No-kazalište, vajang, lanterna magica

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

No-kazalište, wayang, lanterna magica, radio drama:

No-kazalište, wayang, lanterna magica, radio drama Ira Popović

Nô - kazalište:

N ô - kazalište N ô - japanska dramska vrsta iz 14. stoljeća u kojoj se na pozornici ujedinjuju pjesničko djelo, pantomima, gluma, glazba, pjesma i ples Ostvarenje ideje zen-budizma N ô drama jedna je od najtipičnijh japanskih umjetnosti,stoga i nije čudno što je ona (uz haiku poeziju) morala najduže čekati da je Zapad prihvati i razumije. Kazalište N ô najstariji je oblik kazališta koji je nastao u okviru dvorskih svečanosti poezije. Glumci nastupaju pod krinkama od lakiranog drva, a svaka je maska zanimljivo ostvarenje japanskog drvorezbarskog umijeća Protagonist se naziva Shite , drugi glumac naziva se Waki , a treći Tsure .

PowerPoint Presentation:

Način izražavanja i komuniciranja u n ô drami, uz pomoć teksta, plesova, glazbe, kora, uređenje pozornice itd. tipično je ja japanski: nema eksplicitnih, “grubih” deklaracija, već dominira suzdržani nagovještaj, sugestija i simbolika. Većina plesova tu i nisu plesovi u zapadnom smislu riječi, već se često sastoje od samo nekoliko vrlo polaganih pokreta i koraka, koji imaju svoj duboki smisao i važnost što ih upućeni gledatelj neposredno osjeća i doživljava. U tekstu n ô drame, proznom i u stihovima, često su kratke, asketske aluzije na stih iz klasične japanske ili kineske poezije ili na izreku neke budističke sutre Bez odgovarajućeg obrazovanja takav nagovještaj neće izazvati željenu atmosferu i emociju promatrača.

PowerPoint Presentation:

Sveti ples koji se izvodi, zapravo je pantomima u kojoj izvođači plešući u vjerskom zanosu nose čudne, groteskne maske i ritmički se kreću uz pratnju pjesama, frule i bubnjeva. Jedan od obrednih plesova, pod nazivom “saragaku”, dobio je tokom stoljeća najviše glumačke oznake, pa je u 15. i 16. stoljeću nazvan “saragaku-no” ili samo “no”, što jednostavno znači “predstava”. Sadržaji ozbiljnih “no-igara” uzimani su iz japanske povijesti, iz folklora i mitologije (poznatih izvora usmene poezije). Gledalac je fabulu drame znao unaprijed, njome je bio vezan uz predanja svoje okoline, svog jezika i svog plemena. Gledaoca nije zanimala priča; njega je uvijek iznova uzbuđivalo oživljavanje priče; svaki put nova teatarska realizacija likova njegove fantazije.

PowerPoint Presentation:

Bez obzira na to što su no-predstave bile igrane u stalnom tradicionalnom obliku, uvijek na isti način, neposredna prisutnost glumaca izazivala je uvijek svjež doživljaj. Sa osobitom strašću, strepnjom i pobožnošću gledaoci su reproducirali poetsko-teatarske slike svoje predodžbe. Zato je i bila razumljiva igra u skraćenicama, u naznakama. Na pozornici nije trebalo graditi čitav dvorac, već ga samo naznačiti posebnom zavjesom, stolicom ili svjetljikom Kao i u kineskom kazalištu, dovoljno je bilo da glumac pokretom ruke upali, a onda ugasi svijeću, pa da se cijelo gledalište prema onome što se događa počne ponašati kao da se događa u mraku. Gledalište kao po prešutnom dogovoru promatra pokrete glumaca nazirući samo njihove konture i sluša njihov ritmički govor i pjevanje u drugačijim, ‘noćnim prostornim odnosima’. To se ističe zbog presudne uloge gledaočeve fantazije u kineskom i japanskom kazalištu

PowerPoint Presentation:

Prema nekim mišljenjima, no-predstave su se razvile poslije rata u unutrašnjosti zemlje Polaganim tempom pjevanja i glume te visoko moralnim i poprilično zamršenim sadržajem trebalo je umiriti borbeni duh ratnika Zbog takvog sadržaja, no-predstave bile su nepristupačne široj publici pa su ostale kazalište viših slojeva Povijesno, no-drama prethodila je klasičnom japanskom marionetskom kazalištu i popularnom kabuki kazalištu Konstrukcija pozornice- postoje točno određeni punktovi koji su simbolični; naznačuju poseban svijet; poseban odnos između glumaca i gledaoca; između scene i gledališta Scena je za gledaoca no-kazališta drugi svijet, stanovito čistilište, gdje se sve doživljava po ustaljenom obredu – zato je takvo kazalište poetičnije. Sve je točno određeno jer u obredu nema slučajnosti,jer ‘više biće’ ne trpi svojeglavost i improvizacije Najvažnija karakteristika no-pozornice je njena isturenost u gledalište – ona je sastavni dio gledališta

Wayang:

Wayang Kazalište sjena - vrsta lutkarskog kazališta u kome animator, osvijeteljen odostraga, pokreće lutke pred ekranom iza kojega se nalazi publika (Java, Sumatra, Turska) Posebni oblici kazališta sjena postoje na Indonezijskom arhipelagu, a nazivaju se wayang . javansko kazalište sjena u kojemu animator ( dalang ) pokreće lutke od papira, štavljene kože ili drva pred osvijetljenim ekranom, a publika s druge strane promatra njihove sjene. Uz pratnju glazbe predstave traju od sumraka do jutra Teme su viteške legende koje podvlače moralno-etičke probleme. Animator je jedini glumac koji napamet izgovara tisuće stihova

PowerPoint Presentation:

Kazalište sjena, kao isključivi oblik scenske djelatnosti u islamskih naroda sve do 19.st, posebice je snažno u Turskoj (kagrag ö z), odakle je kao karađoz doprlo i do naših krajeva

Lanterna magica:

Lanterna magica Tehnika u kojoj se istovremeno projiciraju filmovi na nekoliko platna raznih formata Kazalište pokreta gdje živ čovjek izlazi s filmskog platna i prema potrebi se multiplicira u cijeli niz figura različitih veličina Ponovljeni pokušaj da se spoji kazalište i film, da se filmska tehnika iskoristi kao scenska Prvi program, koji je značio svojevrsnu atrakciju na Svjetskoj izložbi u Bruxellesu, prikazivao je mahnitog turista kako juri na koturaljkama kroz Prag, preskače automobile, juri po krovovima, spušta se bezglavim slalomom niz stare ulice zlatnog grada Svakog trena mu malo nedostaje da se ne sruči u rijeku, ne zaleti u tramvaj i ne poruši prolaznike On slučajem izbjegava sve opasnosti i prepreke i dulje od sata zabavlja publiku bez riječi

PowerPoint Presentation:

Njega i sve ostale plesače i plesačice te pantomimičare prati muzika i zvučni efekti snimljeni i montirani na bezbroj magnetofona Unatoč atraktivnosti izvanredne montaže živih prizora s filmskim snimkama, teško je gledati isti program lanterne magike dva puta jer, što se sadržaja tiče, zasnovan je na jednoj jedinoj dosjetki Mahniti turist sa koturaljkama nije osoba – on je samo pojava i ništa više

Radio-drama:

Radio-drama Suvremena tehnička civilizacija otvorila je nove mogućnosti umjetničkog izražavanja – te mogućnosti u određenoj mjeri djeluju i na književnost našeg vremena, stvarajući uvjete u kojima književni tekst postaje važan čimbenik u nekim tipovima takve umjetničke komunikacije kakvu ranije epohe nisu mogle ni zamisliti → radio, film i televizija kao sredstva masovne komunikacije, mogu se iskoristiti i za prenošenje umjetničkih poruka Radio-drama je naziv za oblik moderne, suvremene drame u kojoj se osnovna načela drame razrađuju prema specifičnim radiofonskim zakonitostima U našem je vremenu radio-drama ili radiofonska igra, primjer koji pokazuje kako medij koji nije izvorno imao estetsku nego informativnu namjenu može svojim tehničkim mogućnostima postići umjetničku maštu i pružiti uvjete za stvaranje nove književne vrste

PowerPoint Presentation:

Tako možemo – parafrazirajući Nietzschea – ustvrditi da je radio-drama primjer rođenja književne vrste iz duha tehnike Dramski tekst, kao predložak,temelj ili činilac u ostvarenju radio-drame, filma ili televizijske drame, nužno nema onu istu strukturu koju imaju dramski tekstovi namijenjeni izvođenju na pozornici Najsličniji drami je tekst radio-drame, drame koja je lišena vizualnog ostvarenja i upućena isključivo na slušanje Zvuk u njoj stvara dojam koji treba omogućiti zamišljanje pozornice, te brojni zvučni efekti i šumovi, koji prate govor glumaca, moraju biti tako organizirani da snažno djeluju na maštu slušatelja Važnost načina na koji glumci izgovaraju tekst izrazito je pojačana, a uvođenje glazbene pratnje, posebnih tipova modulacije i različitih efekata koji se mogu postići posebnom primjenom mikrofona, postavlja piscu radio-drame neke osobite zadaće

PowerPoint Presentation:

Budući da se radiofonskim putem mogu u dramskoj radnji čuti vrlo različiti slušni efekti i proizvesti vrlo snažni akustički dojmovi, to se obvezatno i sama radio-drama mora drukčije komponirati nego drama na kazališnoj sceni s kojom ima neka zajednička svojstva – tekst, glumac, redatelj, zamisao scenskog prostora Sam dramski dijalog mora biti zasnovan prvenstveno na izrazito slušnim elementima Pomoću glazbene pratnje ili druge zvučne kulise mogu se uspješno dočarati jeka, šum i govor; prošlost i sjećanja; govor podsvijesti; predodžbe sna; intimna ispovijest; ispitivanja savijesti; unutarnji monolog Kao autori radio-drama u hrvatskoj književnosti afirmirali su se S. Novak, N. Iveljić, I. Slamnig i drugi

PowerPoint Presentation:

Dugo se nije smatrala samostalnim žanrom, nego dramom očišćenom od sporednih i slučajnih značajki scenske izvedbe. Takav je stav vrlo obrazovnih ljudi poput Jacquesa Copeuaua Radio-drama nikada se neće moći konstituirati u novi žanr bude li se uspoređivala s ‘pravim kazalištem’, već jedino produbljujući svoja specifična svojstva, ne kopirajući kazalište

Specifičnosti radio-drame::

Specifičnosti radio-drame : Govor - slušatelj se rijetko usredotočuje samo na slušanje drame - radio se vraća intimističkom, gotovo religioznom izvoru govora,upućujući na rajsko stanje isključivo usmene književnosti - radijski se slušatelj nalazi u situaciji slušanja bliskoj sanjanju na javi, karakteristično za fantazam. Fikcija - radio-drama vezana je za fikciju, makar to publika često jasno ne zamjećuje - za razliku od reportaže,informativnih emisija i diskusija, radijska fikcija uvodi glasove koji glume likove i stvaraju imaginirani svijet.Malo po malo oslobađa se žurnalizma, linearnog informiranja, dijaloške forme i realizma kroz situacije i glasove Produkcija u studiju - za razliku od pozornice, studio je nematerijalno mjesto koje publika ne vidi i koje služi kao baza za proizvodnju zvukova, montažu glasova te sinkronizaciju glasova,šumova i glazbe - slušatelju se čini da se audio-izvedba proizvodi i odašilje u trenutku njezine recepcije

PowerPoint Presentation:

Tipovi radio-drama a) prenošenje uživo iz kazališta : u počecima radijskog emitiranja, drame su se ponekad prenosile uživo iz pariških kazališta. Dekor i scenu opisivao je radijski voditelj-komentator -takva praksa postoji i danas u izravnim prijenosima, ali takva emisija nije niti kazalište niti radio, a više je dokumentarno nego originalno djelo. b) dramatizirano čitanje u studiju c) dramske radio-drame u kojoj se da prepoznati glasovi likova, dijalozi, sukobi, poput onih u naturalističkoj dramaturgiji d) epska radio-drama dramatizira jedan lik ili glas e) unutrašnji monolog f) kolaž glasova,šumova i glazbe g) elektronsko stvaranje ljudskoga glasa pomoću sintisajzera, glazbene obrade glasova i šumova

Literatura::

Literatura: Batušić,Nikola/ Švacov,Vladan; Drama, dramaturgija, kazalište, u: Uvod u književnost, Globus, Zagreb Solar, Milivoj, Drama, u: Teorija književnosti , ŠK, Zagreb Solar, Milivoj: Rječnik književnoga nazivlja , Zagreb, 2006. Mrkšić, Borislav: Riječ i maska , Zagreb,1971. Blažanović, Stjepan: Rječnik hrvatskog književnog nazivlja , Zagreb,1997. Pavis, Patrice: Pojmovnik teatra , Zagreb, 2004. Batušić, Nikola: Uvod u teatrologiju , Zagreb, 1991. Devid é , Vladimir: Japan , Zagreb, 2007.

authorStream Live Help