Piaget

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

03.06.2010 1 Jean Piaget - Bilişsel Gelişim Kuramı Öğr. Grv. Murat KESKİN

Slide 2: 

03.06.2010 2 1896 da İsviçre -Neuchatel de doğmuştur. 10 yaşında - yumuşakçaların sınıflandırılması Jean Piaget 11 yaşında - serçe davranışları ile ilgili makale 18 yaşında - dergilere felsefi makale 22 yaşında - üniversite mezunu 25 yaşında - doğal bilimler ile ilgili doktora tezi 30 yıl - Jean-Jack Rousseau Enstitüsü'nün yöneticiliği (zeka ve düşünce kategorileri çalışması) 59 yaşında - Uluslararası Genetik Epistomoloji Derneği kurdu genetik-çevre etkileşiminin organizmaya etkileri göstermiştir)

Slide 3: 

03.06.2010 3 Bilişsel Gelişim Kuramı bilişsel gelişim, bireyin çevresini anlama ve öğrenme çabaları sonucu aktif zihinsel gelişimine denir

Slide 4: 

03.06.2010 4 Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı birey, pasif alıcı değil, aktif alıcıdır yaşa göre dünyalar farklıdır

Slide 5: 

03.06.2010 5 Bilişsel gelişimi etkileyen faktörler : - olgunlaşma - yaşantı - uyum - örgütleme - dengeleme

Slide 6: 

03.06.2010 6 birey, doğuştan refleks getirir ve geliştirir

Slide 7: 

03.06.2010 7 Bilişsel gelişimin olması için birey, biyolojik gelişimini sağlayıp, çevre ile etkileşim sonucu yaşantı kazanmalıdır

Slide 8: 

03.06.2010 8 Bilişsel gelişim, denge kurma sürecidir Birey, çevreye uyum çabasını organize biçimde gerçekleştirir Her bir uyum hareketi, organize davranışın bir parçasıdır

Slide 9: 

03.06.2010 9 Örneğin; yani birey, düzensiz etkinliklerden, organize etkinliklere ilerler

Slide 10: 

03.06.2010 10 Temel Kavramlar zeka : bireyin, çevreye etkin bir şekilde uyum sağlaması için uygun davranışı bulmasıdır.

Slide 11: 

03.06.2010 11 şema : yeni bilgilerin yerleştirildiği bir yapıdır şemalar, yeni yaşantılarla değişir ve yeniden organize olur Örneğin;

Slide 12: 

03.06.2010 12 uyum : 2 yönlüdür; özümleme+düzenleme * özümleme : bireyin, yeni karşılaştığı bir nesne, fikir ya da olayı mevcut şemasına yerleştirmesi ve tepkide bulunmasıdır; örneğin, çocuğun zebrayı at şemasına yerleştirmesi Bİlgi edinme, sadece uyarıcıların duyu organlarını etkilemesi değil, uyarıcıları sinirsel-duyumsal şemalar içinde birleştirip özümsemedir örneğin, Piaget'in çocukları...

Slide 13: 

03.06.2010 13 * düzenleme (uyumsama-uygunluk sağlama) : şemaların değiştirilip yenilenmesidir özümleme + düzenleme = bilişsel gelişim sürecinin temeli

Slide 14: 

03.06.2010 14

Slide 15: 

03.06.2010 15 dengeleme : uyum kurma çabasını, özümleme ve düzenleme yoluyla organize eden sürece denir. öğrenme; dengenin gerektiğinde bozulup, yeniden kurulmasıdır

Slide 16: 

03.06.2010 16 piaget, refleks düzeyinden karmaşık tepkilere kadar bilişsel gelişimi 4 döneme ayırmıştır sırasıyla, tamamlamadan geçilmez, ve her birey farklı sürede, önceki dönemin özelliklerini içerme (lise öğrencisinin deney yapması)

Slide 17: 

03.06.2010 17 1-Duyuşsal motor dönem (sensorymotor stage-0..2 yaş) a) Refleks aşaması 0..2 ay b) 1. döner tepkiler 2..4 ay c) 2. döner tepkiler 4..8 ay 2-İşlem öncesi dönem (Preoperational Stage-2..7 yaş) 3-Somut işlemler dönemi (Concrate operational stage-7..11 yaş) 4-Soyut işlemler dönemi (Formal operational stage-11..+ yaş) d) 3. döner tepkiler 8..12 ay e) 4. döner tepkiler 12..18 ay f) 5. döner tepkiler 18..24 ay

Slide 18: 

03.06.2010 18 1-Duyuşsal motor dönem (sensorymotor stage-0..2 yaş) kendinden başlayarak çevreyi tanımaya başlar Piaget "düşünmenin başlangıcı" der ilk tepkiler benzer dönemin sonuna doğru basit zihinsel işlemleri gerçekleştirmeye başlar

Slide 19: 

03.06.2010 19 a) Refleks aşaması 0..2 ay : beden odaklı, amaçsız tepkiler - emme c) 2. döner tepkiler 4..8 ay: çevreye yöneliş başlar (etrafındaki nesneleri hareket ettirme) b) 1. döner tepkiler 2..4 ay : uyum gerçekleştirene kadar tekrarlanan tepkiler (sürekli el açma ve kapama) 1-Duyuşsal motor dönem (sensorymotor stage-0..2 yaş)

Slide 20: 

03.06.2010 20 d) 3. döner tepkiler 8..12 ay: basit sorun çözücü tepkiler, şema ben ve ben olmayan ayrımı, sürüklenen nesneyi takip e) 4. döner tepkiler 12..18 ay: nesne devamlılığı kazanılmaya başlanır, basit deneme-yanılma ile hedefe ulaşma Örneğin, battaniyenin üzerindeki nesneyi almak için battaniyeyi çekme f) 5. döner tepkiler 18..24 ay: zihinde yeni bağlantılar kurar, problem çözme aşamaları zihinde oluşur ama tepki olmaz 1-Duyuşsal motor dönem (sensorymotor stage-0..2 yaş)

Slide 21: 

03.06.2010 21 Piaget'e göre; 2-İşlem öncesi dönem (Preoperational Stage-2..7 yaş) fiziksel olgunlaşma yaşantı sosyal etkileşim Bilişsel g. Bilişsel g. Dil g. Bilişsel g. etkileme etkileme etkileme Dil g. Dil g. Piaget, bu dönemi 2 ye ayırır: a)Sembolik ya da kavram öncesi dönem-2..4 yaş b)Sezgisel dönem-4..7 yaş a)Sembolik ya da kavram öncesi dönem - 2..4 yaş

Slide 22: 

03.06.2010 22 dil hızla gelişir benlik kavramı gelişir sembolik işlev ile fiziksel nedenli tepkilerin sınırlılığından kurtulur çevrede olmayan nesneleri sembollerle ifade örneğin; Hav hav!!! 2-İşlem öncesi dönem (Preoperational Stage-2..7 yaş)

Slide 23: 

03.06.2010 23 hayal gücü gelişir ama dönem sonu gerçeklere yerini bırakır ben merkezli bakış açısı kendi tarafından kendi düşünceleri vardır mantık geliştirmede tüme varım ve tümden gelimi gerçekleştiremez düşünme tek yönlü 4 ayaklı evde yaşar; o zaman: = 2-İşlem öncesi dönem (Preoperational Stage-2..7 yaş)

Slide 24: 

03.06.2010 24 a)Sezgisel dönem - 4..7 yaş sezgisel akıl yürütme tepkisi tek yönlü sınıflama sıralamada baştaki ve sondaki nesneyi bilir bütün-parça ilşkisi kurulamaz 2-İşlem öncesi dönem (Preoperational Stage-2..7 yaş)

Slide 25: 

03.06.2010 25 nesne korunumunu bilemez yani nesnenin boy hacim gibi özellikleri ile konumu değiştiğinde nesnenin aynı kaldığını bilemezler sihirsel artma, azalma ve kaybolmaya çabuk inanırlar işlemleri sadece tek yönlü düşünebilirler "A=B ise B=A dir" diyemez 2-İşlem öncesi dönem (Preoperational Stage-2..7 yaş)

Slide 26: 

03.06.2010 26 3-Somut işlemler dönemi (Concrate operational stage-7..11 yaş) "A=B ise B=A dir" der birey, somut gerçekleri anlayarak tepki verir 4 işlemle bazı somut problemleri çözebilir

Slide 27: 

03.06.2010 27 alt sınıflandırma nesneleri çok yönlü mantıklı sıralama ya da sınıflama yapabilirler "serileme" 3-Somut işlemler dönemi (Concrate operational stage-7..11 yaş)

Slide 28: 

03.06.2010 28 ben merkezcilik - out başkasının gözüyle bakabilir sosyal ilişkiler geliştirir soyut kavramlı problemleri çözemez soyut kavramları model alma ile doğru yerde kullanır ama açıklayamazlar ilköğretim 1. sınıf ilköğretim 3. sınıf 3-Somut işlemler dönemi (Concrate operational stage-7..11 yaş)

Slide 29: 

03.06.2010 29 3-Somut işlemler dönemi (Concrate operational stage-7..11 yaş) mantıklı düşünmenin temelleri atılır olayları yetişkin gibi mantıklı açıklar tümden gelim ile akıl yürütme yapabilir fakat yetişkinlerden farklı bunu somut nesneler üzerinde yapar

Slide 30: 

03.06.2010 30 4-Soyut işlemler dönemi (Formal operational stage-11..+ yaş) Piaget, somut işlemlerden soyut işlemlere geçişi büyük ölçüde, nöro-fizyolojik değişikliklere ve toplumsal-kültürel etkenlere bağlar soyut düşünme yeteneği kazanır bilişsel açıdan somut nesnelerle kendini sınırlandırmaz soyut kavramları anlar bazı yetişkinler bu döneme ulaşamayabilir ya da soyut düşünme gereken problemleri çözemez

Slide 31: 

03.06.2010 31 somut işlemlerdekilere göre çok yönlü düşünür hipotez kurup, çeşitli seçenekleri düşünebilir zihinsel yetenek testi soyut: kombinasyonları dener somut: rasgele renk değişimi elde eder 4-Soyut işlemler dönemi (Formal operational stage-11..+ yaş) Piaget ile Inhelder - ergenlerin bilişsel gelişimi üzerine a) 1-3, 1-2-3 b) 1-4, 1,2-4 c) 3-4

Slide 32: 

03.06.2010 32 dil gelişimi açısından atasözü ve deyimleri anlama problem yok toplumsal olaylara kafa yorabilir idealist tepkiler verebilir kendini topluma kabul ettirme kabul edilmezse grup oluşturma grup, dünyayı soyut algılamayı engeller 4-Soyut işlemler dönemi (Formal operational stage-11..+ yaş) taşı toprağı altın

Slide 33: 

03.06.2010 33 toplumsal kuralların gerekliliğini anlar bunların toplum ve insan yararına olduğunu bilir hipotetik düşünür; tümevarım yanında tümden gelimi de kullanır 4-Soyut işlemler dönemi (Formal operational stage-11..+ yaş)

Slide 34: 

03.06.2010 34 Sonuç; birey ilkelden karmaşığa doğru gelişir ve değişir. Bu gelişimin zihinsel sürecinde Piaget, insanların çevre ile etkileşimde bulunarak yeni şemalar geliştirerek refleks tepkilerden karmaşık tepkiler kazandığını vurgulamıştır. Ayrıca öğretim programlarında zihinsel gelişime önem verilmesinin gerekliliğini savunmuştur.

Slide 35: 

03.06.2010 35 KAYNAKLAR Senemoğlu, N. “Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya”, Ankara, 1998. s. 38-60, 68-70 Yapıcı, Ş. Ve Yapıcı, M., “Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi” s. 120-124, 135-159 - http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/cocukruh/piaget.htm - http://www.education.ankara.edu.tr/ebfdergi/pdfler/2004_2/137-169.pdf - http://tr.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget - http://www.psikiyatrist.net/tarih22.htm#top - http://www.tojet.net/articles/3114.htm - http://okuloncesi.bz.tc/egitim/bilissel_gelisim.htm - http://www.onlinefizik.com/content/view/35/110/ - http://www.zamandayolculuk.com/cetinbal/nedensellik.htm - http://ailem.zaman.com.tr/print.php?bl=5&hn=4186 - http://www.tr.net/saglik/ruh_sagligi_genclik_siddet_2.shtml - http://www.egitim.aku.edu.tr/otmg2.ppt - http://www.isnet.net.tr/channels/egitim/genclik/arsiv_konular/piaget.asp - http://www.mevsimsiz.com/yazi.asp?id=2815 - http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/history/piaget.html - http://gsi.berkeley.edu/resources/learning/piaget.html - http://www.ship.edu/~cgboeree/genpsypiaget.html - http://www.abacon.com/slavin/t8.html - http://www.abacon.com/slavin/t6.html - http://www.abacon.com/slavin/t5.html - http://www.abacon.com/slavin/t7.html

authorStream Live Help