Посещение на делегация от ОУ “Иван Вазов” Смолян в СУ "Йордан Йовков"

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Иновации в действие

Comments

Presentation Transcript

Слайд 32:

Национална програма “Иновации в действие”

Слайд 32:

ОУ “Иван Вазов” – гр. Смолян гостува в СУ “Йордан Йовков” – гр. Бургас

Слайд 32:

Национална програма " Иновации в действие" на МОН даде възможност на нашето иновативно училище, което спечели финансиране , да бъде домакин на мобилност на 8 учители и ръководен екип и 14 ученици от иновативното ОУ "Иван Вазов " в Смолян. От 22 до 24 октомври 2019 г. гостите наблюдаваха открити уроци с иновативни практики, свързани с методите на преподаване по околен свят, математика, БЕЛ, човекът и природата , човекът и обществото . Състоя се дискусия за обмен на мнения, идеи, бъдещи намерения. Освен наблюдения на уроци , гостите успяха да разгледат и забележителностите на Бургас, да посетят старинния Несебър и остров Света Анастасия. Мобилността бе под мониторинг от г-жа Таня Колева-старши експерт от РУО Бургас, която даде висока оценка на споделения от нас иновативен опит.

Слайд 32:

Ученици от СУ “Й.Йовков” представят забележителностите на град Бургас.

Слайд 32:

Госпожа Анна Пенева - Директор на СУ “Й.Йовков” представя историята на училището, което през учебната 2019-2020 г. чества 40 годишен юбилей.

Слайд 32:

Госпожа Калина Пенева – главен учител представя проекта за иновации в начален етап в СУ “Йордан Йовков”

Слайд 32:

Г-жа Таня Колева - старши експерт от РУО Бургас , г-жа Росица Лакудова – Директор на ОУ “ Ив. Вазов ”– гр.Смолян, г-жа Анна Пенева –Директор на СУ “Й.Йовков”- Бургас в час по литература във II б клас с учител Галина Колева.

Слайд 32:

Урок по литература във II б клас с учител Галина Колева. Учениците използват таблети , за да отговарят на въпроси към текста “Селянинът и дяволът”- Братя Грим, чрез електронен тест в платформата Moodle . Урокът завърши със създадена от учителя игра в LearningApps , интегрирана в платформата Moodle .

Слайд 32:

Учителите и учениците от ОУ “Иван Вазов” наблюдават урок за Дунавската равнина по човекът и обществото в IV б клас с учител Стоянка Димитрова.

Слайд 32:

Учениците използват компютри, за да отговарят на въпроси към електронно учебно съдържание, попълват електронен тест в платформата Moodle , решават кръстословица.

Слайд 32:

Гостите наблюдават урок по математика във II в клас с учител Калина Пенева. Учениците използват таблети , за да събират и изваждат до 100 без преминаване.

Слайд 32:

Учениците в екипи решават задачите от електронния работен лист liveworksheets на таблетите . В края на часа се състезават с играта тренажор в wordwall .

Слайд 32:

Урок по математика в I I I б клас с учител Красимира Пенева. Учениците и гостите наблюдават презентация за работа с текстови задачи.

Слайд 32:

Учениците използват таблети , за да решават задачи в електронен тест в платформата Moodle

Слайд 32:

Гостите от ОУ “Ив. Вазов“ наблюдават урок по човекът и обществото в III а клас на тема “ Нашата родина в Европа и на Балканския полуостров “ с учител Златка Стайкова.

Слайд 32:

Учениците демонстрират знания и умения за работа с географска карта, използват таблети , за да решават електронен тест в платформата Moodle .

Слайд 32:

Наблюдение на урок по човекът и природата в IV а клас на тема “ Опазване на околната среда “ с учител Донка Терзиева.

Слайд 32:

Учениците използват компютри, за да отговарят на въпроси към електронно учебно съдържание, попълват електронен тест в платформата Moodle , наблюдават презентация, работят в екипи по проекти “Щастлива земя – чиста и красива” и “Замърсена земя – сива и тъжна”.

Слайд 32:

Гостите наблюдават урок по математика във II а клас на тема “Намиране на обиколка на геометрични фигури” с учител Цветелина Костадинова .

Слайд 32:

Учениците наблюдават презентация и използват таблети , за да решават задачи в електронен тест в платформата Moodle

Слайд 32:

Учителите от ОУ “Иван Вазов” наблюдават урок по български език в I а клас, работа с таблети в екипи. Запознаха се с проект “Първокласно начало” на община Бургас.

Слайд 32:

  Дискусия за обмен на мнения, идеи, бъдещи намерения .

Слайд 32:

Подарък за гостите от ОУ “Иван Вазов”- гр. Смолян със символите на гр. Бургас

Слайд 32:

Г-жа Анна Пенева - директор на СУ „Йордан Йовков “ Бургас сподели : „ Посрещнахме гости, а се разделихме като колеги-приятели , които ще си партнират и в бъдеще , обменяйки иновативни практики в името на по-високо качество на образованието за нашите ученици !“.

authorStream Live Help