Народни будители

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Презентацията на Елеонора, Пламена, Силвия и Ана от 6 клас, с която участваха в конкурса, посветен на Будителите

Comments

Presentation Transcript

СОУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ” гр.Бургас:

СОУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ” гр.Бургас

Кои хора наричаме будители?:

Кои хора наричаме будители? Хора, които през целия си живот активно популяризират и извеждат в приоритет знанието за националната история и правилната употреба на майчиния език .

PowerPoint Presentation:

ЗАЩО ДАТАТА 1 НОЕМВРИ? Първи ноември е ден за почит на предците ни будители-книжовници, светци, мъченици, герои от славното ни минало. Преди Освобождението на тази дата е почитан Свети Иван Рилски . Първото неофициално честване е в Пловдив през 1909 г. През 1922 г. Министърът на Народното Просвещение Стоян Омарчевски внася предложение за обявяване на 1 ноември за ден на българските народни будители.На 1 ноември 1990 г.” честването е възстановено Свети Иван Рилски e първият български будител

PowerPoint Presentation:

Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Духовник и национален будител. През 1745г. отива в Хилендарският манастир. Две години събира материали и през 1762г. в Зографския манастир завършва “История славяноболгарская”.

PowerPoint Presentation:

СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ Будител, духовник и последовател на делото на Паисий, пръв преписва Историята. Автор е на “Житие и страдание грешнаго Софрония” и “Възвание към българския народ”.

PowerPoint Presentation:

ВАСИЛ АПРИЛОВ Просветен деец и книжовник. Отваря първото българско училище в Габрово през 1835 година.

PowerPoint Presentation:

НЕОФИТ РИЛСКИ Монах, художник и учител. Учител е в Габровското училище. Написал е “Българска граматика”, “Таблици взаимоучителни” и първия български глобус.

PowerPoint Presentation:

Д-р Петър Берон През 1824 година издава “Буквар с различни поучения”, или т.нар. “Рибен буквар”. Наречен е “Рибен буквар” заради изобразения на корицата делфин. Съдържа 8 раздела: Буквар, Молитвеник, “Добри съвети за възпитанието на детето”, “Умни ответи”, “Басни”, “Различни истории”, “Физически сказания”, Аритметика.

PowerPoint Presentation:

ГЕОРГИ РАКОВСКИ Революционер, съставя план за освобождението на България от турско робство, създава Първата българска легия и организатор на национално – освободителното движение.

PowerPoint Presentation:

Никой не знае точния брой на народните будители, защото не на всички имената са били записани в историята, но са останали дирите от делата им. Едни от тях като д-р Петър Берон, Любен Каравелов, П. Р. Славейков се занимавали с книжовно-просветна дейност, други като Васил Левски, Бачо Киро, Панайот Волов тръгвали в потайна доба, за да основават комитети и да подготвят всеобщо народно въстание.

PowerPoint Presentation:

духовници, неуморни книжовници, общественици и борци за свобода. Историята е съхранила имената на всички тях - живели, работели и завършили земния си път не за лични материални блага, а в името на своята родина. Всяка нация, голяма или малка, преживява мигове на небивал възход . Изключение не прави и България . Миналото изобилства от цяла плеяда

PowerPoint Presentation:

Елеонора Митрева Силвия Йорданова Пламена Иванова Анна Попова

authorStream Live Help