Jose Luis Esquerdo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Rosetta Stone

Comments

Presentation Transcript

APRENENTATGE DIGITAL D’IDIOMES PER ESCOLES DE PRIMARIA I SECUNDARIA : 

APRENENTATGE DIGITAL D’IDIOMES PER ESCOLES DE PRIMARIA I SECUNDARIA Nov 20, 2009 Josep Lluis Esquerdo

My Background : 

My Background Rebut educació primària i secundaria en anglès en una escola internacional a Barcelona. Graduat de Northeastern University (Boston) en finances i entrepreneurship. Carrera professional en el sector financer Soci majoritari de Target EPGA S.L. Assessorament financer institucional Partnership with Rosetta Stone.

Agraïments : 

Agraïments Departament d’Educació Serveis Territorials de Tarragona AgraïmentsVicent Villena Carmen Tinoco Servei de Llengües Dra. Neus Lorenzo Laura Boyd Margarida Jordan Projectes TIC Ricard Garcia Jordi Achón Centres IES Icaria Mª Rosa Batlle Clemente Garcia Cèsar Vázquez IES Menedez Pelayo Giselle Dubois Vicenç Atanes Jordi Maresch CEIP L’Alzina Sonia Muñoz Josep Tresserras CEIP Orlandai Marta Sala Marga Gallifa CEIP Josep Carner Esther Patiño Dolors Fernández David Carrera

Motivació Personal : 

Motivació Personal Topar amb el programa passejant per un centre comercial de Tampa. Reforçar l’aprenentatge de xinés pel meu fill de 7 anys. Exploració i primers contactes amb Rosetta Stone. Perquè no donar a conèixer aquesta eina a l’educació primària i secundaria catalana? Desenvolupar un pla d’estudi del sector educatiu català. Strategy: “engage in a solid partnership to introduce an excellent product into a challenging market for a good cause” Primers contactes amb el Departament d’Educació

Pre-Pilotatge : 

Pre-Pilotatge Estudi de camp Visitats 25 centres de primària i secundaria, públics i concertats. Contacte amb els caps de departament de llengües estrangeres. Demostracions del programa (45 minuts durada) als professorats de llengües. Constatar les capacitats de les aules d'informàtica. Reunió i presentació del programa al departament d’educació (servei de llengües i unitat d’innovació) i Fundació Catalana per a la Recerca. Projecte 1x1 (Llibre Digital)

Primeres Observacions : 

Primeres Observacions Voluntat d’innovar Les escoles sempre s’han mostrat interessades per conèixer el programa. Voluntat per potenciar l’aprenentatge de terceres llengües (anglès principalment) Bona acceptació per part del departament cap aquesta iniciativa. Problema del finançament Preocupació a les escoles per com finançar iniciatives de millora. Dubtes relacionades amb l’aposta per la digitalització de l'educació Mancança d’oferta de continguts digitals Cal renovar l’estructura informàtica dels centres

Pilotatge : 

Pilotatge Selecció dels centres voluntaris a participar en el pla de formació pel pilotatge de Rosetta Stone 3 CEIPS i 2 IES Barcelona, Badalona, Molins de Rei Diversitat d’alumnat Interès del professorat per la utilització de les noves tecnologies Oferir un període de prova del programa de 7 dies per l'ús del professorat Establir entre 25 i 30 llicencies per alumnes per centre Els centres poden escollir l' idioma (anglès britànic, anglès americà, francès) 5 sessions presencials de 3 hores de durada pel professorat participant 1 sessió de formació tècnica pel l’aprenentatge de l’eina de gestió del programa

Objectius del Pilotatge : 

Objectius del Pilotatge Facilitar l’aprenentatge d’idiomes als centres educatius catalans mitjançant l'ús de les TIC. Oferir una eina àgil i eficient que permeti al professorat una còmoda adaptació front a utilitzar materials de contingut digital. Motivar l’alumnat cap a l’aprenentatge d’idiomes (inclou suport de marketing motivant, etc.) Crear un espai virtual per compartir experiències, dubtes i projectes. Estimular la dinamització de la innovació en els centres a partir de l'actualització metodològica del professorat.

Learn Naturally : 

Learn Naturally Learn your next language the same way you learnt your first language – easily and naturally. Our Dynamic Immersion® method surrounds you with real-life imagery and the voices of native speakers so you instantly comprehend your new language – all without translation or memorization.

L’eina Rosetta Stone : 

L’eina Rosetta Stone Una eina que ja s’utilitzi en el sector educatiu. Rosetta Stone es present en mes de 10,000 centres educatius arreu del mon (escoles, universitats, escoles d’idiomes). Una eina àgil i fàcil “user friendly” Una eina que potencií l'expressió oral des de la primera lliçó amb l’objectiu de parlar amb confiança. Una eina engrescadora (addictiva) on en cadascuna de les activitats entretenidores, l’alumne sentirà l'èxit.

Característiques Principals de Rosetta Stone : 

Característiques Principals de Rosetta Stone Disponible en 25 idiomes Pla de desenvolupament del Català previst. 5 nivells d’aprenentatge Nivell 3 és equivalent al B1 i nivell 5 al B2 del CEFR Europeu. Modalitat online per utilització des de qualsevol lloc amb accés a Internet. Permet accedir lliurement als 25 idiomes (Classroom Version 3) També es disponible la versió CD-ROM Inclou exercicis de pronunciació, gramàtica, escriptura, listening, vocabulari, etc. Lliçons principals seguides de exercicis de reforç Basat en imatges de vida reals, potencia la intuïció de l’alumne.

Avantatges de l’einaRosetta Stone : 

Avantatges de l’einaRosetta Stone Permet l’aprenentatge personalitzat pel nivell de coneixement de la llengua de cada alumne. Permet ajustar les condicions necessàries per superar amb èxit les lliçons. Percentatge d’encert Exigència en el nivell de pronunciació Mètode “adaptive recall” que permet repassar el material après en els intervals idonis per maximitzar l’aprenentatge. Speech recognition system permet comparar la pronunciació de l’alumne amb la del natiu de l' idioma.

Rosetta Stone Manager:Ajuda al professorat : 

Rosetta Stone Manager:Ajuda al professorat Una eina que faciliti al professor el control de l'evolució dels seus alumnes. Rosetta Stone Manager es l'aplicació de gestió amb la qual el professorat personalitza i monitoritza el progrés de l’alumnat. Permet al professor establir objectius concrets i mesurar el progrés dels alumnes. Permet obtenir informes en temps real i gràfics del progrés dels alumnes, resultats i temps dedicat a cada activitat. Proporciona l’habilitat d’identificar àrees on els alumnes poden necessitar mes atenció. Personalització de l’aprenentatge mitjançant el editor curricular per modificar les lliçons degut a necessitats tant en grups com en alumnes concrets. Ofereix quantificables mesures d'èxit.

Rosetta Stone Manager : 

Rosetta Stone Manager

Rosetta Stone Manager : 

Rosetta Stone Manager

Utilitat pels alumnes : 

Utilitat pels alumnes Els alumnes poden reprendre l’aprenentatge on ho varen deixar. Poden escollir els seus propis itineraris d’aprenentatge. Tractament de la diversitat a l’aula Millora l’autonomia de l’alumnat Obtenen un “assessment” immediat El feedback immediat del seu progrés incideix en la seva autoestima i motivació. Poden utilitzar-ho des de casa Amplien el temps d’aprenentatge de la llengua (anglesa) Involucren a les famílies en el seu procés d’aprenentatge

Utilitzant-ho a classe : 

Utilitzant-ho a classe

Utilització de Rosetta Stone : 

Utilització de Rosetta Stone

Observacions constructives : 

Observacions constructives Sofisticació ha d’anar precedida de una bona formació. Millorar l'eficiència Cal assegurar-se una estructura solida i eficient. Tecnologia al dia Mes reconeixement personalitzat a la figura del professor Avaluacions del professorat Modernització dels centres Pro activitat Pla renove amb una nova figura de coordinador Arrancat una carrera de futur i no tant de present Plataformes virtuals per oferir continguts Editorials

El futur de Rosetta Stone : 

El futur de Rosetta Stone

Conclusions : 

Conclusions Potencia l’autonomia del alumnat Atenció a la diversitat en aules inclusives Respecte als diferents ritmes i estils d’aprenentatge Promoció de l’oralitat Millora de la competència tecnològica Avaluació formativa

authorStream Live Help