Polígons

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Senzilla informació sobre polígons: Concepte de polígon. Parts d’un polígon. Concepte de polígon regular. Classes de triangles: segons la longitud dels seus costats i segons els seus angles. Classes de quadrilàters. El perímetre.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Polígons

PowerPoint Presentation:

Què és un polígon Parts d’un polígon Tipus de polígons Classes de triangles Classes de quadrilàters

PowerPoint Presentation:

Un polígon és una figura geomètrica limitada per segments. menú

PowerPoint Presentation:

Aquesta figura geomètrica és un polígon perquè està limitada per segments. menú segment segment segment segment segment

PowerPoint Presentation:

Diem que els segments que limiten un polígon en són els costats . menú costat costat costat costat costat

PowerPoint Presentation:

Aquesta figura geomètrica no és un polígon perquè no està limitada per segments. menú

PowerPoint Presentation:

Totes aquestes figures geomètriques són polígons, els seus costats són segments. menú

PowerPoint Presentation:

D’aquestes figures, no n’hi ha cap que sigui un polígon: els seus costats no són segments. menú

PowerPoint Presentation:

Quina d’aquestes figures és un polígon? menú aquesta aquesta aquesta aquesta aquesta aquesta

PowerPoint Presentation:

menú Sí, molt bé! tornar

PowerPoint Presentation:

menú No, no i no! tornar

PowerPoint Presentation:

Quina d’aquestes figures no és un polígon? menú aquesta aquesta aquesta aquesta aquesta aquesta

PowerPoint Presentation:

Els segments que limiten un polígon s’anomenen... menú semirectes costats angles bases rectes línies polígons regulars segments vèrtexs figures

authorStream Live Help