Antoni Daniel Prats Fabra

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Fem ràdio, una eina per a l'oralitat en llengües estrangeres

Comments

Presentation Transcript

Fem ràdio: una eina per a l’oralitat en llengües estrangeres : 

Fem ràdio: una eina per a l’oralitat en llengües estrangeres IES GABRIEL FERRATER de REUS ESO i BAT Antoni-Daniel Prats

Contextualització : 

Contextualització IES GABRIEL FERRATER de Reus http://xtec.cat/iesgabrielferrater

Slide 3: 

PROJECTE LINGÜÍSTIC Marc multilingüe: CATALÀ, llengua vehicular Llengües curriculars: CASTELLÀ ANGLÈS FRANCÈS ALEMANY

Slide 4: 

EL FRANCÈS A L’IES GABRIEL FERRATER flegabrielferrater.blogspot.com

Slide 5: 

NOUVELLES TECHNOLOGIES PROJETS ANNUELS ÉCHANGES ET VOYAGES EIXOS DE MOTIVACIÓ

Slide 6: 

Origen de la ràdio Treball per projectes: els sentits. noves tecnologies. l’oralitat.

Slide 8: 

La competència comunicativa, lingüística i audiovisual. - expressar observacions, explicacions, opinions, pensaments, emocions, vivències, argumentacions... interactuar amb altres persones de manera adequada i ordenada. activar processos cognitius i de processament de la informació. produir textos orals. reflexionar sobre el comportament del llenguatge.

Slide 9: 

La competència artística i cultural conèixer textos, costums, tradicions, literatura i cultura en general de la llengua que s’està aprenent. La competència del tractament de la informació i la competència digital recerca a internet en la llengua o llengües estrangeres que s’estan aprenent. utilització de recursos online: diccionaris, traductors, bancs de sons... utilització de les noves tecnologies: programa Audacity.

Slide 10: 

La competència d’aprendre a aprendre i la d’autonomia i iniciativa personal. - progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. respectar la diversitat. treballar en equip. La competència de coneixement i interacció amb el món físic i la competència social i ciutadana. - entendre la realitat social i cultural que ens envolta per millorar-la.

Slide 11: 

Procés metodològic Organització del grup-classe Tipus de ràdio que es vol fer Nom de la ràdio Guió-escaleta del programa Càstings i distribució de rols Assaigs Primers enregistraments Enregistrament final Muntatge

Slide 12: 

Avaluació Observació directa feta a classe. Valoració contínua: Suports escrits. Enregistraments: valoració de l’entonació i la pronunciació. Noves tecnologies. Valoració final: Valoració del treball en grup. Valoració del treball individual. Valoració del projecte final.

Slide 13: 

1r premi Categoria C 2n premi Categoria D Curs 2008-09 Curs 2006-07 2n i 3r premi Categoria B 1r premi Categoria C 1r i 3r premi Categoria D Curs 2007-08 1r i 3r premi Categoria B 1r i 3r premi Categoria C 2n premi Categoria D Premis

Slide 14: 


authorStream Live Help