מצגת מדרגות

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

מדרגות

Comments

By: orna453689 (19 month(s) ago)

מצגת מצויינת

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

מדרגות RM חומרים לבבניה קישור אנכי בין חללים במפלסים שונים מהלך מדרגות – סך כל המדרגות הנדרשות למעבר בין מפלס המוצא למפלס היעד. במהלך נכללים משטח המוצא, משטח היעד ומשטחי ביניים ( פודסטים ) גרם מדרגות – רצף של מספר מדרגות. 052-891-8855

PowerPoint Presentation:

סוגי מהלכי מדרגות תכנון מהלך המדרגות מהלך ריבועי 3 גרמי מדרגות מהלך ריבועי 4 גרמי מדרגות מהלך כפול שני גרמי מדרגות מהלך אחד RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות סוגי מהלכי מדרגות מדרגות ישרות מהלך אחד RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות סוגי מהלכי מדרגות מהלך כפול מקביל RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות סוגי מהלכי מדרגות מדרגות טרפזיות RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות סוגי מהלכי מדרגות מדרגות לולייניות RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות סוגי מהלכי מדרגות מהלכים חופשיים RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מיקום התחלה וסוף המהלך RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מבנה המדרגה רום החלק האנכי של המדרגה – עליה שלח החלק האופקי של המדרגה - מדרך היחס בין הרום לשלח: 2 x רום + שלח = 61  63 שלח רום RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות גרם המדרגות: מספר מדרגות – בד"כ אי זוגי . משטח מוצא (פודסט תחתון ) משטח עליון ( פודסט עליון ) גובה המהלך שלח מהלך מדרגות - גרם אף המדרגה רום RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות תקן למידות המדרגה רום מינימלי 15 ס"מ בבנין ציבורי – 10 ס"מ מקסימלי 17.5 ס"מ בבנין ציבורי – 16.6 ס"מ פנימית בדירה – 20 ס"מ שלח מינימלי 25 ס"מ בבנין ציבורי – 26 ס"מ פנימית בדירה – 23.5 ס"מ מדרגות מוביל ות למקלט – מקסימום שלח 31 ס"מ RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות חישוב גובה המדרג ה : יש להעריך מראש את כמות המדרגות ( רצוי מספר אי-זוגי ) הפרש הגובה בין פודסטים = גובה מדרגה מספר הרומים ( המשוער ) RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות תכנון מהלך המדרגות קביעת מיקום התחלה וסוף המהלך קביעת הפרשי הגובה בין המשטחים קביעת משטחי הביניים קביעת גובה ועומק המדרגה ( רום ושלח ) תוך שמירה על היחס בין הרום לשלח: 2 x רום + שלח = 61  63 RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות תכנון גרם מדרגות : כמות המדרגות צורת גרם המדרגות צורת המדרגה חומרים עובי ציפויים RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

תכנון מהלכי מדרגות מספור המדרגות- שני גרמי מדרגות כול מדרגה פודסטית מספור בחתך RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות רוחב המדרגות: רוחב מינימלי לחדר מדרגות מהלך אחד 1 15 ס"מ מהלך כפול 220 ס"מ מהלך ריבועי 260 ס"מ RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות רוחב מינימלי למהלכי מדרגות מדרגות לוליניות 55 ס"מ מדרגות פנימיות בדירה 80 ס"מ בנין עד 2 דירות 90 ס"מ בנין מעל 2 דירות 100 ס"מ RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות הפרשי גובה מקסימליים למהלכי מדרגות בבנין ציבור 185 ס"מ במבנה אחר 340 ס"מ ( באישור ועדה מקומית מעל 340 ס"מ כשרום המדרגה עד 14 ס"מ ) RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מזקף ראש מינימלי מעל מדרגה – 210 ס"מ בקו אנכי RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מספר מדרגות למהלך מינימלי למהלך מדרגות 3 יח' מינימלי בתוך דירה 1 או 3 מקסימלי למהלך – רום עד 15.5 ס"מ 22 יח' מקסימלי למהלך – רום מעל 15.5 ס"מ 16 יח' מקסימלי למהלך – רום עד 14 ס"מ 24 יח' (באישור) RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות פודסטים במהלכי מדרגות פודסט - משטח ביניים בין מהלכי מדרגות משמש למנוחה ושינוי כיוון של המהלך . עומק פודסט נמדד ממישור ציפוי הקיר לאף המדרגה הקרובה אליו ביותר. עומק מינ' בתוך דירה כרוחב מהלך המדרגות עומק מינ' לפודסט מחלק כרוחב מהלך המדרגות או 100 ס"מ הגדול מביניהם. פודסט בין כל דלת הנפתחת לחדר המדרגות לבין המדרגה הקיצונית במבני ציבור – מינימום 125 ס"מ RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מדרגות שאינן מלבניות מדרגות לוליניות רק בבנין שבו עד 2 דירות. רק כעליה לגלריה או ירידה למרתף בחנות . רק כ אינן מהוות חלק ממוצא בטוח חובה להתקין פודסט כל 300 ס"מ רוחב מינימלי למהלך מדרגות לוליניות 55 ס"מ מינימום הצלע הצרה במדרגה לוליינית 12 ס"מ RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מדרגות שאינן מלבניות מדרגות טרפזיות רק בבנין שבו עד 2 דירות רק כשהמדרגות אינן חלק ממוצא בטוח הצלע הצרה במדרגה טרפזית 17.5 ס"מ חובה להתקין פודסט כל 300 ס"מ RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מדרגות מיוחדות RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מעקות ומאחזי יד גובה מאחז במהלך מדרגות 90 ס"מ גובה מאחז בפודסט 105 ס"מ (כשגודל הפודסט מעל 50 ס"מ ) RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מעקות ומאחזי יד – בטיחות יש לוודא שבמרווח בין מוטות למדרגה לא עובר כדור בקוטר 15 ס"מ. יש לוודא מרווח של לא יותר מ 8 ס"מ בין המוטות האנכיים. יש לוודא שלא ניתן לטפס על מוטות או משטחים אופקיים שהם חלק מהמעקה. אין לבצע מהלך של יותר מ- 3 מדרגות ללא מעקה תקני. יש להשתמש בחומרים ואביזרים למניעת החלקה. RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות סוגי מעקות ומאחזי יד מעקות מעץ ושילוב עת ומתכת RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות סוגי מעקות ומאחזי יד מעקות מיציקות מתכת RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מעקות ומאחזי יד RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מעקות ומאחזי יד RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות שיקולים בתכנון גרם מדרגות הפרשי גובה בין המפלס התחתון לעליון השטח המוקצה לגרם המדרגות מיקומו בחלל מיקום פתח עבור עליה במפלס העליון אופי המבנה והתקנים החלים עליו סוג המדרגה והחומר ממנו עשויה סוג המעקה והחומר ממנו עשוי RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות שיקולים בבחירת חומרי המדרגות מיקום מהלך המדרגות ( פנים / חוץ; סוג חלל) תדירות השימוש מספר המשתמשים וגילם נקיון ואחזקה השתלבות בעיצוב הכולל של החלל אופי המבנה והתקנים החלים עליו עלויות RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות חומרי גמר למדרגות עץ – לוחות עץ - חיפוי RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות חומרי גמר למדרגות: בטון אבן קרמיקה PVC שטיח פלדה RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות במדרגות אבן, שיש או קרמיקה למניעת החלקה ניתן להשתמש ב: חספוס המשטח או חלקו יצירת חריץ לאורך המדרגה השקעת פסים מחומר שונה הדבקת חומר שונה RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מדרגות מחומרים שונים שיש RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות עץ ע"ג קונסטרוקצית ברזל RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מדרגות מחומרים שונים עץ ע"ג קונסטרוקצית בטון RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מדרגות מחומרים שונים בטון מחופה בשטיח שיש מחופה חלקית בשטיח RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מדרגות מחומרים שונים בטון מצופה שטיח בטון מצופה עץ RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מדרגות מתכת RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מדרגות מתכת בשילוב עץ מדרגות בטון בשילוב עץ RM חומרים לבבניה

PowerPoint Presentation:

מדרגות מדרגות בטון RM חומרים לבבניה 052-891-8855

authorStream Live Help