Anna Piñero Pitu Martinez

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Projectes en xarxa i ràdio escolar

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ràdio cooperactiva Ràdio cooperactiva Pitu Martínez  Anna Piñero

Slide 2: 

Els rols Facilitador/a Modera el grup, facilita la conversa, ajuda a avançar i a treure'n conclusions Comunicador/a Fa de portaveu del seu grup, es comunica amb el professor/a i amb els/les altres comunicadors/es Secretari/a Deixa constància escrita de les activitats del grup. Materials Es responsabilitza del material de l'activitat

Slide 3: 

Els canvis ... ...

Slide 4: 

Altres canvis Metacognició Anticipació Fites reconegudes Rols d'expert i aprenent L'activitat com a relat Del control al disseny De la transmissió a la tutorització De la classificació a l'atenció personalitzada Apropiació del model Estructura organitzativa Coordinació i treball conjunt Introducció de nous agents

Slide 5: 

Els paradigmes Paradigma hortícola   Paradigma gimnàstic   Paradigma del viatge   Paradigma del fluid   Paradigma sinàptic J. Vivancos

Slide 6: 

Paradigma sinàptic Col·laboració Comunicació Comunitat/s Connectivisme Cooperació Multicanal Multimodal J. Vivancos

Slide 7: 

Àudiovisuals Globals Tecnològics Interactius Emocionals Intuïtius

Slide 8: 

interaccionen cooperen saben decideixen interpelen

Slide 9: 

En aquest espai virtual

Slide 10: 

Amb les seves eines

Slide 11: 

Què els donem els adults?

Slide 12: 

Viuran: redistributivament cooperativament en xarxa en un món canviant

Slide 13: 

Charles Darwin No és el més fort de les espècies aquell que sobreviu, tampoc ho és el més intel·ligent; el que sobreviu és l’individu que millor s’adapta

Slide 15: 

http://ww.xtec.cat/projxarxa http://www.xtec.cat/radio Anna Piñero: apinero@xtec.cat Pitu Martínez: jmartine@xtec.cat

authorStream Live Help