รายงานความก้าวหน้าโครงการ สัปดาห์ที่ 17

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนที่ 3 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2552 สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 29ต.ค.-4 พ.ย.2552 โครงการ : RHYTHM ratchada II Content…… 1 Monthly Safety Report 1.1 Monthly Site Report 1.2 Monthly Incident / Accident Report รายงานโดย คุณนเรศร/คัณกิตติศักดิ์ 2 Construction Work Status 2.1 Schedule Report 2.1.1 Preliminaries and Specific Conditions 2.1.2 Structure Schedule 2.1.3 Architectureal Schedule 2.1.4 External Work Schedule 2.1.5 Main Project Schedule 2.1.6 Summary work done 2.2 Next month Schedule 3 Manpower-Equipment and Weather report 3.1 Manpower report 3.2 Equipment report 3.3 Weather Report 4 Material & Shop Drawing Status 4.1 Material Approve List 4.2 Shop Drawing Approve List 4.3 Rebar Onsite 5 Executive Photographs 6 Payment and Variation work

Slide 2: 

2.1.1 Preliminaries and Specific Conditions มูลค่างาน Prelim ทั้งหมด =43,289.093.97 ไม่รวม vat % ความก้าวหน้า =

Slide 3: 

2.1.2 Structural Schedule & Progress

Slide 4: 

Structural Schedule

Slide 5: 

ถังเก็บน้ำใต้ดิน และบ่อบำบัดน้ำเสีย Underground water tank  Waste water treatment ความก้าวหน้า ของงาน = 92.21% คงเหลืองาน=7.79% งานที่เหลือได้แก่ 1 กรวยคอนกรีต 2 Hold ฝาบางส่วน

Slide 6: 

Structural Schedule

Slide 7: 

งานที่เหลือ 1 พื้นห้องน้ำ WC 1-2 Lobby,5-6ร้านค้า 2 พื้นห้อง RMU ความก้าวหน้าของ งานโครงสร้าง คาน พื้น ชั้นที่ 1=95% จุดตรวจสอบที่ 1 วันที่ 10 พย 2552 งานโครงสร้างฐานรากแล้วเสร็จและพื้นชั้นหนึ่ง =95%

Slide 8: 

Structural Schedule

Slide 9: 

ความก้าวหน้าของ งานโครงสร้าง คาน พื้น ชั้นที่ 2,2A = 81.29 % งานที่เหลือ Pour strip ที่ระดับ +2.50 m Pour strip ที่ระดับ +3.90 m ติด SW-1 ชั้น 2 +2.50 ชั้น 2A +3.90

Slide 10: 

ความก้าวหน้าของ งานโครงสร้าง คาน พื้น ชั้นที่ 2,2A = 81.29 % งานที่เหลือ Pour strip ที่ระดับ +2.50 m Pour strip ที่ระดับ +3.90 m ติด SW-1

Slide 11: 

Structural Schedule

Slide 12: 

ที่ระดับ +5.30 เทพื้น =100% งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ชั้นที่ 3 บริเวณลานจอดรถ

Slide 13: 

ที่ระดับ +6.70 เทพื้น = 90 % งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ชั้นที่ 3A บริเวณลานจอดรถ คงเหลืองาน Pour strip 

Slide 14: 

ที่ระดับ +6.80 เตรียมไม้แบบและเหล็ก งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ชั้นที่ 3 โซนสำนักงาน นิติบุคคล คาดว่าจะสามารถเทได้วันที่ 7/11

Slide 15: 

Structural Schedule

Slide 16: 

งานโครงสร้าง SW SW-1 = 6.780 % SW-2 =10.94 %  SW-3 =18.19%

Slide 17: 

งานโครงสร้าง SW  SW-4 =9.27%

Slide 18: 

Structural Schedule & Progress %ความก้าวหน้า เฉพาะ งานโครงสร้าง = 19.51% จากแผนงาน 14.13%

Slide 19: 

ภาพรวมความก้าวหน้า ทั้งโครงการ

Slide 20: 

Three week schedule แผนงานสัปดาห์หน้า

Slide 21: 

รอรื้อแบบชั้น 3 เตรียมงานเท Pour Strip เตรียมเทชั้น 3A โซนสำนักงานนิติบุคคล งานไม้แบบเตรียมเทพื้นชั้น 4 ที่ระดับ+8.10

Slide 22: 

Man power report

Slide 23: 

Equipment report

Slide 24: 

Material& shop status

Slide 25: 

Executive Photo ภาพรวม มองจากมุมสูง Bird eye view

Slide 26: 

จบ รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนที่ 3 รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ที่ 17 Prepared by http://mybuilt.blogspot.com

authorStream Live Help