architecture manual by mybuilt

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

คู่มือควบคุมงานสถาปัตยกรรม โดย มนัส จันระภู

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

คู่มือควบคุมคุณภาพงาน โดย M Junrapoo Mybuilt.blogspot.com

คู่มือการควบคุมงาน/คุณภาพงานงานสถาปัตยกรรม : 

คู่มือการควบคุมงาน/คุณภาพงานงานสถาปัตยกรรม 1 การควบคุมงานงานก่ออิฐ 2 การควบคุมงานงานฉาบปูน 3 การควบคุมงานงานปูกระเบื้อง 4 การควบคุมงานงานเทพื้นTopping 5 การควบคุมงานงานติดตั้งฝ้าเพดาน 6 การควบคุมงานงานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ 7 การควบคุมงานงานติดตั้งสุขภัณฑ์ 8 การควบคุมงานงานทาสี 9 การควบคุมงานงานก่อนส่ง End Product Mybuilt.blogspot.com

หลักการ ควบคุมคุณภาพงาน : 

หลักการ ควบคุมคุณภาพงาน A แบบฟอร์มควบคุมคุณภาพ 1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงาน(Cost) 2 แผนงาน(Time) 3 ตารางตรวจสอบคุณภาพและแปลน(Quality) B การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน C การตรวจสอบระหว่างการดำเนินงาน D การตรวจสอบหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ : 

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1.1 แผนงานก่ออิฐ 1.1.2 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงาน งานก่ออิฐ 1.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานก่ออิฐ Mybuilt.blogspot.com

MASTER SCHEDULE : 

MASTER SCHEDULE Mybuilt.blogspot.com

Slide 6: 

แผนงานเร่งรัด CL Mybuilt.blogspot.com

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1.2 ใบวางแผนงาน งานก่ออิฐ : 

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1.2 ใบวางแผนงาน งานก่ออิฐ Mybuilt.blogspot.com

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ1.1.1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงาน งานก่ออิฐ : 

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ1.1.1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงาน งานก่ออิฐ Mybuilt.blogspot.com

ใบตรวจสอบค่าใช้จ่ายแรงงาน งานก่ออิฐประจำวัน : 

ใบตรวจสอบค่าใช้จ่ายแรงงาน งานก่ออิฐประจำวัน Mybuilt.blogspot.com

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1.3 เอกสารตรวจสอบคุณภาพ : 

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1.3 เอกสารตรวจสอบคุณภาพ 1.1.3.1 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานก่ออิฐ 1.1.3.2 แปลน ระยะ ผนัง งานก่ออิฐ Mybuilt.blogspot.com

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1.3 เอกสารตรวจสอบคุณภาพ1.1.3.1 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานก่ออิฐ : 

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1.3 เอกสารตรวจสอบคุณภาพ1.1.3.1 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานก่ออิฐ Mybuilt.blogspot.com

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1.3 เอกสารตรวจสอบคุณภาพ 1.1.3.2 แปลน ระยะ ผนัง งานก่ออิฐ : 

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.1.3 เอกสารตรวจสอบคุณภาพ 1.1.3.2 แปลน ระยะ ผนัง งานก่ออิฐ Mybuilt.blogspot.com

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อนการดำเนินงานก่ออิฐ : 

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อนการดำเนินงานก่ออิฐ 1. การรับมอบพื้นที่ จากงานโครงสร้างตรวจสอบการรื้อไม้แบบของงานโครงสร้างตรวจสอบคุณภาพของงานเทคอนกรีต ตรวจสอบความสะอาด ก่อนรับพื้นที่ 2 . การตี Line สำหรับงานก่อฉาบ 3. ส่งมอบพื้นที่และรับพื้นที่คืน จากงานระบบ ก่อนรับพื้นที่คืนให้ตรวจสอบเอกสารของงานระบบต้องได้รับการอนุมัติจาก CM ก่อน และตรวจความสะอาดพื้นที่ Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบก่อนรับมอบพื้นจากงานโครงสร้าง : 

การตรวจสอบก่อนรับมอบพื้นจากงานโครงสร้าง Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบ Base Line จากงานโครงสร้าง : 

การตรวจสอบ Base Line จากงานโครงสร้าง Mybuilt.blogspot.com

การส่งมอบพื้นที่ : 

การส่งมอบพื้นที่ การตี Line Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบ Line ก่อฉาบร่วมกับ CM : 

การตรวจสอบ Line ก่อฉาบร่วมกับ CM Mybuilt.blogspot.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบ Line ก่อฉาบ : 

แบบฟอร์มการตรวจสอบ Line ก่อฉาบ Mybuilt.blogspot.com

แบบฟอร์มการส่งมอบพื้นที่ก่อนก่อระหว่างCLกับงานระบบโดยผ่าน CM : 

แบบฟอร์มการส่งมอบพื้นที่ก่อนก่อระหว่างCLกับงานระบบโดยผ่าน CM Mybuilt.blogspot.com

Slide 20: 

ขั้นตอนการหล่อเสาเอ็นสำเร็จรูป และ ฟินลอย Mybuilt.blogspot.com

Slide 21: 

ขั้นตอนการหล่อวงกบรูป Mybuilt.blogspot.com

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อนการดำเนินงานก่ออิฐ : 

1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อนการดำเนินงานก่ออิฐ 4. การติดตั้ง เสาเอ็น,ทับหลัง ตรวจสอบตำแหน่งของเสาเอ็น ตรวจสอบดิ่งเสาเอ็น ตรวจสอบรอยเชื่อมเหล็กเสาเอ็น,ทับหลัง Mybuilt.blogspot.com

5.การติดตั้งวงกบสำเร็จ ตรวจสอบขนาดและระดับของวงกบ โดยวัดจากเส้น offset ตรวจสอบความกว้างของวงกบ โดยวัดหัว กลาง ท้าย errorไม่เกิน 2 มม : 

5.การติดตั้งวงกบสำเร็จ ตรวจสอบขนาดและระดับของวงกบ โดยวัดจากเส้น offset ตรวจสอบความกว้างของวงกบ โดยวัดหัว กลาง ท้าย errorไม่เกิน 2 มม Mybuilt.blogspot.com

6. การติดตั้ง Finลอย ตรวจสอบ Line และระดับที่จะติดตั้ง ตรวจสอบระยะการเจาะเสียบพุก ตรวจสอยรอยเชื่อมเหล็กยึดพุก : 

6. การติดตั้ง Finลอย ตรวจสอบ Line และระดับที่จะติดตั้ง ตรวจสอบระยะการเจาะเสียบพุก ตรวจสอยรอยเชื่อมเหล็กยึดพุก Mybuilt.blogspot.com

Slide 25: 

7. งาน Curb ห้องน้ำ ตรวจสอบระยะการเจาะเสียบเหล็กและน้ำยาเจาะเสียบเหล็ก ตรวจสอบขนาดของ Curb เน้น curb ประตูห้องน้ำ และ curb ระเบียงจะเน้นที่ระยะ Plate รับราวกันตก Mybuilt.blogspot.com

1. ตรวจสอบระยะการเจาะเสียบเหล็กตาม curb เสาเอ็นทับหลังให้ถูกต้องตามมาตราฐาน : 

1. ตรวจสอบระยะการเจาะเสียบเหล็กตาม curb เสาเอ็นทับหลังให้ถูกต้องตามมาตราฐาน 1 การควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐ 1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ ระหว่างการดำเนินงานก่ออิฐ Mybuilt.blogspot.com

2. Dowel ใช้ RB6mm ยาว 0.30 ม. ระยะห่าง 0.40 ม. : 

2. Dowel ใช้ RB6mm ยาว 0.30 ม. ระยะห่าง 0.40 ม. Mybuilt.blogspot.com

3. ตรวจสอบกรณีก่อชนท้องคาน ท้องพื้น ให้ใช้แผ่นโฟมหนา 2.00 ซม. กั้นไว้ เพื่อป้องกันการแตกร้าวของผนัง : 

3. ตรวจสอบกรณีก่อชนท้องคาน ท้องพื้น ให้ใช้แผ่นโฟมหนา 2.00 ซม. กั้นไว้ เพื่อป้องกันการแตกร้าวของผนัง Mybuilt.blogspot.com

Slide 29: 

4. ตรวจสอบการจัดเรียงของอิฐ ให้เป็นระเบียบ 5. ตรวจสอบความหนาของปูนก่อไม่น้อยกว่า 1.50 ซม.และไม่เกิน 2.50 ซม. ความหนาของปูนก่อไม่น้อยกว่า 1.50 ซม.และไม่เกิน 2.50 ซม. Mybuilt.blogspot.com

1.4 ขั้นตอนการตรวจสอบ หลังการดำเนินงานก่ออิฐ : 

ตรวจสอบ ก่ออิฐเต็มพื้นที่ ตามแบบหรือไม่ ตรวจสอบ เทเสาเอ็นทับหลัง ครบหรือไม่ 1.4 ขั้นตอนการตรวจสอบ หลังการดำเนินงานก่ออิฐ Mybuilt.blogspot.com

Slide 31: 

ตรวจสอบระนาบ ดิ่ง ของแผงอิฐ ส่งมอบพื้นที่ให้งานระบบผ่าน CM Mybuilt.blogspot.com

Slide 32: 

Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม : 

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม 2 การตรวจสอบคุณภาพ งานฉาบปูน Mybuilt.blogspot.com

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน : 

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.1.1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงาน งานฉาบปูน 2.1.2 แผนงานฉาบปูน 2.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานฉาบปูน Mybuilt.blogspot.com

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน2.1.1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงาน งานฉาบปูน : 

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน2.1.1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงาน งานฉาบปูน Mybuilt.blogspot.com

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน2.1.2 แผนงานฉาบปูน : 

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน2.1.2 แผนงานฉาบปูน Mybuilt.blogspot.com

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน2.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานฉาบปูน2.1.3.1 ตารางตรวจสอบคุณภาพ ก่อน ระหว่าง และหลังงานฉาบ : 

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน2.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานฉาบปูน2.1.3.1 ตารางตรวจสอบคุณภาพ ก่อน ระหว่าง และหลังงานฉาบ Mybuilt.blogspot.com

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน2.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานฉาบปูน2.1.3.2 แปลนตรวจสอบคุณภาพ : 

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน2.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานฉาบปูน2.1.3.2 แปลนตรวจสอบคุณภาพ Mybuilt.blogspot.com

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อนการดำเนินงานฉาบปูน : 

เป็นการตรวจสอบเมื่อรับพื้นที่คืนจากงานระบบ ตรวจสอบเซี๊ยม ตรวจสอบระยะช่องเปิด ตรวจสอบตำแหน่งวงกบ ตรวจสอบขนาดห้อง ระยะปุ่มผนังห้อง 2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อนการดำเนินงานฉาบปูน Mybuilt.blogspot.com

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ ระหว่างการดำเนินงานฉาบปูน : 

ตรวจสอบการฉาบปูนให้เต็มพื้นที่ เช่นให้เหนือระดับฝ้า ตรวจสอบผิวผนัง ตรวจสอบมุมฉากผนัง ตรวจสอบระยช่องเปิด ตรวจสอบระยะเฟอร์นิเจอร์ 2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ ระหว่างการดำเนินงานฉาบปูน Mybuilt.blogspot.com

2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.4 ขั้นตอนการตรวจสอบ หลังการดำเนินงานฉาบปูน : 

ตรวจสอบมุมฉากผนัง ตรวจสอบระยะช่องเปิด ตรวจสอบระยะเฟอร์นิเจอร์ 2 การควบคุมคุณภาพงานฉาบปูน 2.4 ขั้นตอนการตรวจสอบ หลังการดำเนินงานฉาบปูน Mybuilt.blogspot.com

Slide 42: 

Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม : 

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม 3 การตรวจสอบคุณภาพ งานปูกระเบื้อง Mybuilt.blogspot.com

แบบฟอร์มการควบคุมงานปูกระเบื้อง : 

แบบฟอร์มการควบคุมงานปูกระเบื้อง 1. cost (ค่าใช้จ่าย) Mybuilt.blogspot.com

Slide 45: 

2. Time (master schedule) Mybuilt.blogspot.com

Slide 46: 

2. Time (เวลา) Mybuilt.blogspot.com

Slide 47: 

Mybuilt.blogspot.com 3.Quality ( คุณภาพ ) มีขั้นตอน ดังนี้

Slide 48: 

Mybuilt.blogspot.com

เอกสารการตรวจสอบคุณภาพระหว่างและหลังการดำเนินงาน : 

ปากกบ สีแดง ช่องเปิด สีเขียว ธรณี สีเหลือง ช่องกระจกเงาและเคาน์เตอร์ สีแสด ช่อง shelf สีชมพู โมเสค สีม่วง Bordder สีเทา slope สีส้ม Fd สีดำ Out let สีเลือดหมู เอกสารการตรวจสอบคุณภาพระหว่างและหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

Slide 50: 

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแบ่งเป็นหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 1.การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน 2.การตรวจสอบระหว่างดำเนินงาน 3.การตรวจสอบหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

Slide 51: 

การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน Shop drawing ต้องได้รับการอนุมัติจากทางผู้ควบคุมงานและทาง owner Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน : 

1.ตรวจรับพื้นที่จากผู้ควบคุมงานก่ออิฐ จะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 1.1 ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่การทำงาน การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน : 

การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน การตี lineต้องใช้แบบที่เป็น shop drawing ที่ได้รับการ approve จากผู้ควบคุมงาน แบบที่ได้รับการ approve จากผู้ควบคุมงาน การตี line ต้องอ้างอิงจาก base line ของโครงสร้าง จะมี เส้น 1.00 ม. และเส้น 0.30 ม. Mybuilt.blogspot.com

Slide 54: 

1.2 ตรวจสอบตำแหน่ง แนวผนัง เสาเอ็น เคาร์เตอร์ ตำแหน่งวงกบ ช่องเปิด ต้องได้ระยะ ได้ดิ่ง ได้ฉาก ต้องทำการตรวจสอบและแก้ไขให้เสร็จก่อนเข้าไปทำงานต่อไป ตรวจสอบตำแหน่งและระยะ ดิ่ง,ฉาก การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน : 

ติดปุ่มหาฉากและดิ่งและขนาดของห้อง ในการจับปุ่มและหาขนาดของห้องทางทีมผู้รับเหมาปูกระเบื้องจะต้องใช้ Reference line offset 0.30 ม.บนพื้นและoffset 1.oo ม.ที่กำแพงซึ่งเป็นระยะที่ทางทีม survey ได้ทำไว้ให้เป็นจุดอ้างอิงและเป็นจุดเริ่มต้นของการหาระยะทั้งหมดภายในห้องตามแบบที่มีการให้ไว้กับทีมผู้รับเหมาเข้ามาปูกระเบื้องและจะต้องมีการติดตะแกรงกันร้าวสำหรับท่อของทางระบบด้วย การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน : 

ตรวจสอบตำแหน่ง out let ระยะที่ผู้รับเหมางานระบบกำหนดระยะที่ยอมให้ของอุปกรณ์งานสุขภัณฑ์ในตำแหน่งต่างๆภายในห้องต้องมีการตรวจสอบเพราะจะมีผลกับการติดสุขภัณฑ์ การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน : 

การทากันซึมพื้น – ผนัง ตามแบบ 1.ทากันซึมสูงจากพื้น 60ซม.บน พื้นออกจากกำแพง 20 ซม. รอบห้อง 1.ทากันซึมสูงจากพื้น 20ซม.บนพื้น ออกจากกำแพง 20 ซม. รอบห้อง 1.อิฐมวลเบา 2.อิฐมอญ การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

Slide 58: 

อุปกรณ์ทากันซึม 1.น้ำยากันซึมชนิดผง(brushbond grey powder) 2.น้ำยากันซึมชนิดน้ำ(brushbond liquid) ขั้นตอนการทากันซึม 1.ทำความสะอาดบริเณพื้นที่ 2.พรมน้ำในพื้นทีที่ต้องการทาหมาดๆ 3.ทารทาแนวนอน 1รอบและทาแนวตั้งซ้ำอีก 1 รอบ อุปกรณ์ทากันซึมและขั้นตอนการทากันซึม Mybuilt.blogspot.com

ขังน้ำก่อนปูกระเบื้อง : 

ขังน้ำก่อนปูกระเบื้อง ทำการเติมน้ำให้สูงอย่างน้อย 3ซม ทิ้งไว้เป็นเวลาห้ามน้อยกว่า 24 ชั่โมง ต้องไม่มีน้ำรั่วซึมบริเวณเคิบธรณีหรือตามวงกบประตู การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

Slide 60: 

ก่อนการขังน้ำต้องมีการส่งเอกสารให้กับผู้ควบคุมงานมาทำการตรวจสอบและพอครบกำหนดก็ตามผู้ควบคุมงานมาทำการตรวจสอบหลังการขังน้ำ ถ้ามีปัญหาการรั่วซึมก็หา สาเหตุและทำแก้ไขต่อไป การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน จัดทำเอกสาร request (การขังน้ำ) ก่อนปูกระเบื้อง Mybuilt.blogspot.com

+ น้ำ = : 

+ น้ำ = ในการฉาบผนังผิวฉาบต้องเรียบได้ระนาบ ไม่มีเม็ดทรายและผนังฉาบต้องได้ฉากได้มุม ฉาบผนัง การตรวจสอบระหว่างการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

ปูกระเบื้องผนังยกเว้นตำแหน่ง mixing valve : 

ปูกระเบื้องผนังยกเว้นตำแหน่ง mixing valve ปูนกาว น้ำ = ต้องทำการปูกระเบื้องผนังยกเว้นตำแหน่ง mixing valve เพื่อให้งานระบบหาตำแหน่งในการติดตั้งได้ถูกต้อง ต้องมีการตรวจสอบตำแหน่งกระเบื้องไม่เอียงได้ดิ่งและระนาบไม่ออกจาก line ของกระเบื้องตาม shop drawing การตรวจสอบระหว่างการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

ส่งมอบพื้นที่ให้กับงานระบบเพื่อติดตั้ง mixing valve : 

ส่งมอบพื้นที่ให้กับงานระบบเพื่อติดตั้ง mixing valve ตั้งกระเบื้องแผ่นที่ 2หน้า เคาน์เตอร์ ตั้งกระเบื้องแผ่นแรกหน้า shower เอกสารส่งมอบพื้นที่ให้กับงานระบบแนบพร้อมแปลนห้องที่จะทำการติดตั้ง ส่งเอกสาร การตรวจสอบระหว่างการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

Slide 64: 

การติดตั้งท่อ mixing valve การตรวจสอบระหว่างการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

งานระบบส่งมอบพื้นที่คืนให้ civil work : 

งานระบบส่งมอบพื้นที่คืนให้ civil work ก่อนการเซ็นต์เอกสารรับมอบพื้นที่คืนต้องมีการตรวจสอบความสะอาดและความเสียหายของพื้นที่ที่รับมอบคืนจากทางระบบ การตรวจสอบระหว่างการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

เอกสารการตรวจสอบคุณภาพระหว่างและหลังการดำเนินงาน : 

สีแดงปากกบ ช่องเปิดสีเขียว ธรณีสีเหลือง ช่องกระจกเงาและเคาน์เตอร์ ช่อง shelf สีชมพู โมเสคสีม่วง Bordder สีเทา slope สีส้ม Fd สีดำ Out let สีเลือดหมู เอกสารการตรวจสอบคุณภาพระหว่างและหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

Slide 67: 

Mybuilt.blogspot.com

งานปูกระเบื้องผนัง : 

งานปูกระเบื้องผนัง ในการปูกระเบื้องผนังจะต้องมีการขึงเอ็นขึ้นมาจาก finish กระเบื้องเพื่อป้องกันกระเบื้องล้มและระหว่างปูจะต้องมีการใช้ระดับน้ำคอยตรวจเช็คเสมอ ร่องกระเบื้องต้องเท่ากัน ความเรียบระหว่างแผ่นพอเอาเหรียญไปลูบต้องเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไม่สะดุด การตรวจสอบคุณภาพระหว่างและหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบคุณภาพปากกบ : 

การตรวจสอบคุณภาพปากกบ การตรวจสอบคุณภาพระหว่างและหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

Slide 70: 

ช่อง shelf การตรวจสอบระหว่างและหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง counter+อ่าง : 

การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง counter+อ่าง การตรวจสอบคุณภาพระหว่างและหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

เท Topping พื้น : 

เท Topping พื้น อัตาส่วนปูน:ทราย:น้ำ:หิน = 1 : 1 : 2 : 4 ทราย น้ำ หิน Mybuilt.blogspot.com

ตรวจสอบ slope พื้นก่อนปูกระเบื้อง : 

ตรวจสอบ slope พื้นก่อนปูกระเบื้อง ต้องตรวจสอบ slope ส่วนที่เป็นพื้นที่แห้ง เช่น หน้าประตูห้องน้ำต้องสูงกว่าพื้นที่ส่วนเปียก และท่อระบายน้ำเสมอ ซึ่งแต่ละห้องจะมีค่า slope ที่ต่างกันและต้องตรวจเช็คผิวหลังเทเสร็จ การตรวจสอบระหว่างและหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

Slide 74: 

Mybuilt.blogspot.com

การปูพื้นกระเบื้อง : 

การปูพื้นกระเบื้อง การปูพื้นกระเบื้อง พื้นที่แห้งต้องมี slope ให้น้ำไหลไปหาที่ต่ำกว่า คือ (FD) การตรวจสอบคุณภาพระหว่างและหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบระหว่างและหลังการดำเนินงาน : 

การตรวจสอบระหว่างและหลังการดำเนินงาน การปูกระเบื้องโมเสค Mybuilt.blogspot.com

Slide 77: 

การติดตั้งหินธรณี ประตู การตรวจสอบระหว่างและหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

Slide 78: 

ยาแนวเบอร์ 02 ใช้กับกระเบื้องทางเดินส่วนกลาง ยาแนวเบอร์ 05 ใช้กับกระเบื้องสีดำร่อง,เรียบในห้องน้ำ ยาแนวเบอร์ 08 ใช้กักระเบื้องระเบียง ยาแนวเบอร์ 21 ใช้กับกระเบื้อง พื้น,ผนัง ครัวและห้องน้ำ ยี่ห้อยาแนว davco color grout Mybuilt.blogspot.com

วิธียาแนว : 

วิธียาแนว ขั้นตอนการยาแนว 1.ทำการกรีดร่องกระเบื้องเพื่อเป็นการทำความสะอาดขี้ปูนที่ติดตามร่องกระเบื้อง 2.ทำความสะอาดกระเบื้อง 3.ทำการยาแนวโดยต้องยาแนวให้เต็มร่องและสวยงามไม่เกินออกมาจากร่องกระเบื้อง การตรวจสอบระหว่างและหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

ตรวจสอบ slope พื้นหลังปูกระเบื้อง : 

ตรวจสอบ slope พื้นหลังปูกระเบื้อง ตรวจสอบ slope โดยใช้ตลับเมตร เป็นวิธีแบบ contour line ตรวจสอบหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

18.ขังน้ำ : 

18.ขังน้ำ ขั้นตอนการขังน้ำ 1.ต้องทำการปูกระเบื้องผนังและทำการยาแนวให้เรียบร้อยและทิ้งให้ยาแนวแห้งสนิทประมาณ 1วัน 2.ทำการตั้งกระเบื้องธรณีภายในและบริเวณประตูห้องน้ำ 3.นำแผ่นสติ๊กกอร์ไปปิดที่ฝา(fd)และนำดินน้ำมันกั้นน้ำไหลลง(fd)แล้วเติมน้ำให้ท่วมห้องประมาณ 3-5 ซม. เป็นเวลา 24 ชม. การตรวจสอบหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

จัดทำเอกสาร request(การขังน้ำ) เพื่อเชิญผู้ตรวจสอบมาทำการตรวจสอบการขังน้ำหลังปูกระเบื้อง : 

ก่อนการขังน้ำต้องมีการส่งเอกสารให้กับผู้ควบคุมงานมาทำการตรวจสอบและพอครบกำหนดก็ตามผู้ควบคุมงานมาทำการตรวจสอบหลังการขังน้ำ ถ้ามีปัญหาการรั่วซึมก็หา สาเหตุและทำแก้ไขต่อไป จัดทำเอกสาร request(การขังน้ำ) เพื่อเชิญผู้ตรวจสอบมาทำการตรวจสอบการขังน้ำหลังปูกระเบื้อง การตรวจสอบหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

ตอนตรวจจะต้องทำการวัดระดับน้ำโดยมีผู้ควบคุมงานมาทำการตรวจสอบด้วย : 

ตอนตรวจจะต้องทำการวัดระดับน้ำโดยมีผู้ควบคุมงานมาทำการตรวจสอบด้วย การตรวจสอบหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

20.สภาพพื้นที่หลังการทำงานเสร็จสิ้น : 

20.สภาพพื้นที่หลังการทำงานเสร็จสิ้น ต้องทำความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อย Mybuilt.blogspot.com

Slide 85: 

Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม : 

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม 4 การตรวจสอบคุณภาพ งานเทพื้นTopping Mybuilt.blogspot.com

4 การควบคุมคุณภาพงานเทพื้นTopping : 

4 การควบคุมคุณภาพงานเทพื้นTopping 4.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานเทพื้นTopping 4.1.1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงานงานเทพื้นTopping 4.1.2 แผนงานงานเทพื้นTopping 4.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพงานเทพื้นTopping Mybuilt.blogspot.com

4 การควบคุมคุณภาพงานเทพื้นTopping 4.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานเทพื้นTopping 4.1.1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงานงานเทพื้นTopping : 

4 การควบคุมคุณภาพงานเทพื้นTopping 4.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานเทพื้นTopping 4.1.1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงานงานเทพื้นTopping Mybuilt.blogspot.com

4 การควบคุมคุณภาพงานปูกระเบื้อง4.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานปูกระเบื้อง 4.1.2 แผนงานงานเทพื้นTopping : 

4 การควบคุมคุณภาพงานปูกระเบื้อง4.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานปูกระเบื้อง 4.1.2 แผนงานงานเทพื้นTopping Mybuilt.blogspot.com

4 การควบคุมคุณภาพงานเทพื้นTopping 4.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพ งานเทพื้นTopping 4.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานเทพื้นTopping 2.1.3.1 ตารางตรวจสอบคุณภาพ ก่อน ระหว่าง และหลัง งานเทพื้นTopping 2.1.3.2 แปลนตรวจสอบคุณภาพ งานเทพื้นTopping : 

4 การควบคุมคุณภาพงานเทพื้นTopping 4.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพ งานเทพื้นTopping 4.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานเทพื้นTopping 2.1.3.1 ตารางตรวจสอบคุณภาพ ก่อน ระหว่าง และหลัง งานเทพื้นTopping 2.1.3.2 แปลนตรวจสอบคุณภาพ งานเทพื้นTopping Mybuilt.blogspot.com

4 การควบคุมคุณภาพ งานเทพื้นTopping 4.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อนการดำเนินงาน งานเทพื้นTopping : 

ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ ตรวจสอบตรวจสอบระดับก่อนเทพื้น ตรวจสอบการขังน้ำ 4 การควบคุมคุณภาพ งานเทพื้นTopping 4.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อนการดำเนินงาน งานเทพื้นTopping Mybuilt.blogspot.com

4 การควบคุมคุณภาพ งานเทพื้นTopping 4.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ ระหว่างการดำเนินงาน งานเทพื้นTopping : 

4 การควบคุมคุณภาพ งานเทพื้นTopping 4.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ ระหว่างการดำเนินงาน งานเทพื้นTopping ตรวจสอบระดับและผิวมุมผนัง ตรวจสอบตรวจสอบความสะอาดผิวมุมผนัง Mybuilt.blogspot.com

4 การควบคุมคุณภาพ งานเทพื้นTopping 4.4 ขั้นตอนการตรวจสอบ หลังการดำเนินงาน งานเทพื้นTopping : 

4 การควบคุมคุณภาพ งานเทพื้นTopping 4.4 ขั้นตอนการตรวจสอบ หลังการดำเนินงาน งานเทพื้นTopping ตรวจสอบพร้อมผู้รับเหมา ตรวจสอบ ตรวจสอบ Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม : 

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม 5 การตรวจสอบคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน Mybuilt.blogspot.com

5 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน : 

5 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.1.1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงาน งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.1.2 แผนงาน งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน Mybuilt.blogspot.com

5 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 2.1.3.1 ตารางตรวจสอบคุณภาพ ก่อน ระหว่าง และหลัง งานติดตั้งฝ้าเพดาน 2.1.3.2 แปลนตรวจสอบคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน : 

5 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 2.1.3.1 ตารางตรวจสอบคุณภาพ ก่อน ระหว่าง และหลัง งานติดตั้งฝ้าเพดาน 2.1.3.2 แปลนตรวจสอบคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน Mybuilt.blogspot.com

5 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อนการดำเนินงาน งานติดตั้งฝ้าเพดาน : 

ตรวจสอบระดับโครงฉาก จากเส้นออฟเมตร ตรวจสอบระดับโครงซอยกลางห้องจากการดึงสายเอ็น ตรวจสอบตำแหน่งโครงเมน โครงซอย และตำแหน่งโคมไฟ 5 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อนการดำเนินงาน งานติดตั้งฝ้าเพดาน Mybuilt.blogspot.com

5 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ ระหว่างการดำเนินงาน งานติดตั้งฝ้าเพดาน : 

5 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ ระหว่างการดำเนินงาน งานติดตั้งฝ้าเพดาน ตรวจสอบตำแหน่งการยิงสกรู 15 cm. 24 cm. Mybuilt.blogspot.com

5 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.4 ขั้นตอนการตรวจสอบ หลังการดำเนินงาน งานติดตั้งฝ้าเพดาน : 

5 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งฝ้าเพดาน 5.4 ขั้นตอนการตรวจสอบ หลังการดำเนินงาน งานติดตั้งฝ้าเพดาน ตรวจสอบการฉาบรอยต่อของแผ่นฝ้า ตรวจสอบการฉาบรอยยิงสกรู Mybuilt.blogspot.com

Slide 100: 

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม 6 การตรวจสอบคุณภาพ งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ Mybuilt.blogspot.com

หลักการ ควบคุมคุณภาพงาน : 

หลักการ ควบคุมคุณภาพงาน A แบบฟอร์มควบคุมคุณภาพ 1. ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงาน 2. แผนงาน 3. ตารางตรวจสอบคุณภาพและแปลน B การตรวจสอบก่อนการดำเนินงาน C การตรวจสอบระหว่างการดำเนินงาน D การตรวจสอบหลังการดำเนินงาน Mybuilt.blogspot.com

Slide 102: 

1. การควบคุมคุณภาพงานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ - 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ 1.1.1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงาน งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ 1.1.2 แผนงานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ 1.1.3 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ Mybuilt.blogspot.com

Slide 103: 

1 การควบคุมคุณภาพงานติดตั้งประตูและอุปกรณ์1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งประตูและอุปกรณ์1.1.1 ใบวางแผนค่าใช้จ่ายแรงงาน งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ Mybuilt.blogspot.com

Slide 104: 

1. การควบคุมคุณภาพงานก่อติดตั้งประตูและอุปกรณ์ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งประตูและอุปกรณ์1.1.2 ใบวางแผนงาน งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ Mybuilt.blogspot.com

Slide 105: 

1 การควบคุมคุณภาพงานก่อติดตั้งประตูและอุปกรณ์ 1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพงานก่อติดตั้งประตูและอุปกรณ์ 1.1.3 เอกสารตรวจสอบคุณภาพ 1.1.3.1 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ 1.1.3.2 แปลน ระยะ ผนัง งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ Mybuilt.blogspot.com

Slide 106: 

1 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์1.1.3 เอกสารตรวจสอบคุณภาพ1.1.3.1 ตารางตรวจสอบคุณภาพ งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ Mybuilt.blogspot.com

Slide 107: 

1 การควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์1.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในงาน ควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์1.1.3 เอกสารตรวจสอบคุณภาพ 1.1.3.2 แปลน ระยะ ผนัง งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ Mybuilt.blogspot.com

Slide 108: 

Mybuilt.blogspot.com

Slide 109: 

1. การควบคุมคุณภาพงานติดตั้งประตูและอุปกรณ์1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ก่อนการดำเนินงานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ ศึกษาแบบแปลนที่ใช้ในการติดตั้งประตูและอุปกรณ์ ตรวจสอบพื้นที่ในการทำงานก่อนการติดตั้งประตูและอุปกรณ์ ตรวจสอบคุณภาพบานก่อนรับสินค้า เบิกจ่ายประตูและอุปกรณ์ - เบิกโดยผู้ควบคุมงานผ่านสโตร์ - ผู้รับเหมาติดตั้งเซ็นรับ Mybuilt.blogspot.com

Slide 110: 

1. การควบคุมคุณภาพงาน ติดตั้งประตูและอุปกรณ์1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ ระหว่างการดำเนินงานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ ตรวจสอบตำแหน่งบานพับ อุปกรณ์ บานประตูขณะติดตั้ง ตรวจสอบบานประตูด้านบนและล่างต้องทาสีก่อนการติดตั้ง Mybuilt.blogspot.com

Slide 111: 

1. การควบคุมคุณภาพงาน ติดตั้งประตูและอุปกรณ์1.4 ขั้นตอนการตรวจสอบ หลังการดำเนินงานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้งครบหรือไม่ ตรวจสอบประตูและอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้หรือไม่ ตรวจสอบบานประตูปิดแล้วสนิทหรือไม่ Mybuilt.blogspot.com

Slide 112: 

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม 7 การตรวจสอบคุณภาพ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ Mybuilt.blogspot.com

การติดตั้งและตรวจสอบสุขภัณฑ์ : 

การติดตั้งและตรวจสอบสุขภัณฑ์ Mybuilt.blogspot.com

เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม-ตรวจสอบ : 

เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม-ตรวจสอบ Mybuilt.blogspot.com

1. สุขภัณฑ์ชักโครก : 

1. สุขภัณฑ์ชักโครก Mybuilt.blogspot.com

Slide 116: 

ชักโครกแบบ 2 ชิ้น Mybuilt.blogspot.com

Slide 117: 

ประกอบโถส้วมและชักโครก Mybuilt.blogspot.com

ยาแนวรอยต่อ : 

ยาแนวรอยต่อ Mybuilt.blogspot.com

2.อ่างล้างหน้า : 

2.อ่างล้างหน้า Mybuilt.blogspot.com

Slide 120: 

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ Mybuilt.blogspot.com

การติดตั้งอ่างล้างหน้า : 

การติดตั้งอ่างล้างหน้า Mybuilt.blogspot.com

สะดืออ่างล้างหน้า และ ท่อน้ำทิ้ง(p-trap) : 

สะดืออ่างล้างหน้า และ ท่อน้ำทิ้ง(p-trap) Mybuilt.blogspot.com

Slide 123: 

ตำแหน่งในการติดตั้ง Mybuilt.blogspot.com

3.อ่างอาบน้ำ : 

3.อ่างอาบน้ำ Mybuilt.blogspot.com

Slide 125: 

Mybuilt.blogspot.com

Slide 126: 

หมอนรองอ่าง Mybuilt.blogspot.com

Slide 127: 

สะดืออ่าง Mybuilt.blogspot.com

Slide 128: 

ยาแนวขอบอ่างโดยรอบด้วยซิลิโคน Mybuilt.blogspot.com

4.ก็อกน้ำและวาล์วต่างๆ : 

4.ก็อกน้ำและวาล์วต่างๆ ก๊อกอ่างล้างหน้า ก๊อก rain show-mixing valve Mybuilt.blogspot.com

วาล์วสองทาง rain shower : 

วาล์วสองทาง rain shower สายชำระ ก๊อก และวาล์วต่างๆรอบอ่างอาบน้ำ Mybuilt.blogspot.com

5.งานติดตั้งราวตากผ้าและที่ใส่กระดาษชำระ : 

5.งานติดตั้งราวตากผ้าและที่ใส่กระดาษชำระ Mybuilt.blogspot.com

Slide 132: 

Mybuilt.blogspot.com

Slide 133: 

การติดตั้งราวแขวนผ้า และ ที่ใส่กระดาษชำระ Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม : 

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม 8 การตรวจสอบคุณภาพ งานทาสี Mybuilt.blogspot.com

Slide 135: 

งานทาสีภายในห้องพัก Method Statement Mybuilt.blogspot.com

Slide 136: 

หลังจากที่ช่างฝ้าฉาบตามรอยต่อและขัดเรียบร้อยแล้ว ทาสีรองพื้น ทำการตรวจสอบความเรียบของรอยต่อฝ้า เหลี่ยมมุมผนังกับฝ้า (โดยการใช้สติกเกอร์ติดตามตำแหน่งที่จะให้แก้ไข) ช่างฝ้าแก้ไขโดยการขัดตามรอยที่ฉาบ ทาสีทับหน้าเที่ยวแรก ทำการแก้ไขส่วนที่เหลือตามมุมเสา ทาสีทับหน้าเที่ยวสุดท้าย งานทาสีฝ้า Mybuilt.blogspot.com

ขั้นตอนการทำงานทาสีฝ้า : 

ขั้นตอนการทำงานทาสีฝ้า ตรวจสอบรอยต่อของฝ้าที่ทำการฉาบแล้วว่าต้องแก้ไขหรือไม่ Mybuilt.blogspot.com

Slide 138: 

หลังจากการแจ้งให้ทำการแก้ไข รอยต่อ แก้ไขและทำการขัดผิวให้เรียบ พร้อมกับทำความสะอาด Mybuilt.blogspot.com

Slide 139: 

แก้ไขรอยต่อระหว่างแผ่นฝ้ากับผนัง ให้ได้ฉากและเรียบไม่เป็นคลื่น ทำการทาสีรองพื้นเที่ยวแรก Mybuilt.blogspot.com

Slide 140: 

ขัดแก้ไขในตำแหน่งที่ทำการแก้ไขผิวฝ้า ทาสีทับหน้ารอบสุดท้าย Mybuilt.blogspot.com

การรับมอบพื้นที่จากงานฉาบ : 

การรับมอบพื้นที่จากงานฉาบ เอกสารการตรวจสอบงานฉาบผนังที่ผู้รับผิดชอบงานฉาบได้ทำการตรวจสอบ Mybuilt.blogspot.com

Slide 142: 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานฉาบพร้อมกับเก็บงานปูนที่จะต้องแก้ไขแล้วทำความสะอาดผิวผนัง ขั้นตอนการทำงานทาสีผนังภายในห้องพัก Mybuilt.blogspot.com

Slide 143: 

ทำการตรวจสอบช่องห่างระหว่างวงกบกับผนัง ถ้าไม่ได้แจ้งให้งานฉาบทำการแก้ไข ทำการแก้ไขผิวผนังโดยการฉาบด้วยยิบซั่ม Mybuilt.blogspot.com

Slide 144: 

แต่งเหลี่ยม แต่งมุมให้ได้ดิ่งได้ฉาก ขัดผิวผนังที่ทำการแก้ไขแล้วด้วยกระดาษทราย ปัดฝุ่นทำความสะอาดผิวผนังและพื้นห้อง Mybuilt.blogspot.com

Slide 145: 

ทาสีทับหน้าปูนเก่ามาฟิกซ์ จำนวน 1 เที่ยว ทาสีทับหน้าเที่ยวแรกและทำการแก้ไขผิวผนังที่เป็น รอยหรือเส้น (เฉพาะจุด) แล้วขัด ด้วยกระดาษทรายอีกรอบ Mybuilt.blogspot.com

Slide 146: 

แต่งมุมตามฝ้าเพดานและผนังพร้อมกับกันสีฝ้ากับผนังอีกรอบ แล้วทาสีทับหน้าเที่ยวสุดท้าย Mybuilt.blogspot.com

เอกสารการตรวจสอบงานทาสีฝ้าและผนัง : 

เอกสารการตรวจสอบงานทาสีฝ้าและผนัง ใช้ในการตรวจสอบก่อนการทำงานและระหว่างการทำงาน ใช้ในการตรวจสอบการทำงานหลังจาก Party อื่นๆ เสร็จหมดแล้ว Mybuilt.blogspot.com

Slide 148: 

แปลนที่ระบุตำแหน่งในการแก้ไขผิวผนังและฝ้า (แปลนตำแหน่งก่อนการทำงาน, แปลนตำแหน่งขั้นตอนการตรวจสอบ) Mybuilt.blogspot.com

การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม : 

9 การตรวจสอบคุณภาพ งานก่อนส่ง End Product การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม Mybuilt.blogspot.com

Slide 150: 

งานตรวจสอบคุณภาพงาน End Product Method Statement Mybuilt.blogspot.com

เอกสารการส่งมอบพื้นที่และการตรวจสอบก่อนส่งมอบพื้นที่ : 

เอกสารการส่งมอบพื้นที่และการตรวจสอบก่อนส่งมอบพื้นที่ Mybuilt.blogspot.com

Slide 152: 

เข้าปูพื้นไม้ลามิเนตหลังจากส่งมอบพื้นที่ งานเฟอร์นิเจอร์เข้าวัดพื้นที่ ก่อนเข้าติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Mybuilt.blogspot.com

Slide 153: 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานทุก Party ที่เกี่ยวข้อง Mybuilt.blogspot.com

Slide 154: 

เขียนหรือจดบันทึกตำแหน่งที่จะต้องแก้ไขในแปลน Mybuilt.blogspot.com

Slide 155: 

QA ของ CM เข้าทำการตรวจ Defect Mybuilt.blogspot.com

Slide 156: 

Defect ที่เกิดขึ้น เช่น ฝ้ามีรอยหัวน็อต, เหลี่ยมมุมเสาไม่ผ่าน, สีฝ้ากินสีผนัง ตีนวงกบประตูสีไม่เรียบร้อย Mybuilt.blogspot.com

Slide 157: 

การแก้ไขผิวผนังและเหลี่ยมมุมที่ไม่ผ่าน Mybuilt.blogspot.com

Slide 158: 

งาน Protect บานประตู งาน Protect สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ Mybuilt.blogspot.com

Slide 159: 

งานทำความสะอาดภายในห้องพัก งานทำความสะอาดภายในห้องพัก Mybuilt.blogspot.com

Slide 160: 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บงานของแต่ละห้อง Mybuilt.blogspot.com

การจัดการเรื่อง การเก็บ Defect : 

Main แจ้งเอกสารการ Claim การจัดการเรื่อง การเก็บ Defect รับพื้นที่คืน ( ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้ควบคุมงาน ) แจ้งความเสียหาย ความเสียหายเกิดจาก Main ความเสียหายเกิดจากบริษัทอื่น ผู้รับเหมา Main รับผิดชอบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Main เข้าเก็บ Defect (โดยวางแผนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากข้อมูลเอกสารการ Claim ) Main ตรวจสอบ Defect Main ส่ง ให้ QA ตรวจสอบความเรียบร้อย Mybuilt.blogspot.com

Main แจ้งเอกสารการ Claim : 

Main แจ้งเอกสารการ Claim SE,FM รวบรวมข้อมูลจากหน้างานเพื่อส่งให้ SSE ตรวจสอบ Mybuilt.blogspot.com

Main แจ้งเอกสารการ Claim : 

SSE ตรวจสอบข้อมูลและลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย Main แจ้งเอกสารการ Claim Mybuilt.blogspot.com

Slide 164: 

SSE ส่งข้อมูลให้ SM,PE,PM เพื่อตรวจสอบและส่งเอกสารการClaim Mybuilt.blogspot.com

authorStream Live Help