Türkiye de Sanayi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TÜRKiYE’DE SANAYi : 

TÜRKiYE’DE SANAYi Cografya Sunumları

SANAYiNiN KURULMASI iÇiN GEREKLi ŞARTLAR : 

SANAYiNiN KURULMASI iÇiN GEREKLi ŞARTLAR Sermaye:Türkiye’de devlet destegi,yabancı kaynaklı krediler ve yabancı yatırımcıların sagladıgı kaynaklardır. Hammadde:Tarım ürünleri,hayvansal ürünler, madenler,su ürünleri ve bitkiler başlıca hammadde kaynaklarıdır. Enerji:Taş kömürü,linyit,petrol,dogal gaz,su gücü,rüzgar gücü ve jeotermal santrallerden elde edilir. iş gücü:Teknolojiye baglı olarak makine kullanımı için yetişmiş elman sıkıntısı yaşanmaktadır. Ulaşım:Marmara Bölgesi ulaşım olanakları açısından uygun oldugu için sanayi ülkemizin en gelişmiş sanayi bölgesidir. işletme:iyi yetişmiş işletmenlerin başında bulundugu fabrikalardan yüksek verim elde edilir. Teknoloji:Üretilen ürünlerden daha fazla yararlanılması için teknolojiyi kullanmak gerekir. Pazarlama:Bir fabrikanın devamlılıgı Pazar olanaklarına baglıdır.Pazarlamada reklam önemlidir.Ülkemizdeki büyük işletmeler uzun yıllar ürettigi ürünleri pazarlayabilecegi geniş Pazar olanaklarına sahiptir.

TÜRKiYE’DE SANAYiNiN KURULUŞU VE GELiŞiMi : 

TÜRKiYE’DE SANAYiNiN KURULUŞU VE GELiŞiMi Osmanlı Devleti’nde sanayileşme ilk defa Lale Devri’nde başlamıştır. (kagıt,kumaş,matbaa ve çini gibi küçük atölyeler açılmıştır.) Tanzimat Dönemi’nde tersane,dökümhane tophane gibi kuruluşlar açılmıştır. Bu sanayileşme hareketleri kapitülasyonlar ve savaşlar nedeniyle Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar gelişimini sürdürememiştir.

TÜRKiYE’DE SANAYiNiN KURULUŞU VE GELiŞiMi : 

TÜRKiYE’DE SANAYiNiN KURULUŞU VE GELiŞiMi Cumhuriyetin ilk yıllarında; *izmir I.iktisat Kongresi (1923) *Teşvik-i Sanayi Kanunu (1927): Amaç özelleştirmeyi saglamak *Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1933): Yerli üretime agırlık verildi. *ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1936): II.Dünya Savaşı nedeniyle bu plan uygulanamamıştır. *1950’li yıllara kadar büyük sanayi yatırımları devlet tarafından gerçekleştirilmiştir. *Türkiye Sınai Kalkınma Planı: 1950 yılında yerli ve yabancı ortaklıgını teşvik etmek için kurulmuştur. *1962 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.

TÜRKiYE’DE SANAYi KOLLARI : 

TÜRKiYE’DE SANAYi KOLLARI BESiN SANAYi *ŞEKER SANAYi: -1926 da Alpullu ve Uşak ilk şeker fabrikaları kurulmuştur. -Bugün Güneydogu Anadolu Bölgesi hariç her bölgede şeker fabrikaları vardır. -Şeker fabrikaları şeker pancarı tarımı yapılan alanların yakınında yer alır. -Şeker pancarının geriye kalan atıklarından yaş küspe ve ispirto yapılır.

BiTKiSEL YAG SANAYi : 

BiTKiSEL YAG SANAYi En çok ayçiçegi ve zeytinden yag elde edilir. Bunların dışında pamuk,mısır,susam,soya ve fındık gibi ürünlerden de bitkisel yag elde edilir. Zeytin yagı fabrikaları:Edremit,Ayvalık (Balıkesir), Gemlik (Bursa), izmir, Mugla, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Kilis, G.Antep, Adana, ve Antakya vs.

BiTKiSEL YAG SANAYi : 

BiTKiSEL YAG SANAYi Ayçiçegi yagı fabrikalarımız: Edirne ve Tekirdag’da yer alır.izmir,Adana vs. Margarin yagı fabrikası: istanbul, izmir, Adana vs.

UN VE UNLU MAMÜLLER SANAYii : 

UN VE UNLU MAMÜLLER SANAYii iç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere her bölgemizde un ve unlu mamüller üreten fabrikalar bulunur.

KONSEVE SANAYii : 

KONSEVE SANAYii Meyve suyu:Çanakkale, Balıkesir, Bursa, istanbul ve izmir gibi illerde yogunlaşmıştır.Adapazarı,Kayseri Balık Konserveleri:Çanakkale, Trabzon, Ordu ve Balıkesir gibi illerdir. Et ve süt ürünleri sanayii:Kars ,Erzurum, Ardahan, Van, Trabzon. Mandıra hayvancılıgının yaygın oldugu Edirne,Bursa,izmir,Ankara ve istanbul gibi illerde yer alır.

ÇAY VE FINDIK SANAYi : 

ÇAY VE FINDIK SANAYi Çay fabrikaları: Rize,Trabzon,Ordu, Giresun ve Artvin gibi illerde yer alır. Fındık fabrikaları:Trabzon,Giresun,Ordu

TÜTÜN VE iSPiRTOLU iÇKiLER SANAYi : 

TÜTÜN VE iSPiRTOLU iÇKiLER SANAYi Sigara fabrikaları:Fabrikalarımız genelde Devlete ait Tekel idaresi tarafından işletilmektedir. istanbul (Cibali ve Maltepe),izmir, Manisa(Akhisar), Adana, Samsun,Tokat, Bitlis ve Malatya illerindedir. ispirtolu içkiler:Üzüm,arpa,anason,çavdar ve şerbetçi otu gibi bitkileden elde edilir.

DOKUMA,DERi VE GiYiM SANAYi : 

DOKUMA,DERi VE GiYiM SANAYi Sanayi kolları içerisinde en yaygın ve gelişmiş olanı dokuma sanayidir. Pamuklu Dokuma Sanayi:izmir,Nazilli (Aydın), Denizli,Malatya,Antalya,Manisa ve Adana gibi illerde ve pamugun ulaştırılabildigi Kayseri,istanbul,Diyarbakır,Bursa,Uşak, Karaman,Erzincan ve Mersin Yünlü Dokuma Sanayi: Hereke(izmit), istanbul, Bursa, izmir, Uşak, Kayseri, Gazi Antep

Slide 13: 

Halı ve Kilim Dokumacılıgı: El dokuma ve halı ve kilimciligin yaygın oldugu yerler: Isparta,Bünyan(Kayseri), Gördes,Kula,Demirci(Manisa),Uşak,Tokat, Sivas,Nevşehir,Erzurum ve Agrı. Fabrikalar: Hereke(izmit), Uşak, Bünyan(Kayseri), Sivas ve Siirt’te battaniye fabrikaları. ipekli Dokumacılık:Bursa,istanbul Gemlik’te sun’i ipekli dokuma yer alır.

Slide 14: 

Hazır Giyim ve Trikotaj Sanayi: istanbul,izmir,Bursa,Ankara ve Adana Deri Giyim ve Ayakkabı Sanayi: izmir,istanbul,Bolu,Manisa ve Kayseri

MADEN SANAYi : 

MADEN SANAYi Demir-Çelik Fabrikaları:Karabük, Eregli(Zonguldak),iskenderun(Hatay), Kırıkkale(Silah üretimi),Divrigi(Sivas) ve izmir’de özel sektöre ait fabrikalarda çelik ve inşaat demiri üretimi yapılır. Bakır işletmeleri: Maden(Elazıg), Murgul(Artvin), Samsun(Karadeniz Bakır işletmeleri)

Slide 16: 

Aliminyum işletmeleri:Seydişehir(Konya) Ferro-Krom işletmeleri:Antalya ve Elazıg Kurşun ve Çinko:Keben(Elazıg) ve Kayseri Madeni Eşya:istanbul,izmir,Bursa,Ankara, Gazi Antep

MAKiNE SANAYi : 

MAKiNE SANAYi Otomotiv sanayi:izmir, izmit, Adapazarı, Bursa Otobüs,Kamyon,Minübüs Fabrikalrımız: Adana,Aksaray,izmir,izmit ve istanbul Traktör Fabrikaları: istanbul, izmit, izmir, Ankara, Kayseri, Adapazarı, Konya Demiryolu Araçları:Eskişehir-Lokomotif, Sivas-Lokomotif ve vagon onarımı, Ankara-Yedek parça yapımı, Adapazarı-Vagon üretimi Gemi sanayi:istanbul,izmit,izmir Uçak sanayi:Ankara(F 16),Eskişehir(uçak parçaları) Elektrikli Makine Sanayi: istanbul, izmir, Ankara, Manisa, Bursa

Slide 18: 

Savunma Sanayi: Kırıkkale-Silah fabrikası Ankara-ASELSAN(Askeri Elektronik Sanayi),APiLSA(Askeri Pil Sanayi), F16 uçak fabrikası

KiMYA SANAYi : 

KiMYA SANAYi ilaç fabrikaları:istanbul,Ankara;izmir Sabun ve Deterjan Fabrikaları: istanbul, Ankara, izmir, Balıkesir, Gazi Antep Boya Fabrikaları: istanbul, izmit,izmir, Mersin Otomobil Lastigi:izmit,Adapazarı,Kırşehir

ÇiMONTO,CAM VE SERAMiK : 

ÇiMONTO,CAM VE SERAMiK Çimonto fabrikaları her bölgemizde yer almaktadır. Tugla ve Kiremit Fabrikaları: Uşak, Manisa, Afyon, izmir, Kütahya, Bolu, Bartın, Eskişehir Cam sanayi: Paşabahçe(istanbul), Gebze(izmit),Mersin,Sinop,Kırklareli Seramik ve Porselen sanayi: istanbul, Çan(Çanakkale),Sögüt ve Bozhöyük(Bilecik), Yarımca(izmit),izmir ve Kütahya

ORMAN ÜRÜNLERi SANAYi : 

ORMAN ÜRÜNLERi SANAYi Kagıt Fabrikaları:izmit, Çaycuma(Zonguldak), Aksu(Giresun), Taşköprü(Kastamonu), Dalaman(Mugla), Çay(Afyon), Taşucu(Mersin), Balıkesir. Kereste Fabrikaları:Bartın, inebolu(Kastamonu), Düzce,Ordu,Rize, Borçka(Artvin) Mobilya Fabrikaları:istanbul,inegöl(Bursa), izmir,Ankara,Kayseri

Slide 22: 

Çok yakın bir zamana kadar, ihracatımızda tarım ürünleri en önemli payı oluştururken bugün, sanayi ürünlerinin payı, tarım ürünlerini çok geride bırakmıştır. Ancak bu durum, tarım ürünlerimizin miktar olarak azaldıgı anlamına gelmez. Aksine, modern tarım metotlarıyla yurdumuzda, birim alandan elde edilen üretim miktarı artmıştır. Ülke ekonomisindeki payı % 30’ların üzerine çıkmıştır

ULAŞIM : 

ULAŞIM Bir ülkede, ulusal birligin saglanmasında, ülkenin savunulmasında ekonominin gelişmesinde ulaşımın rolü çok büyüktür. Ulaşım, ekonomik kaynakların iyi bir şekilde işletilmesi ve degerlendirilmesinde de etkilidir.

ÜLKEMiZDE ULAŞIMI ETKiLEYEN DOGAL VE BEŞERi FAKTÖRLER : 

ÜLKEMiZDE ULAŞIMI ETKiLEYEN DOGAL VE BEŞERi FAKTÖRLER Yüzey şekilleri iklim iş gücü Teknik eleman Sermaye Ekonomik faktörler

KARAYOLLARIMIZ : 

KARAYOLLARIMIZ

KARA YOLLARI : 

KARA YOLLARI Anadolu’da bilinen en eski kara yolu Lidyalılar tarafından yapılan kral yolu’dur Yurdumuzda, yük ve yolcu taşınmasında, en büyük pay kara yollarımıza düşmektedir. Bugün, ülkemizde gelişmiş bir kara yolu agı vardır. Özellikle büyük yerleşme birimleri düzgün yollarla birbirine baglanmıştır. Günümüzde Kara yolarının bakım ve onarımı Bayındırlık Bakanlıgına baglı olarak 1950 yılında kurulan Kara Yolları Genel Müdürlügü tarafından sürdürülmektedir.

Kara yolları yüzey şekillerinin uzanışına paralellik gösterir : 

Kara yolları yüzey şekillerinin uzanışına paralellik gösterir Ege, Marmara. iç Anadolu ile Güneydogu Anadolu bölgelerimiz yeryüzü şekilleri bakımından kara yolu yapımına daha elverişlidir. Buna karşılık Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde dagların kıyı boyunca uzanması, Dogu Anadolu Bölgesi'nin engebeli bir yapıya sahip olması, yol yapımını zorlaştırmaktadır. Buralarda yollar, mevcut vadi ve ovalardan geçirilmekte, geçit vermeyen yerlerde ise tüneller açılmaktadır.

Slide 28: 

Bazı bölgelerimizdeki elverişsiz koşullara karşın yurdumuz, konumu bakımından özellikle kara ulaşımında büyük gelişmeler göstermiştir. Avrupa ülkelerini, zengin petrol kaynaklarına sahip Orta Dogu ülkelerine baglayan kara yollarımızda trafik, her geçen gün artmaktadır. istanbul Bogazı üzerinde bulunan Bogaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, kara yolu ulaşımındaki gelişmeye büyük katkıda bulunmaktadır. En işlek kara yolu, Edirne-istanbul-Ankara-Adana-Hatay arasında uzanır. Bu yol Avrupa ile Orta Dogu ülkelerini birbirine baglar. Ayrıca istanbul-Bursa-izmir arasındaki kara yolu da oldukça işlektir.

DEMiRYOLLARIMIZ : 

DEMiRYOLLARIMIZ

Slide 30: 

ilk demir yolumuz 1866 yılında tamamlanmış olan Aydın-izmir demir yolu hattıdır. 1929’da Devlet Demir Yoları Müdürlügü kuruldu. Demir yollarımız akarsu vadileri ile akarsuların uzanışına paraleldir. Demir yollarımızın modernleştirilmesi çerçevesinde Ankara-istanbul arasında elektrikli tren seferleri başlamıştır.

Slide 31: 

Özellikle yük taşımacılıgında demir yollarımız önemli bir yere sahiptir. Uzun mesafelerde yük ve yolcu taşınmasında, kara yolundan daha ucuz olması nedeniyle demir yolları tercih edilmektedir. Bu yollarımızla daha çok maden cevherleri,kömür,askeri araçlar, tahıllar,büyük makineler ve şeker pancarı gibi agır yük taşınmaktadır.

DENiZ YOLLARIMIZ : 

DENiZ YOLLARIMIZ

Slide 33: 

Deniz yollan, daha çok uluslar arası ticarette önem taşımaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan yurdumuzda deniz ulaşımını gerçekleştiren dogal limanlarımız oldugu gibi dalgakıranlarla korunmuş yapay limanlarımız da vardır.        Cumhuriyetten önceki dönemde, limanlarımız arasında ulaşımı gerçekleştiren gemilerin pek çogu ve deniz ticareti, yabancıların elinde idi. Lozan Antlaşması ile limanlarımız arasındaki taşıma hakkı, sadece Türk gemilerine verildi. Buna kabotaj hakkı denir. Bu hak, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüge girdi.

Slide 34: 

Deniz yollarıyla ulaşım, Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklıgının kurulması ile gelişme gösterdi. Mevcut limanlar geliştirildi ve bunlara yenileri eklendi. Bu sayede ülkemiz, modern bir filoya sahip oldu. Bugün, bazı Türk firmaları, uluslar arası deniz taşımacılıgında da söz sahibi olmaya başladı.

Limanlarımız : 

Limanlarımız Ülkemizde limanların gelişmesinde en önemli etken hinterlandın geniş olmasıdır. Ülkemizdeki istanbul,izmir,Mersin, Samsun ve izmit gibi limanlarımızın hinterlandı geniştir. Ülkemizin yük ve yolcu bakımından en büyük limanı istanbul limanıdır.ithal ettigimiz malların büyük bölümü bu limana boşaltılır.

Slide 36: 

izmir limanı ülkemizin en çok ihracat yaptıgı limanlardan biridir.Ege bölgesi, Güney Marmara ve Göller yöresi’nde yetiştirilen tarım ürünleri bu limanımızdan ihraç edilir. Mersin limanı daha çok ihracata yöneliktir. izmit limanımız daha çok ham petrolün getirildigi bir ithalat limanıdır. iskenderun limanı Afrika ülkelerinden ithal edilen kömürün getirildigi ve çeşitli ürünlerin Orta Dogu ülkelerine ihraç edildigi limanımızdır. Samsun limanı Karadeniz Bölgesi’nin en büyük limanıdır. Trabzon limanı Trabzon-Erzurum-iran transit ticaret yolu baglantısını saglayan limandır.

HAVA YOLLARI : 

HAVA YOLLARI

Slide 38: 

Ülkemizde hava ulaşımı, giderek gelişme göstermektedir. Özellikle yolcu taşımacılıgında hava yollan tercih edilmektedir. Yurdumuzda bugün hava yolu ulaşımı, Türk Hava Yollan ve bazı özel şirketlerce saglanmaktadır. Büyük kentlerimiz arasında günlük uçak seferleri yapılmaktadır. Ayrıca önemli turizm merkezlerimiz de hava yolu ile birbirine ve yurt dışına baglanmıştır

Slide 39: 

Cumhuriyet Döneminde; hava alanlarımız, güvenli iniş ve kalkışlar için teknik araçlarla donatılmış, hava filomuz yeni ve modern uçaklarla desteklenmiştir. Yurt içi ye yurt dışı hava baglantılarının en önemli merkezleri; Ankara'daki Esenboga, istanbul'daki Atatürk,Sabiha Gökçen izmir'deki Adnan Menderes ve Çigil Adana’da Şakir Paşa Antalya'daki Antalya hava limanlarıdır. Bunlar her tip uçagın iniş ve kalkışına elverişlidir. Yurdumuzdaki hava alanı sayısı giderek artmaktadır. Türk Hava yolları; Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Dogu, Orta Asya ve Uzak Dogu ile Kuzey Afrika ülkelerine düzenli seferler yapmaktadır.

Ulaşımın önemi : 

Ulaşımın önemi Bir ülkede kara, deniz ve hava yollarının sıklıgı, uzunlugu ve niteligi ile bu yollardaki taşıtların çoklugu, o ülkenin ekonomik gelişme derecesini ortaya koymaktadır. Ülkemiz de ekonomik gelişmesine paralel olarak bu alanlarda gelişme göstermektedir. Ancak kara yollarındaki trafigin gün geçtikçe yogunlaşması, birtakım trafik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan, kara yollarındaki taşıtların hareketlerini kolaylaştırmak ve en önemlisi trafik kazalarını önlemek için bazı uygulamalara gidilmiştir. Üst ve alt geçitler ile otoyolların yapılması bu çalışmalardandır. Böylece hem zaman kaybı hem de kazalar büyük ölçüde önlenmeye çalışılmaktadır. Bütün bu çalışmalara ragmen, yurdumuzda yine de çok sayıda trafik kazası olmakta ve pek çok yurttaşımız yaşamını yitirmekte veya sakat kalmaktadır. Ayrıca büyük ölçüde maddi zarar olmaktadır

authorStream Live Help