Türkiyede görülen kıyı tipleri

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TÜRKiYE’DE GÖRÜLEN KIYI TiPLERi : 

TÜRKiYE’DE GÖRÜLEN KIYI TiPLERi Cografya Sunumları

TÜRKiYE’DE GÖRÜLEN KIYI TiPLERi : 

TÜRKiYE’DE GÖRÜLEN KIYI TiPLERi 1-Boyuna Kıyılar 2-Enine Kıyılar 3-Delta 4-Falez 5-Limanlı 6-Ria 7-Dalmaçya

TÜRKiYE’DE GÖRÜLMEYEN KIYILAR : 

TÜRKiYE’DE GÖRÜLMEYEN KIYILAR 1-Fiyort 2-Skiyer 3-Moren (Buzullu kıyılardır,Soguk kuşak kıyılarıdır, Türkiye’de enlemden dolayı görülmez) 4-Mercan(Sıcak kuşak kıyılarıdır,Türkiye’de enlemden dolayı görülmez) 5-Haliç 6-Watt (Türkiye’de okyanus kıyısı olmadıgı için görülmez,gel-git olayı da yoktur)

KIYILARIN OLUŞUMUNDA ETKiLi OLAN FAKTÖRLER : 

KIYILARIN OLUŞUMUNDA ETKiLi OLAN FAKTÖRLER *Dagların oluşturdugu:Boyuna,Enine *Akarsuların oluşturdugu:Delta *Dalga şekilleri:Falez(Yalıyar),Limanlı *Epirojenez:Ria,Dalmaçya

Boyuna Kıyı Tipi : 

Boyuna Kıyı Tipi *Dagların denize paralel uzanması sonucu oluşan kıyılardır. *Kıta sahanlıgı dardır. *Ulaşım,nemli havanın içeri girmesi,limanların hinterlandı dardır. *Düzlük alan azdır. *Kuş uçuşu uzunluk fazladır.

Enine Kıyı Tipi : 

Enine Kıyı Tipi *Dagların denize dik uzanması sonucu oluşan kıyılardır. *Ege kıyılarında görülür. *Kıta sahanlıgı en geniş kıyıdır. *Limanların hinterlandı geniştir. *Düzlük alan fazladır. *Ulaşım-nemli havanın içeri girmesi kolaydır. *Girinti-çıkıntı,koy,körfez,dogal liman fazladır. *Türkiye’de gerçek uzunlugu en fazla olan kıyıdır. *Biriktirme görülür.

Delta Tipi Kıyı : 

Delta Tipi Kıyı *Akarsuların taşıdıgı malzemeyi denize doldurması ile oluşan kıyı şeklidir. *Delta oluşumu için akarsuların fazla malzeme taşıması gerekiyor. *Akıntı olamamalı *Derin su olamamalı *Gel-git olmamalı *Türkiye’de deltaların olması,haliçli kıyının olmamasına kanıttır. *Tarım için uygundur.

Falezli Kıyı Tipi : 

Falezli Kıyı Tipi *        Falez (Yalıyar): Dalgaların kıyıya inen dik yamaçları dövmesiyle oluşan dik yamaçlı yada altı   oyulmuş kıyılardır.

Falezli Kıyı Tipi : 

Falezli Kıyı Tipi * Ülkemizde en çok Karadeniz kıyılarında Ordu-Sinop kıyılarında, Akdeniz’de Teke ve Taşeli Y.Adl.’da, Ege bölgesindeki dik yamaçlı kıyılarda yer yer falezlere rastlanır. *Boyuna kıyılarda görülür.

Limanlı Kıyı Tipi(Deniz Kulagı,Lagün,Kıyı Set Gölü) : 

Limanlı Kıyı Tipi(Deniz Kulagı,Lagün,Kıyı Set Gölü) *Bir koy önünün dalga biriktirmesiyle kapanan kıyılardır. *Maramara’da Büyük ve Küçük Çekmece,Durusu(Terkos)

Ria Tipi Kıyılar : 

Ria Tipi Kıyılar *Akarsu vadilerinin epirojenez sonucu çökmesiyle dolar ve Ria tipi kıyı oluşur. *Maramara’da istanbul ve Çanakkale Bogazları,Haliç

Dalmaçya Kıyı Tipi : 

Dalmaçya Kıyı Tipi *Denize paralel uzanan kıyıların sular altında kalmasıyla oluşan adalı kıyıdır. *Akdeniz’de Antalya yöresi(Teke)-Kaş,Fethiye arası.

Dalga Biriktirmesiyle Oluşan Şekiller : 

Dalga Biriktirmesiyle Oluşan Şekiller Tombolo: Kıyı yakınlarındaki bir adanın kıyı okunun gelişmesiyle anakaraya baglanması sonucu oluşurlar. Böylece ada bir yarımadaya dönüşür.          Karadeniz’de Sinop ve Marmara Denizi’ndeki Kapıdag Yarımadaları birer Tombolodur.

Kıyı Oku,Kordonu : 

Kıyı Oku,Kordonu Dalga ve akıntıların ufaladıgı malzemeyi sıg olan koyların agızlarında biriktirmesiyle denize dogru ilerleyen çıkıntılardır.

Akıntılar : 

Akıntılar Akdeniz en sıcak denizimizdir. Tuzlu ve yogundur.Bu yüzden alt akıntı görülür. Karadeniz tuzluluk ve yogunluk bakımından Akdenize göre daha azdır.Akdenize dogru üst akıntı yapar. Alttan Akdenizden Karadenize,Üstten Karadenizden Akdenize dogru akıntı vardır.

authorStream Live Help