Посещение на ОУ „Йосиф Ковачев“ София в СУ "Йордан Йовков"

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Иновации в действие

Comments

Presentation Transcript

Гостуване на делегация от ОУ „Йосиф Ковачев“ София в СУ „Йордан Йовков “ Бургас:

Г остуване на делегация от ОУ „Йосиф Ковачев“ София в СУ „ Йордан Йовков “ Бургас

Slide4:

Целта на мобилността бе учителите от ОУ „Йосиф Ковачев“- София да се запознаят с иновативните методи на обучение, свързани с дигиталните технологии. Колегите с интерес проследиха прилагането на тестове, упражнения и игри чрез различни елетронни платформи.

Slide15:

Урок в четвърти клас по Човек и общество с учител Стоянка Димитрова. Темата на урока – Дунавска равнина. В урока се използваха електронно съдържание, презентация и в края на часа знанията на учениците бяха проверени с тест в платформата Moodle .

Slide19:

Колегите от ОУ „Йосиф Ковачев“ с голям интерес проследиха иновативните уроци. Проведена бе дискусия, в която бяха обсъдени дейностите, свързани с прилагане на иновациите. Мониторинг бе осъществен от старши експерт Вилма Доминикова от Регионално управление на образованието гр. София, която даде висока оценка на натрупания иновативен опит на учителите в СУ „Йордан Йовков“.

Slide21:

На финала на дейностите по НП „Иновации в действие“, Анна Пенева – директор на СУ „Йордан Йовков“ гр. Бургас сподели: „Посрещнахме гости, а се разделихме като приятели, които ще си партнират и помагат и в бъдеще, обменяйки иновативни практики, в името на по – високо качество на образованието на нашите ученици !“

authorStream Live Help