DSI_2017

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Матури 2017 г.

Comments

Presentation Transcript

Държавни зрелостни изпити 2011:

Държавни зрелостни изпити 20 11

КОЛКО И КАКВИ СА Д З И ?:

КОЛКО И КАКВИ СА Д З И ? Задължителни български език и литература учебен предмет по избор от ЗП Допълнителни (по желание) учебен предмет по избор от ЗП Държавни изпити за професионална квалификация/теория и практика/

ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБИРАТ?:

ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБИРАТ? Математика Чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ) Философски цикъл История и цивилизация География и икономика Физика и астрономия Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ Д З И?:

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ Д З И? Вид - писмени и анонимни Времетраене – 4 астрономически часа Учебно съдържание - върху ЗП Формат – тест Оценяване – 100 точки Вижте сайта за матурите! http://www.zamaturite.bg

НАЧАЛО НА ПРОЦЕДУРАТА:

НАЧАЛО НА ПРОЦЕДУРАТА От 1 4 .03.201 1 г. до 2 5 .03.201 1 г . всеки зрелостник подава заявление за допускане до ДЗИ, в което посочва предмета за ДЗИ по избор. След регистриране на заявленията , не може да се променя избора на предмет.

ВАЖНИ ДАТИ:

ВАЖНИ ДАТИ Оформяне на годишните оценки – до 4 май 2011 г. Подаване на заявление за явяване на изпит за промяна на оценка - от 2 до 5 май 2011 г. Заседание на зрелостната комисия за допускане до изпити за промяна на оценки - 5 май 2011 г.

ВАЖНИ ДАТИ:

Изпити за промяна на оценки – от 9 до 11 май 2011 г. Последен учебен ден за ХІІ клас – 11 май 201 1 г. Заседание на зрелостната комисия за допускане до ДЗИ – 13 май 2011 г. Издаване на служебни бележки на учениците за допускане до ДЗИ на 16 май 201 1 г. ВАЖНИ ДАТИ

КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ Д З И ? :

КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ Д З И ? Сесия май-юни 2011 БЕЛ – 1 7 май 201 1 г. Втори ДЗИ – 1 9 май 201 1 г. Държавни изпити за професионална квалификация /теория -3 и 7 юни ; практика -9 и 10 юни/ Сесия август-септември 2011 БЕЛ – 31 август 201 1 г. Втори ДЗИ – 1 септември 201 1 г. Държавни изпити за професионална квалификация /теория-12 септември ; практика-13 септември/

ВАЖНИ ДАТИ:

ВАЖНИ ДАТИ Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 0 6 .06.201 1 г. В продължение на три дни след връщане на писмените работи учениците могат да ги видят. Веднага , след получаване на протоколите с оценките , започва подготовката на дипломите.

ВАЖНИ ДАТИ:

ВАЖНИ ДАТИ Връчване на дипломите : 11 часа на 28 юни 201 1 г. в учителска стая СОУ ” Йордан Йовков” Бургас .

КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ ПРОВЕРЯВА И ОЦЕНЯВА Д З И ?:

КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ ПРОВЕРЯВА И ОЦЕНЯВА Д З И ? Национална комисия по съответния учебен предмет: Състав - учители и преподаватели във ВУ Предложения от директори на училища и от ректори на висши училища Работи на едно място в страната Проверява анонимни изпитни работи Проверка и оценка - в периода 20 .05-0 5 .06.201 1 г. Прилага утвърдени ключ и единни критерии за конкретния изпитен материал

КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНКИТЕ ОТ Д З И ?:

КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНКИТЕ ОТ Д З И ? В дипломата за средно образование Не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ Учебно-изпитни програми Примерни тестове с отговори Пробни ДЗИ с отговори, ключ и критерии График на дейностите www. mon . bg / opencms / opencms / documents / dzi

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити Чл. 57. от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета Заповед № РД 09-1 161 / 13 .09.20 1 0 г. Правила за информационна сигурност

authorStream Live Help