estructura interna de la Terra

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Estructura interna de la Terra:

Estructura interna de la Terra Fina Vert Curs: 2013-14

Slide2:

Fina Vert Què faríeu per saber com és l'interior de la Terra?

Indicis :

Fina Vert Indicis La composició i la temperatura de les laves expulsades pels volcans , ja que solen arrossegar els fragments de roques profundes. A la superfície, ja que l 'erosió deixa al descobert roques generades a gran profunditat. Font de la imatge: https://cdn.tn.com.ar/sites/default/files/styles/1366x765/public/2018/12/25/etna.jpg

Indicis :

Fina Vert Indicis A les mines profundes , molt profundes, per exemple, als pous d'or de Witwatersrand de Sud-àfrica a més de 3.400 metres (les roques sobrepassen els 51ºC). Font de la imatge; http://vdome.co.za/wp-content/uploads/2012/12/witwatersrand-gold-mining-montage-300x155.jpg

Indicis:

Fina Vert Els sondeigs d'investigació de l'escorça terrestre . Només han arribat a uns 13 Km. Els problemes per arribar a més profunditat han estat les elevades temperatures i l'alt cost. Projecte de perforació de la Unió Soviètica. Península de Kola (24 anys perforant van acabar de perforar l’any 1.989 ) Indicis Font de la imatge: https://i2.wp.com/angermanagement.x10.mx/wp-content/uploads/2013/04/kola-super-deep-borehole.jpg

Indicis:

Fina Vert Indicis Gradient geotèrmic (procedeix de l'interior de la Terra) La major part és calor residual procedent de fa més de 4.000 milions d’anys. GRADIENT GEOTÈRMIC La temperatura augmenta 30ºC cada quilòmetre de profunditat Font de la imatge: http://www.idea.be/uploads/images/geo.png

Indicis :

Fina Vert Indicis Camp Magnètic terrestre Generat pel moviment d’electrons que hi ha a l’interior del planeta (ric en ferro). Font de la imatge: http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2500/2612/html/campo_magnetico.gif

Indicis:

Fina Vert Indicis Meteorits Fragments de roca que cauen a la Terra des de l’espai. Suposem que la terra es va formar per la reunió de molts fragments com aquests. Hi ha meteorits menys densos formats per silicats i meteorits més densos formats per ferro i níquel . Font de la imatge: http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/50/250px-Esquel.jpg

Indicis:

Fina Vert Indicis El mètode sísmic Es fonamenta en l'estudi del desplaçament de les ones sísmiques (P i S), originades en l’hipocentre, a l'interior de la Terra. Ens dóna informació sobre: L’estructura L’estat físic La composició Com? Estudiant la trajectòria de les ones sísmiques a l’interior de la Terra. Estudiant la velocitat de les ones sísmiques a l’interior de la Terra. Gràcies a la gran quantitat de dades de registres sismogràfics de terratrèmols i de dades obtingudes per explosions experimentals es coneixen força bé com es propaguen les ones, la velocitat, el recorregut, els factors que influeixen,...

:

Fina Vert A.- Estudi de la trajectòria de les ones sísmiques Les ones sísmiques canvien de trajectòria quan canvia el material. Les ones S no és transmeten en medis fluids . Ones sísmiques Font de la imatge: http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2500/2612/html/zonas_sombra.gif

Ones sísmiques:

Fina Vert Ones sísmiques Quan hi ha un canvi sobtat de la velocitat, parlem de Discontinuïtat de 1r ordre. Les discontinuïtats de 1r ordre separen capes de diferent composició o naturalesa. La Terra té 3 capes: Escorça, Mantell i Nucli. B.- Estudi de la velocitat de les ones sísmiques Font de la imatge: http://www.biolocus.es/wp-content/uploads/2017/09/004-ondas_sismicas_Tierra.gif

Ones sísmiques B.- Estudi de la velocitat de les ones sísmiques:

Fina Vert Ones sísmiques B .- Estudi de la velocitat de les ones sísmiques Quan la velocitat canvia de manera gradual parlem de Discontinuïtat de 2n ordre . Les discontinuïtats de 2n ordre separen subcapes . Hi ha una discontinuïtat de 2n ordre a: 1000 km. Separa el Mantell superior del Mantell inferior. 5100 km. Separa el Nucli extern del Nucli intern.

Estructura de l’interior de la Terra :

Fina Vert Estructura de l’interior de la Terra Font de la imatge: https://www.slideshare.net/mredon6/ud2-mtodes-destudi-de-linterior-terrestre Font de la imatge: https://blocs.xtec.cat/bibliobiogeofxv/2018/02/27/la-geosfera-en-prismes/

Estat físic de l’interior de la Terra:

Fina Vert Estat físic de l’interior de la Terra Les ones S no es transmeten en medi fluid. En el mantell hi ha una zona de baixa velocitat és una zona de baixa rígidesa, plàstica, no contínua anomenada astenosfera . Font de la imatge: https://bjolley.weebly.com/plate-tectonics-quiz-2-study-guide.html Font de la imatge: https://www.slideshare.net/mredon6/ud2-mtodes-destudi-de-linterior-terrestre

Estat físic de l’interior de la Terra:

Estat físic de l’interior de la Terra S’ha comprovat que els moviments de convecció afecten a tot el mantell. Moviments de convecció Font de la imatge: https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Oceanic_spreading_ca.png

Composició química de l’interior de la Terra:

Fina Vert Composició química de l’interior de la Terra Amb explosions controlades en zones ocupades per roques d'una litologia uniforme i experiències de laboratori s'ha deduït la velocitat de les ones en els tipus de roques més comunes . A part de les ones sísmiques, els sondeigs i els meteorits han ajudat a esbrinar la composició de l'interior de la Terra. Fe Ni Font de la imatge: https://bjolley.weebly.com/plate-tectonics-quiz-2-study-guide.html

Slide17:

Font de la imatge: http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/pdf/u3_la_formacion_de_la_tierra.pdf

Slide18:

Font de la imatge: http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/pdf/u3_la_formacion_de_la_tierra.pdf

authorStream Live Help