Договор

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ДОГОВОР ? НИКОГА ВЕЧЕ !:

ДОГОВОР ? НИКОГА ВЕЧЕ ! kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

ПРЕДГОВОР: Както знаете, дълго време не си пусках интернет у нас. Нарочно – за да пестя пари. Но един ден...:

ПРЕДГОВОР: Както знаете, дълго време не си пусках интернет у нас. Нарочно – за да пестя пари. Но един ден... kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com ФРИЙДЪЪЪМ !! !!

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

След известно време...:

След известно време... kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

NET SPEED::

NET SPEED: kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

Освен това::

Освен това : kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com Компа фърли топа...

ДРУГИ ДОГОВОРИ::

ДРУГИ ДОГОВОРИ: kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

2000 МИН. kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com Реално използвани минути? .....................1%

PowerPoint Presentation:

ТАКСА ? 100 % kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

ЧА-КАЙ МАЛКО! ХРУМНА МИ НЕЩО... kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

...

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com ФРИЙДЪЪЪМ !! !!

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com ...обаче, една малка подробност...

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com Д ОВОР

PowerPoint Presentation:

ъм... фрийдъм? kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com -ноу фрийдъм, мадафака! -ноу?

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com -ноу. контракт!! МУАХАХААХА!! -ффффф... фааак.

PowerPoint Presentation:

еми тогава... kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

kadebg.com kadebg.com kadebg.com kadebg.com

PowerPoint Presentation:

снимки: интернет, специално предоставени за свободно ползване сглобено от kadebg по идея на kadebg

authorStream Live Help