa tatlo . Labis siyang hinahangaan at sinasamba ng mga kalalakihan . Dahil dito , napapabayaan at nakakalimutan nilang mag-alay kay Venus, ang diyosa ng kagandahan . Sinabi rin nilang kahit si Venus ay hindi mapapantayan ang ganda ni Psyche. Dahil sa inggit at galit , inutusan ni Venus ang kanyang anak na si Cupid napaibigin si Psyche sa isang halimaw . Sinunod naman ni Cupid ang utos ni Venus. Ngunit , nang masilayan nito ang kagandahan ni Psyche ay umibig siya rito na parang napananiya ang kaniyang sariling puso . Nang maka-uwisi Cupid ay nilihim niya ang nangyari sa kaniyang ina . Nagtitiwala naman si Venus sa kanyang anak kaya hindi na niya tinanong pa. Ngunit hindi naganap ang kagustuhan ni Venus dahil walang nangyari . Sa kabilang dako naman , nag- aalala ang mga magulang ni Psyche dahil wala pa rin siyang asawa , kaya pinuntahan ng haring ama ni Psyche si Apollo para humingi ng tulong . Sinabi na man ni Apollo na dalhin nila ang kanilang anak sa tuktok ng bundok at bihisan ng pamburol . Matapang naman nahinarap ni Psyche ang kanyang kapalaran . Pagdating niya sa bundok , may nakita siyang mansiyon na parang ginawa para sa mga diyos . Dito niya nakilala ang kaniyang asawa , nahindi niya nakikita . Isang araw , pinuntahan siya ng kaniyang mga kapatid . Dahil sa awa , tinulungan niya ang mga ito kahit binalaan siya ng kaniyang asawa na huwag silang tutulungan . Naingit naman ang mga kapatid ni Psyche dahil sa kayamanan nito kaya sinabi nilang halimaw ang kaniyangasawa .

Slide23:

Natakot naman si Psyche. Binilin siya ng kanyang mga kapatid na sindihan ang lampara at punyal para itarak sa dibdib ng kanyang asawa . Isang gabi , ng natutulog na ang kanyang asawa ay ginawana ni Psyche ang bilin ng kaniyang mga kapatid . Nang Makita nito ang mukha ng kanyang asawa , agad siyang namangha dahil sa kagwapuhan nito at labis naman siyang natuwa dahil hindi halimaw ang kaniyang asawa . Ngunit , natuluan ng langis ang balikat ng kaniyang asawa kaya nagising ito . Dito niya napagtanto nawalang tiwalasa kaniya si Psyche at umalis sa palayo . Nang malaman ni Psyche na si Cupid ang kaniyang asawa , nagpasyahang hanapin ito . Hinanap niya ito kung saan-saan ngunit wala ito kaya pumunta siya kay Venus dahil maaaring nandoon si Cupid. Ngunit , dahil sagalit si Venus sakaniya , binigyan niya ito ng mga pagsubok . Sa panghuling pagsubok , inutusan ni Venus si Psyche nakumuha ng kagandahan kay Proserpine, ang diyosa sa ilalim ng lupa . Nang makuha niya ito , nasubokan ang karupukan ni Psyche. Binuksan niya ang kahon kung saan niya nilagay ang kagandahan nahiningi kay Proserpine. Nahimatay siya ng buksan niya ito.Sa mga panahon na ito , magaling nasi Cupid at sabik na siyang Makita ang kaniyang asawa . Pero , ikinulong siya ng kaniyang ina . Nakatakas naman si Cupid sa bukas na bintana . Nakita niya si Psyche malapit sa palasyo . Tinusok niya ang kaniyang busog upang siya’y magising . Pinagalitan niya naman agad ito dahil sa ginawa niya . Inutusan na niya itong ibigay kay Venus ang kahon . Pinuntahan naman ni Cupid si Jupiter, ang diyos ng mga diyos at tao at hiniling na huwag nagambalain ng kaniyang ina ang kanilang pag-iibigan ni Psyche. Nagpatawag si Jupiter ng pagpupulong ng mga diyos kasama si Venus. Sinabi nitong pormal ng ikinasal si Cupid at Psyche at wala na dapat gumambala sa kanila . Idinala ni Mercury si Psyche sa kaharian ng mga diyos at iniabot ang ambrosia, ang pagkain ng mga diyos para maging immortal. Naging panatag narin si Venus namaging manugang si Psyche dahil diyosa na ito . Dito na nagtatapos ang istorya .

Slide24:

Mitolohiya : Si Neptune at Ariela   Makapangyarihang diyos ng karagatan si Neptune at ang kanyang anak na si Ariela na isang sirena . Bilang isang diyos ng karagatan , kaya niyang pakalmahin ang alon ng dagat kung kanyang nanaisin at sinusunod siya ng ano mang nilalang sa dagat . Sakop ng kanyang kapangyarihan ang sinumang naninirahan dito . Ang kanyang anak naman ay si Ariela na isang sirena . Ang mitolohiyang ito ay nangyari noong unang panahon sa Mediterranean. Walang tiyak na lugar ang nakapaloob sa kwento kung saan maaring nasa malayong lugar sa Meditteranean nangyari ang kwento . Nakatuon ang kwento sa mga pangyayari . Sa unang bahagi , isinasalaysay ang kagandahan ng karagatan sa pangagalaga ni Neptune. Kasunod nito ay ang pagpapakilala sa mga tao na sumisira sa kagandahan ng kanyang kaharian . Pinapataas ang pangyayari at humantong sa pagkuha ng mga tao sa kanyang anak na si Ariela at pagsira sa karagatan . Sa hulihan ng kwento ay isinalaysay ang paglisan nina Neptune at Ariela sa kailaliman ng dagat hanggang wala ng nakakita sa kanila mula noon. Naging tema sa mitolohiya ang pagkasira ng karagatan dahil sa pang- aabusong ginawa ng mga tao sa yaman na taglay nito . Itinalakay din sa mitolohiya ang nagiging epekto ng pagsasawalang bahala ng tao sa karagatan .

Slide25:

Psyche at Cupid Si Cupid at Pyscheangmgapangunahingtauhansakwento . Sa Cupid ay isangimortalnaanakngDiyosangkagandahannasi Venus,si cupid angdiyosngpagibig . Siya ay kilalangmapagmahal , matapang at matulunginlalonasamgataongnangangailangansakanyasubalit may isangkahinaansiyanamalinawnainilahadngkuwento . Mahinaangkanyangpaninindigannoongmaspiniliniyanghindimapakilalakay psyche kahit mag asawanasila at mas piniliniya pa ring magbalat kayo. Si Pysche ay Maganda , mausisa , hindipalasuko at malambotangpuso . Si venusangnanayni cupid.   Angkwentongito ay nangyarinoongunangpanahonsa Mediterranean. Angtagpuan ay hindimatukoy , o hindinabanggitsakwentomaaringnasamalayonglugarsa Mediterranean.   Nakatuonangpangyayari o banghay , ay unaangpagpapakilalasamgatauhan . Pangalawa , ay nawalanngtiwalasi cupid kay psyche.Pangatlo , ay pagsasakripisyoni psyche sapagibig at pagharapsamgapagsubok o hamonnivenus . Sapanghuli ay nakitasila at nagkatuluyan at nagmahalanngbuongpuso at namuhayngmasayanamagkasama .   Angtemangkwentong cupid at psyche ay tungkolsapagmamahalan , hindimabubuoangisangpagmamahalankapagwalangpagtitiwalasaisa’t-isa. Sakwentong Cupid at Psyche angpagmamahalannila ay nanatilingmatatag .

Suring Nobela:

Suring Nobela

Halimbawa ng mga Suring Nobela:

Halimbawa ng mga Suring Nobela "The Life of Pi” ( Ang Buhay ni “Pi”) By Yann Martel I. Panimula Ang Buhay ni “Pi” ay isang nobela na isinulat ni Yann Martel. Ang kwentong ito ay tungkol pakikipasapalaran sa buhay ni “Pi" na naligtas sa lumubog na barko at nabuhay sa maliit na bangka kasama ang malaking tigre . Si Yann Martel ay ipinanganak noong Hunyo 25, 1963, sa Salamanca Spain. Ang akda sa kwentong ito ay inilarawan ang mga karanasan ni Pi at at kahanga-hangang kwento ni Pi, na nag udyok sa kanya na isulat niya sa nobela . Pinapahayag sa kwentong ito kung gaano kahusay magmahal at magpasalamat si Pi. Layunin ng akda na sumulat sa nobelang ito na ipakita at ipahayag ang antas ng alamat at parabola at binibigyang diin ang akdang pampanitikan na maging kahit anong kailangan upang makipag-usap sa mga parehong kaganapan at paniniwala tungkol sa pilosopiya , relihiyon , pakikipagsapalaran , aliwan , at mga himala .

Slide28:

II. Pagsusuring Nilalaman Ang tema o paksang nakapaloob sa kwento ay tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay ni Pi at ang kanyang buhay na mag-isa sa karagatan at pagbibigay importansya sa mga hayop . Ang mga karakter sa akda ay sina Piscine Molitor Patel (Pi) ang pangunahing tauhan sa nobela , at malalim na namangha sa mga gawi at mga katangian ng mga hayop at mga tao . Richard Parker, a “Royal Bengal tiger” na kasama ni Pi sa pakikipagsapalaran sa mallit na barko . Narrator, ang nagkukuwento sa ilang mga punto sa buong teksto . Ravi, ang kuya ni Pi. Santosh Patel, ang ama ni Pi at nagturo sa kanyang mga anak na hindi lamang sa pag aalaga at kontrolin ang ligaw na hayop , ngunit katatakutan din ang mga ito . Gita Patel, and pinakamamahal na ina ni Pi at tagapagtanggol . Orange Juice, ang orang-utan na nabuhay sa maikling panahon sa maliit na bangka kasama si Pi at iba pang mga hayop .

Slide29:

Ang balangkas ng pangyayari ay yaong pagpapahalaga sa mga bagay-bagay sa paligid . Ang buhay ay maraming pagsubok na dapat labanan . Sa nobelang ito ipinapakita ang buhay at karanasan ni Pi na mag-isa sa karagatan at kung paano niya ito malalampasan . Nakakaimpluwensya ito sa iabang tao o bansa dahil narin sa kulturang kinagisnan . III. Pagsusuring Pangkaisipan Ang ang antas ng alamat at parabola at binibigyang diin ang akdang pampanitikan na maging kahit anong kailangan upang makipag-usap sa mga parehong kaganapan at paniniwala tungkol sa pilosopiya , relihiyon , pakikipagsapalaran , aliwan , at mga himala . Mahalagang masuri sa akda ang kaisipang ginagamit na batayan sa paglalahad ng mga pangyayari . Ang nobelang ito ay nakakaantig ng damdamin dahil na rin sa paksang pakikipagsapalaran ni Pi na mag-isa sa karagatan . Ang malikhaing integrasyon sa nobela ay ang pagkamatay ng mga magulang at kapatid ni Pi sa karagatan at sa yugtong paglayo ng tigre . ang nobelang ito ay nagbigay instrument upang malaman ng mga manonood na ang buhay ay puno ng pagsubok at dapat natin itong lagpasan . Ipinakita ni Pi na huwag mawalan ng pag-asa .

Slide30:

IV. Buod Ang nobelang “Life of Pi” ay isang istorya ng isang lalaki (Pi) na nakaligtas sa malakas na bagyo sa karagatan . Dahil sa insidente namatay ang kanyang magulang at kapatid . Sa pagnanais na maligtas ang sarili naglakbay ito sa karagatan kasama ang mga hayop na nakaligtas . Sa maliit na bangka doon siya namuhay at marami siyang pinagdaanan dito kasama na ang gutom , uhaw at mga hayop na nag- aaway . Namatay ang iba dala na rin ang panghihina at gutom . Ang tigre ay pinakamalaking pagsubok sa paglalakbay ni Pi ngunit dahil sa iang aksidente sa dagat iniligtas niya ito at napaamo ang mabangis na hayop . Sa paglalakbay ni Pi at ng tigre napadpad sila sa isang isla . Napakaganda ng tanawin animo’y isang langit dahil sa masasarap na prutas , maraming hayop at ang pinakanagpamangha kay Pi doon ay ang mga jelly fish na lumilitaw sa gabi . Sa paglipas ng panahon hindi siya nawalan ng tiwala na makauwi siyang buhay at napadpad nga ito sa isang lugar at siya’y nakaligtas ngunit ang kanyang tigre na kanyang minahal ay piling tumira sa kagubatan at lubos naman niya itong tinanggap sa bandang huli at masaya sa kanyang naranasan sa kagubatan .

Slide31:

KAPITAN SINO Nagsimula ang istorya nang nagkukumpuni si Rogelio ng sirang telebisyon . Isang araw , habang tinatapos ang pagkukumpuni ng telebisyon , nagkaroon ng brown out ngunit gumagana pa rin ang hawak niyang soldering iron. Nang subukang palusutan ang napansin ni Bok- bok na gumaganang soldering iron, napansin din nito na umiilaw ang bumbuilya sa itaas ng ulo ni Rogelio. Nang mapaamin ni Bok- bok ang kaibigan , nagsimula itong mangumbinse na gamitin ang kaniyang kakaibang kakayanan upang tumulong sa mga nagangailangan . Nang makumbinse si Rogelio, sinimulan niyang tumulong sa isang taong ninakawan ng pakwan . Hinabol niya ang magnanakaw at isinabit sa krus ng simbahan . Wala pa siyang kostyum na suot noon kaya't ang kaniyang ginamit na pantakip sa mukha ay ang kaniyang suot na kamiseta . Isa din iyon sa dahilan kaya tinawag siya noon na "ninja". Hindi nagtagal , nalaman ni Tessa ang tungkol sa kakaibang kakayahan ni Rogelio sa pamamagitan ni Bok- bok at nagprisinta itong gagawa ng kotyum ng kaibigan . Gumawa siya ng silver na tights na pinarisan ng bakal na helmet.

Slide32:

Madami nang nakalaban si Rogelio. Isa na nga dito ang mayor ng Pelaez na nangunguha ng tao upang ipakain sa anak ang dugo ng mga ito . Hindi naging madali ang labanan ng dalawang makapangyarihang nilalang . Nang mapatay niya ang mag-ama itinuring na siyang bayani ng mga taga-Pelaez . Ngunit ang naging kapalit nito ay ang buhay ng pinakamMahal ni Rogelio na si Tessa. Ngunit hindi lahat ay naging mapagpasalamat sa kanya . May mga tao na sinisisi pa siya at binansagan pang pakialamero . Ngunit hindi ito naging hadlang sa kaniyang pagtulong sa iba . At dahil sa kaniyang kabutihang loob , napagdesisyunan ng mga tao sa Pelaez na gawaran ng parangal ang tagapagligtas .

Slide33:

Hindi sana magpapakita si Rogelio sa taumbayan dahilan sa kaniyang kalungkutan sa nangyari kay Tessa ngunit nang madami nang impostor ang naglabasan upang makuha ang pabuyang 30 libong piso ay nagkaroon ng kaguluhan . Hanggang sa nagwala ang isang lasing at nagbadyang ibato ang granada sa entablado . Nang akma nang babato ito ay natabig ni Bok- bok ang kamay ng lalaki at nabitawan nito ang granada . Nang ito ay sasabog na , dinaganan ni Rogelio ang granada upang maisalba ang buhay ng mga taga Pelaez . Matapos ang pagsalba ni Rogelio sa taong bayan , nalaman na ng mga mamamayan ang tunay na Kapitan Sino. Kasabay nito ang pagbintang ng mga tao ng mga bagay na hindi naman kasalanan ni Rogelio. Katulad na lamang ni Aling Chummy na ibinintang kay Kapitan Sino ang pagkamatay ng asawa nito na binawian ng buhay dahil sa sobrang paninigarilyo . Kinulong si Rogelio kasama si Bok- bok na ipinagtanggol ang kaibigan na wala naman talagang kasalanan .

Slide34:

TONDO MAN MAY LANGIT DIN   I.Panimula Angakda ay isangnobela at lipunan.Angakda ay karaniwanngsalaminngtradisyonngisanglipunangnagluwaldito.Masiningangakdasapagkatkinakitaanitongmakatotohananggawain, paniniwala , at saloobinngmgatao . Nagingmakabuluhanangakdanungito ay napaghanguanngmgamakatotohanangpangyayarinanaganapsaisangtiyaknapanahon.Samganobelani Andres Cristobal Cruz, malinawangmgakaranasanpagkataposngdigmaan . Naipakitani Cruz naangakda ay salaminngtradisyonngisanglipunangnagluwaldito . Nagawaniyangmasiningangakdanangkinakitaanitongmakatotohananggawi, paniniwala at saloobinngpangkatngtao.Mulasaisangtiyaknalugar , nagigingmakabuluhanangisangakda kung ito ay maaaringmapaghanguanngmgamakatotohanangpangyayarinanaganapsaisangtiyaknapanahon.Angakda ay nanlilibang at nakwentotungkolsamgapangkaraniwanggingawangmgatao . Ipinapakita din nitoangmgakabutihan at pagmamalasakitngmgakamag-anak at pamilya . , ekonomiya , edukasyon at kultura . Sakanyangmgaakda ay makikitaangpakikisalamuhangtaosakanyangkapwa .

Slide35:

II. PagsusuringPangnilalaman Angteksto ay makatotohanan at napapanahon.Angpaksangteksto ay maaaringalamngmadamingtaosapagkatkaraniwanlangitongnangyayari.Angmgatauhan ay sina Victor angmapapangasawani Alma, si Alma angmapapangasawani Victor. Lukas nagbigaykay Victor at Alma ngaksesoryanabinayadanniyang pang- isangtaon . AlingSion , mag-asawang Fuentes, Monching at Pulitiko . Angtagpuan at panahonay makatotohanan . Sa Tondoitonaganap at saibanglugarnamatatagpuan o may kinalamansakasalnila . Nagingmakabuluhanangakdadahilnapaghanguanditoangisangtiyaknapanahonmulasaisangtiyaknalugar.Datinaangmgapangyayaring may bagongbihis , anyo , anggulo , at pananaw . Bagama’tginamitangpaksangpag-ibig , hindiitolubusangpiagtuunanngpansinngakdani Cruz.Sakanyangkwento ay ipinakikitaangpaglaganapngdiwangkolonyalsaiba’tibanglaranganngpulitika

Slide36:

III. PagsusuringPangkaisipan Angakdangpampanitikan ay nagtataglay at nagpapaliwanagsamgakaisipangumiiral , tinatanggap at pinatutunayanngmgatiyaknasitwasyon at karanasan . Angmgakaisipan ay sumalungat din. Ito ay may katotohanangunibersal , likassatao at lipunan.Epektiboangparaanngpaggamitngmgasalita.Angkopsaantasng pang- unawangmgamambabasaangpagkakabuongakda . May bias angistilongpagkakasulatsanilalamanngakda . Masining din angpagkakagawangakda . Ito’y may kahalagahangtumugonsapanlasangmambabasa at sakatangianngisangmahusaynaakda .

Slide37:

IV. Buod Malapitnangikasalsi Victor at Alma.Pumuntaangpamilyani Victor sabahayni Alma. Pinag-uusapanangtungkolsanalalapitnakasalnilangdalawa . Nang mapagkasunduannilaangtungkolsakasal ay napagpasiyahannaniAlingSionnaumuwi . Bagoangkasalnilangdalawa , pumuntasilasaaksesoryakasamasi Lukas. Nagulatangdalawadahilbinigyansilanitongaksesorya at bayadnangisangtaon . Nagpasalamatnasilangdalawakay Victor. Naging simple langangkanilangkasal . Nagkaroonlang din ngsimplenghandaan . Natapos din angarawnakanilangpinakahihintay . Naglambinganangdalawang mag-asawa . At pagkaraanngilang sandal, doonsapooknaiyonngTundo ay sinimulanglikhain , sakabilangingayngmganagsusumbatangpulitiko , ngdalawangnagkakaisa’tnagkakaugnaynapangarapangisangbago’tmatapangnadaigdaig. Isangdaigdignakaypalay may sarilinglangitnabiyayangpag-ibig

Slide38:

Matapos ang ilang panahon , nagkaroon ng epidemya sa Pelaez . May mga dayuhang duktor na pumunta sa lugar upang humanap ng lunas . Nag si Rogelio na ang tinawag upang i-eksamina ang kaniyang dugo , nagulat ang mga duktor at nakita na nila ang gamot sa epidemya . Nang malaman iyon ni Rogelio, ninais niyang maipagamot muna ang mga magulang kaya lumabas siya sa tolda ng mga duktor . Habang hinahanap niya ang kaniyang mga magulang , may isang lalaki na lumapit sa kaniya ay sinaksak siya upang magamot ang anak nitong apektado na din ng epidemya . Nagtapos ang istorya nang ang Pelaez ay nagbalik sa dati at ang bagong mayor ay nagbibigay ng talumpati nito sa taong bayan kung paano nakatulong si Rogelio Manglicmot sa kanilang lugar at kung anu-ano ang mga ngawa ng partido ng mayor para sa Pelaez . Nagalit si Bok- bok at sinugod ang mayor at sinapak ito . Ang akdang pampanitikan na ito ay nauuri sa Naturalismo . May katangian din ito kung saan nagkakaroon ng external o internal force na sumasailalim sa mga tauhan sa kuwento . Ito nga ay ang kapangyarihan ng pagiging makasarili ng mga tao . Dahil sa pagiging makasarili ng mga ito , nagkakaroon ng mga problemang hindi naman dapat na umusbong .

Slide39:

Ibong Mandaragit Isa lang naman ang ibong Mandaragit sa mga nobelang ginawa ng mga Pilipino. Isinasalaysay dito ang ng isang batang musmos noong panahon pa ng mga Hapon . Ang batang ito ay nagngangalang Andoy . Si Andoy ay isang ulila na nanging alipin sa bahay ni Don Segundo Montero. Dahil sa gusto ng Don na makatamgap ng isang gantimpala ay piniit niya si Andoy sa mga Hapones na ito ay isang Gerilya . Nakatakas si Andoy at sumama na talaga sa mga gerilya kung saan doon niya nakilala si Tata Matias na siyang nagturo sa kinaroroonan ng mga kayamanan ni Pari Florantino sa dagat pasipiko .

Slide40:

Sa tingin ko tama lang naman na sumamasa siya sa mga Gerilya dahil noong nasa gerilya na siya ay doon na nagsimulang guminhawa ang kanyang buhay . Toong hindi inaasahan ni Andoy na siya ay tatraydurin ni Matin . Talagang tugma ang mga isinasalaysay dito tungkol sa mga pangyayari sa ating bayan noon. Hindi man inaakala na ang batang ulila ay naging isa sa mga mayaman na tao at matagumpay na tao . Tama rin ang ang naging desisyon niya na ibahin ang kanyang pangalan at identipikasyon para walang humadlang samga plano niyang paunlarin ang bansa at tulungan ang mga mahihirap . Tunay na nakuha ng nobelaang mga pangyayari sa ating bansa noon lalo na noong panahon ng mga hapones at kung paano nila tayo tratuhin noon. Noong naging matagumpay na si Andoy ay hindi na siya huminto sa pagtulong sa mga kapos . Para talagang isang ibon si Andoy sa pagdagit niya sa mga kailagan niya sa buhay .

Slide41:

Kapitan Sino   I. Pamagat Ang katawagang Kapitan Sino ay ang aksidenteng palayaw kay Rogelio Manglicmot ng taong bayan . Noong simula ay wala namang tawag sa bida ang mga tao . Nagkataon lamang na noong iniligtas niya ang isang estudyanteng kinidnap ng mga rebelde , may mga taong nagtaka na kung sino nga ba ang estrangherong tagapagligtas . May sumigaw na "Hindi ba si Kapitan 'yon?" Sabay habol nang isa na " Kapitan ? Sino?" at pamula noon, nakasanayan na ng tao na tawagin ang bidang " Kapitan Sino".  Maraming opinyon at iba't ibang punto de bista ang naipahayag sa nobelang ito . Bagay na hindi makikita sa maraming mga libro . Ang katangi-tangi pa sa nibelang ito ay ang tunggalian ng bida at ng kaniyang mga nililigtas at tinutulungan . Ito ay hindi katulad ng madaming kuwentong may bayani na parating pinapasalamatan . Ipakikita nito kung paano nabubuhay ang bida bilang isang tagapagligtas at kung paano niya ito binabalanse sa kaniyang ordinaryong buhay . Ipapahiwatig sa istoryang ito kung paani mabubuhay nang may napakalaking responsibilidad na nakapatong sa balikat nito sa hindi naman talaga niya kailangang pasanin . 

Slide42:

II. Tauhan Rogelio Manglicmot Si Rogelio ay isang electrician na natanggap upang magtrabaho sa Kyoto Electronics sa Japan. Ngunit dahil sa hindi pagpayag ng ama nitong si Mang Ernesto, hindi na siya natuloy na pumangibang bansa .  Lumaki si Rogelio sa bayan ng Pelaez sa kanilang maliit na bahay kasama ang kaniyang magulang . Si Rogelio ay matulungin kagaya ng binaggit ng kaniyang matalik na kaibigang si Bok- bok na " Tumutulong ka bilang Rogelio. Kung ano ang meron ka ibinabahagi mo sa iba , kung ano ' yung kaya mo, ginagawa mo. May lakas ka para itama ang mali , para tumulong sa mahihina ."   Bok- bok Si Bok- bok ang matalik na kaibigan ni Rogelio. Siya ang nagkumbinse sa kaibigan na tumulong sa iba gamit ang kapangyarihan na taglay nito . Siya din ang nagmistulang tagapayo ng kaibigan .  Si Bok- bok ay isang ulila at nakatira ito sa tiyahin . Magkababata sila ni Rogelio at sabay na lumaki . Itinuring na din ni Aling Hasmin , ina ni Rogelio, bilang anak at kakambal ng anak nito .    Tessa Si Tessa ang bulag na kababata nila Rogelio at Bok- bok . Teng ang palayaw ng dalawa dito . Siya ang babaeng natitipuhan ni Rogelio.  May paniniwala din siya na ang kagandahang panloob  ay mas importante kaysa sa kagandahang panlabas . Isa siyang mapag-suporta na   kaibigan . Siya ang gumawa ng kostyum ni Kapitan Sino na kulay silver. 

Slide43:

III. Buod Nagsimula ang istorya nang nagkukumpuni si Rogelio ng sirang telebisyon . Isang araw , habang tinatapos ang pagkukumpuni ng telebisyon , nagkaroon ng brown out ngunit gumagana pa rin ang hawak niyang soldering iron. Nang subukang palusutan ang napansin ni Bok- bok na gumaganang soldering iron, napansin din nito na umiilaw ang bumbuilya sa itaas ng ulo ni Rogelio. Nang mapaamin ni Bok- bok ang kaibigan , nagsimula itong mangumbinse na gamitin ang kaniyang kakaibang kakayanan upang tumulong sa mga nagangailangan .  Nang makumbinse si Rogelio, sinimulan niyang tumulong sa isang taong ninakawan ng pakwan . Hinabol niya ang magnanakaw at isinabit sa krus ng simbahan . Wala pa siyang kostyum na suot noon kaya't ang kaniyang ginamit na pantakip sa mukha ay ang kaniyang suot na kamiseta . Isa din iyon sa dahilan kaya tinawag siya noon na "ninja". Hindi nagtagal , nalaman ni Tessa ang tungkol sa kakaibang kakayahan ni Rogelio sa pamamagitan ni Bok- bok at nagprisinta itong gagawa ng kotyum ng kaibigan . Gumawa siya ng silver na tights na pinarisan ng bakal na helmet.  Madami nang nakalaban si Rogelio. Isa na nga dito ang mayor ng Pelaez na nangunguha ng tao upang ipakain sa anak ang dugo ng mga ito . Hindi naging madali ang labanan ng dalawang makapangyarihang nilalang . Nang mapatay niya ang mag-ama itinuring na siyang bayani ng mga taga-Pelaez . Ngunit ang naging kapalit nito ay ang buhay ng pinakamMahal ni Rogelio na si Tessa.

Slide44:

Ngunit hindi lahat ay naging mapagpasalamat sa kanya . May mga tao na sinisisi pa siya at binansagan pang pakialamero . Ngunit hindi ito naging hadlang sa kaniyang pagtulong sa iba . At dahil sa kaniyang kabutihang loob , napagdesisyunan ng mga tao sa Pelaez na gawaran ng parangal ang tagapagligtas .  Hindi sana magpapakita si Rogelio sa taumbayan dahilan sa kaniyang kalungkutan sa nangyari kay Tessa ngunit nang madami nang impostor ang naglabasan upang makuha ang pabuyang 30 libong piso ay nagkaroon ng kaguluhan . Hanggang sa nagwala ang isang lasing at nagbadyang ibato ang granada sa entablado . Nang akma nang babato ito ay natabig ni Bok- bok ang kamay ng lalaki at nabitawan nito ang granada . Nang ito ay sasabog na , dinaganan ni Rogelio ang granada upang maisalba ang buhay ng mga taga Pelaez . Matapos ang pagsalba ni Rogelio sa taong bayan , nalaman na ng mga mamamayan ang tunay na Kapitan Sino. Kasabay nito ang pagbintang ng mga tao ng mga bagay na hindi naman kasalanan ni Rogelio. Katulad na lamang ni Aling Chummy na ibinintang kay Kapitan Sino ang pagkamatay ng asawa nito na binawian ng buhay dahil sa sobrang paninigarilyo . 

Slide45:

Kinulong si Rogelio kasama si Bok- bok na ipinagtanggol ang kaibigan na wala naman talagang kasalanan .  Matapos ang ilang panahon , nagkaroon ng epidemya sa Pelaez . May mga dayuhang duktor na pumunta sa lugar upang humanap ng lunas . Nag si Rogelio na ang tinawag upang i-eksamina ang kaniyang dugo , nagulat ang mga duktor at nakita na nila ang gamot sa epidemya . Nang malaman iyon ni Rogelio, ninais niyang maipagamot muna ang mga magulang kaya lumabas siya sa tolda ng mga duktor . Habang hinahanap niya ang kaniyang mga magulang , may isang lalaki na lumapit sa kaniya ay sinaksak siya upang magamot ang anak nitong apektado na din ng epidemya .  Nagtapos ang istorya nang ang Pelaez ay nagbalik sa dati at ang bagong mayor ay nagbibigay ng talumpati nito sa taong bayan kung paano nakatulong si Rogelio Manglicmot sa kanilang lugar at kung anu-ano ang mga ngawa ng partido ng mayor para sa Pelaez . Nagalit si Bok- bok at sinugod ang mayor at sinapak ito . 

Slide46:

IV. Analisis Sa aking pagaanalisa sa nobela , mayroon akong teyoryang pampanitikan na napansin . Ito ang Naturalismo .  Naturalismo ito sapagka't ayon sa mga katangian ng isang naturalistang akda ito nabagay . Ang mga katangiang ito ay ang pesimistikong daloy ng istory na makikita naman sa pagbibintang sa bida ng mga bagay ng hindi naman niya kasalanan na nauwi sa pagkakakulong dito at pagkamatay . Ang isa pang katangian ay ang paglalarawan ng katotohanan . Makikita naman na kahit hindi totoong may mga taong may kakaibang lakas , makikita natin na ang mga tao ay parating nakaasa sa iba . Makatotohanan din na ang mga tao ay parating humahanap ng mapagbubuntungan ng sisi nang sa gayon hindi maipakamak ang sarili . Isa pang katangian ay ang pagkakaroon ng external o internal force na sumasailalim sa mga tauhan sa kuwento . Ito nga ay ang kapangyarihan ng pagiging makasarili ng mga tao . Dahil sa pagiging makasarili ng mga ito , nagkakaroon ng mga problemang hindi naman dapat na umusbong . Isa pang katangian ay ang pag-aasal hayop ng ilang tauhan . Ito naman ay naipapakita ng mga tsismosa ng Pelaez . Asal hayop sila sapagka't hindi makatao ang paggawa ng masamang balita ukol sa mga taong wala namang masamang ginagawa .

Slide47:

Isa pa din ay ang pagkakaroon ng politikal na paksa . Ito ay pinapakita ni mayor Suico na nananamantala ng kaniyang kapangyarihan upang mabuhay . At ang huli ay ang pagkakaroon ng pangyayaring hindi kadalasang nangyayari sa gitnang uri katulad ng mga krimem at sakuna . Naipakita naman ito sa buong istorya . Mula nang magkaroon ng mga krimen sa Pelaez hanggang sa pagkakaroon ng epidemya .    Sa pagdulog naman , ang aking napiling gamitin na pananaw ay ang sosyolohikal na pananaw . Ayon sa pagdulog na ito , ang mga pangyayari sa istorya ay nagsasalamin sa lipunan ng panahon na isinulat ang akda . Ipapakita rin dito ang pang- aapi sa mga taong may mas mababang katayuan sa lipunan . Sa pagdulog din ito makikita ang mga pangkalahatan sa partikular , ang mga kakaiba sa pamilyar , at makikita ang sariling kaisipan ng awtor ukol sa lipunan . Naipakita ito sa nobela sa pamamagitan ng mga nangyari kay Kapitan Sino. Naipakita kung paano apihin o pagsamantalahan ni mayor Suico ang mga tao sa Pelaez sa pamamagitan ng pagkain sa mga ito . Naipakita rin ang kakaiba sa partikular sapagka't naipakita ang mga kakaibang ugali ng mga tauhan sa Pelaez . Naroon ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob at mga taong nagpapasa ng mga sariling responsibilidad sa iba . Naipakita din ng awtor ang sariling kaisipan ukol sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga nakatagong kaugalian ng mga tauhan . Katulad na nga ng nabanggit na papapasa ng responsibilidad sa iba .

Slide48:

Ang mga isyung politikal naman na naipahiwatig sa nobelang ito ay ang pagkukuha ng mga pulitiko ng mga kapalit sa kawang gawa na ginagawa nila . Naipakita ito ni mayor Suico nang sabihin niyang kaya niya kinakain ang mga tao sa Pelaez ay dahil malaki ang utang ng mga tao dito sa kaniya kaya't siya ay naniningil lamang . Ito ay maiuugnay sa mga pulitiko sa ating bansa na gumagawa ng kanilangtungkulin ngunit naghahanap pa ng kapalit mula sa   mga taong tinutulungan nila .   Sa pagsuslat ng nobelang ito ang ginamit na estilo ng pagsusulat ay ang pag-latahala ng trahedya sa kakatwang paraan . Kung ako ang pagwawakasin ng istorya , nais ko itong isulat sa ganitong paraan :   Lumabas ng tolda si Rogelio habang hinahanap ang kaniyang mga magulang . Lumapit sa kaniya ang isang lalaking may kargang bata at tinanong siya kung ang dugo niya ay nakakagamot ng epidemya . Lumingon si Rogelio sa kaniyang paligid , naghahanap ng taong matatakbuhan . Ngunit wala na kahit isang tanod ang nakatingin sa kaniya . Umiling na lamang siya at tumakbo palayo , patungo sa bahay na kaniyang kinalakhan . Nakita niya ang ama at ina na nakahandusay sa sahig , parehong naliligo sa dugo na nagmula sa kanilang mga mata at tenga . Labis ang kaniyang kalungkutan at galit , galit sa mga taong pinagbintangan siya ng hindi niya kasalanan , sa mga taong walang utang na loob na nagpabaya sa kaniyang pamilya habang isya ay nasa loob ng maduming piitan . Tumungo si Rogelio sa kaniyang kwarto , hinagilap sa mga kahon ng tanso at sirang mga piyesa ang kaiyang pinakamahalagang pagmamay-ari . Ang tanging bagay sa kaniyang buhay na sinigurado niyang magliligtas sa kaniya --- sa kaniya at sa kaniyang pamilya . Ngunit huli na ang lahat . Hindi na niya mabubuhay ang kaniyangmagulang . Hinatak niya palabas ang isang bakal na kahon , ang bakal na may nilalamang mga kawad at kuryente . Mga kawad na magpapasabog sa buong Pelaez . Matagl na siyang galit sa mga tao dito , at ngayon , ngayong napuno na siya ng poot sa mga mamamayan ng kanilang lugar , oras nang maghiganti . Hindi lamang para sa kaniyang pagkakakulong kundi pati para sa kaniyang mga magulang na hindi man lamang kinamusta ng mga elitista niyang mga kapit bahay .

Slide49:

Sumugod si Rogelio papunta sa plaza dala ang kaniyang armas . Nangingilid na ang luha ng poot sa kaniyang mga mata . Tumungo siya sa gitna ng mga taong nagkakalipunpon sa isang duktor na dayuhan , nagtatanong kung nakahanap na ba ang mga propesyunal ng gamot sa epidemyang paniguradong uubos sa kanila . Umiling ang duktor at patuloy na hinanap ang nagiisang taong kayang magsalba sa buong mundo . At doon , nakita niya si Rogelio. Nakatayo sa gitna at pilit na pinapaliyab ang mga kawad ng kuryente sa kaniyang maliit na kahong bakal . "Kung hindi ako napakinabangan ng aking mga magulang , walang makikinabang sa aking dugo !" Huling sigaw ng tila nasiraan ng bait na si Rogelio. Saka niya pinindot ang pulang buton . Parang isang atomic bomb ang sumabog . Lahat ng tao sa Pelaez ay madaliang binawian ng buhay . Lahat ng laman ay nagkalat sa paligid , walang kahit isang nabubuhay ang gumagalaw . Tila nga ang Pelaez ay isang ghost town na . Lumipas ang ilang panahon at walang naglakas loob na tumira sa Pelaez sa takot na ang galit na kaluluwa ni Rogelio ay patuloy na pumatay ng mga taong nakatira dito .

Slide50:

PUSONG WALANG PAG IBIG I . Pamagat : PUSONG WALANG PAG IBIG  Naging isang iresponsableng asawa at ama si Enrique kaya naman marami siyang pagkukulang . Siya ay isang taong may " Pusong Walang Pag-ibig " na isinulat ni Roman G. Reyes II.Buod Si Enrique ay disinuwebe anyos na sugarol , bolero at guwapo , na pinakasalan ang beynte-siyete anyos na si Loleng upang makaraos sa utang at napipintong paghahabla . Isinugal ni Enrique ang munting mana ni Loleng . Nagkaroon sila ng anak , si Nene,na lumaking hindi kilala ang sariling ama sa pag-aakalang sumapi ito sa mga Katipunero . Ngunit ang totoo'y tinalikuran ni Enrique ang himagsikan . Nagkahiwalay sina Loleng at Nene nang magbakbakan ang mga Kastila at Katipunero . Hinanap ni Loleng ang anak , hanggang matagpuan iyon sa kalinga ng mabuting doktor at ng kaniyang asawang namumuhay sa Maynila na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Amerikano . Nang pauwi na si Enrique upang makita ang kaniyang mag-ina , nasagasaan naman siya ng kotse , at namatay makaraang makipagayos sa kaniyang pamilya . Dumukal ang nobela sa mga tunay na pangyayari noong 1890-1900bilang panlipunang konteksto na ang mga tauhan sa nobela ay namuhay sa kapani-paniwalang dulang nagsasalimbay ang kasaysayan at pansariling buhay .

Slide51:

III. Paksa Ang naging paksa ng nobela ay ang pagiging iresponsableng ama ng isang tauhan . Wala siyang iniisip kundi ang sarili niyang kapakanan . IV. Bisa Ginigising ng akda ang damdamin ng mambabasa dahil napupukaw nito ang pananaw ng mambabasa dahil sa mga nakakalungkot na pangyayaring naganap sa akda . V. Mensahe Maging masunurin sa maulang dahil ito ay isa sa mga utos ng Diyos na may pangakong pagbibigay ng magandang kapalaran balang arw . Sa buhay kapay may hirap meron din tayong mararanasang kaginhawaan sa bandang huli . Bigyan ng importansya ang pamilya . VI. Teoryang Ginamit   Ang nobela ay nagpapakita sa teoryang sosyolohikal dahil ang mga pangyayaring nakasaad sa nobela ay maaari san totoong buhay at tungkol din ito sa mga nangyari sa mga tao sa pang araw-araw na gawain .

Talumpati:

Talumpati

Halimbawa ng mga Talumpati:

Halimbawa ng mga Talumpati

TEAM PURA:

TEAM PURA Members: Magallanes , Wendell M. Bontes , Sweet Angelica Mondejar , Ralph G. Bulay , Ray Anne Pugoy , Charles Jayson D. Gelantaga -an, Leizel Salave , Christian C. Rago , Vea Joyce Sanico , Revin P. Virtucio , Christy

authorStream Live Help