2.derece denklemler

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

DERSİMİZİ ŞU ANA BAŞLIKLAR HALİNDE İNCELEYECEĞİZ. 1. 2.DERECE DENKLEM TANIMI 2. 2.DERECE DENKLEME DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN DENKLEMLER 3. 2.DERECE DENKLEMİN KÖKLERİ VE KATSAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR 4. 3.DERECE DENKLEMİN KÖKLERİ VE KATSAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR 5. KÖKLERİ VERİLEN BİR DENKLEMİN YAZILMASI Matematik Sunumları Sunumlar kafedeneme.blogcu.com tarafından www.ogretmenforum.net sitesinden indirilerek düzenlenmiştir…

Slide 2: 

2.DERECE DENKLEM TANIMI a , b , c sabit birer gerçel (reel) sayı ve a = 0 olmak üzere; a x2 + b x + c = 0 biçimindeki eşitliklere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Matematik Sunumları

Slide 3: 

İkinci derece denklemin köklerinin varlığı araştırılırken; Δ = b2 - 4ac ifadesine bakılır. Bu değere ikinci derece denklemin DİSKRİMİNANTI (Delta) denir. Matematik Sunumları

Slide 4: 

Şimdi diskriminantın durumlarını inceleyelim. 1.  > 0 ise birbirinden farklı iki kök vardır. Bu kökler; Matematik Sunumları

Slide 5: 

2.  = 0 ise birbirine eşit iki kök vardır. Bu kökler; 3.  < 0 ise denklemin reel sayılarda çözümü yoktur. Matematik Sunumları

Slide 6: 

ÖRNEK: 3x2-10x+3=0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. ÇÖZÜM : a=3 , b= -10 , c=3 ve Δ=b2-4ac eşitliğinden; Δ=(-10)2-4.3.3=100-36=64 bulunur. Δ>0 olduğundan iki kök vardır. Bu kökler; Matematik Sunumları

Slide 7: 

2.DERECE DENKLEME DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN DENKLEMLER Bu tür denklemlerde değişken değiştirerek denklem düzenlenir. Konuyu örneklerle izah edelim. Matematik Sunumları

Slide 8: 

Matematik Sunumları

Slide 9: 

Matematik Sunumları

Slide 10: 

2.DERECE DENKLEMİN KÖKLERİ VE KATSAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ax2 + bx + c = 0 ikinci dereceden denkleminin kökleri, x1 ve x2 olmak üzere; a c x . x a b x x 2 1 2 1 = - = + Matematik Sunumları

Slide 11: 

Matematik Sunumları

Slide 12: 

3.DERECE DENKLEMİN KÖKLERİ VE KATSAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ax3 + bx2 +cx +d = 0 üçüncü dereceden denkleminin kökleri, x1, x2 ve x3 olmak üzere; bulunur. Matematik Sunumları

Slide 13: 

KÖKLERİ VERİLEN BİR DENKLEMİN KURULUŞU ikinci dereceden bir denkleminin kökleri, x1 ve x2 olmak üzere, denklem; x2 - (x1+x2)+x1.x2=0 biçimindedir. Matematik Sunumları

Slide 14: 

ÖRNEK: Kökleri -2 ve 3 olan ikinci derece denklemi bulunuz. ÇÖZÜM : x1+x2= (-2)+3=1 x1+x2= (-2).3=-6 bulunur. x2 - (x1+x2)+x1.x2=0 x2 - (1)x+(-6)=0 x2 - x - 6 = 0 bulunur. Matematik Sunumları Sunumlar kafedeneme.blogcu.com tarafından www.ogretmenforum.net sitesinden indirilerek düzenlenmiştir…

authorStream Live Help