Roman epopeja, monološko-asocijativni roman, roman struje

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Roman epopeja, monološko-asocijativni roman, roman struje svijesti :

Roman epopeja, monološko-asocijativni roman, roman struje svijesti Ivana Drpić HJK 1

Roman epopeja:

Roman epopeja Epopeja (grčki - kazivati, reći) Junački spjev čija je tematika od posebnog značaja za društveni život naroda u nekoj povijesnoj epohi Široka slika života naroda, zahvaćena preko heroja i sudbinskih događaja za opstanak i razvoj naroda

:

Njemačka književnost za termin roman epopeja koristi termin roman vremena i prostora U francuskoj tradiciji taj je naziv zamijenjen terminom roman vijeka ili roman-freska U romanu epopeja kronološki su osmišljeni povijesno vrijeme i epoha koji su isprepleteni sa romanesknim izmišljenim kazivanjem

PowerPoint Presentation:

Strukturne karakteristike romana epopeje su: - sinteza sveukupnog života epohe - nacionalna društveno-povijesna problematika - roman epopeja nastoji održati ‘‘narodnu misao’’ (L.N.Tolstoj) - osobno se prožima sa općim- čovjekova povezanost sa prirodom

PowerPoint Presentation:

Pisci romana epopeja nam otkrivaju korijene tragičnih događaja koji nastaju kao rezultat međuljudskih sukoba uskih i širih razmjera Zahvaljujući Lavu Nikolajeviču Tolstoju, ruskom književniku i realistu, stvoren je tip romana “vremena i prostora” (roman epopeja) u 19. stoljeću: Rat i mir

Monološko-asocijativni roman:

Monološko-asocijativni roman Moderni roman javlja se u 20.stoljeću s korijenima u djelu F.M.Dostojevskog; Zločin i kazna, a prvi pravi moderni roman je ciklus ‘‘U traganju za izgubljenim vremenom’’ Marcela Prousta. Marcel Proust u svom djelu stvara posebnu vrstu romana koji se naziva ‘‘monološko-asocijativni roman’’, a ta vrsta romana ima svoje podvrste: roman-esej i roman struje svijesti U monološko-asocijativnom romanu ulazi se u svijet podsvijesti te se razvija tehnika solilokvija Također imamo i uvođenje psihološkog vremena (unutarnjeg, različitog od stvarnog)

PowerPoint Presentation:

Moderni monološko-asocijativni roman ne gradi se na fabuli i oblikovanju karaktera, već na što uvjerljivijem reproduciranju čovjekove svijesti (J. Jocye, V. Wolf) Monološko-asocijativni roman teži da se što potpunije otkrije čovjekova unutrašnjost, njegov misleni i osjećajni svijet Događaji se ne povezuju s logikom uzroka i posljedice nego asocijacijama ili razmišljanjima glavnog lika

Podjela monološko-asocijativnog romana:

Podjela monološko-asocijativnog romana Roman-esej - tip modernog romana u kojem se epsko pripovijedanje nadopunjuje osjećajima i asocijacijama Roman struje svijesti

Roman struje svijesti :

Roman struje svijesti Roman struje svijesti je moderni roman koji nema fabulu, pripovjedač je u 1.licu i monologizira unutarnji svijet na osnovi dojmova, asocijacija i misli te izravno zapisuje dojmove, misli i razmišljanja U romanu struje svijesti unutarnji monolog jedna je od tehnika kojom pisac želi prikazati psihološki sadržaj i procese nekog karaktera, djelomično ili potpuno neizrečene Zasniva se na nadrealističkom pojmu automatskog pisanja, bilježi se tijek svijesti bez obzira na gramatička i pravopisna pravila

PowerPoint Presentation:

Jedna od tehnika u romanu struje svijesti naziva se SOLILOKVIJ Pomoću nje prikazuje se sama ličnost romana, bez autorove nazočnosti, prikazuje čitatelju svoj psihički sadržaj i psihičke procese, pretpostavljajući da ih netko sluša Ta je tehnika čitatelju lakša jer je bliža površinskom sloju svijesti, te priopćuje emocije i misli koje se odnose na zaplet i na radnju Najvažniji predstavnici su William Faulkner, James Joyce i Virginia Woolf

Literatura :

Literatura Solar, Milivoj: Teorija književnosti, ŠK Zagreb Bahtin, Mihail: O romanu, Nolit 1989, Beograd Tomaševski, Boris: Teorija književnosti, MH Zagreb, 1998

authorStream Live Help