Gud giver gennembrud... hvad er min rolle? (del 1)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Prædiken fra Citykirken Aarhus fra søndag den 30. april 2017 af Jürgen Galonska.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint-præsentation:

Gud giver gennembrud – hvad er min rolle?

PowerPoint-præsentation:

Gud giver gennembrud – hvad er min rolle?

PowerPoint-præsentation:

Mark. 4:1-10, 13-20 Senere gav Jesus sig igen til at undervise nede ved søen, og en stor skare mennesker samledes omkring ham. Derfor gik han om bord i en båd, hvorfra han kunne sidde og tale til menneskeskaren, der stod på bredden. Han illustrerede gerne sin undervisning med billeder fra hverdagslivet. »Hør godt efter!« sagde han. »En landmand gik en dag ud for at så korn på sin mark. Som han nu gik og strøede sædekornet ud, faldt noget på vejen, og fuglene kom og spiste det.  Again Jesus began to teach by the lake . The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it out on the lake , while all the people were along the shore at the water’s edge . He taught them many things by parables , and in his teaching said :  “Listen! A farmer went out to sow his seed.

PowerPoint-præsentation:

Noget af kornet faldt på stengrund, hvor der kun var et tyndt lag jord. Det spirede hurtigt og voksede op, men eftersom rødderne ikke kunne udvikles i det tynde jordlag, tørrede planterne ud under den brændende sol. Noget af kornet faldt på steder, hvor der var tidselrødder i jorden. Tidslerne voksede op og kvalte kornplanterne, så de ikke satte aks. Men noget af kornet faldt i god jord. As he was scattering the seed, some fell along the path , and the birds came and ate it up.  Some fell on rocky places , where it did not have much soil . It sprang up quickly , because the soil was shallow . But when the sun came up, the plants were scorched , and they withered because they had no root .  Other seed fell among thorns , which grew up and choked the plants , so that they did not bear grain . Still other seed fell on good soil .  

PowerPoint-præsentation:

Det voksede op og gav afgrøde på 30, 60 eller 100 gange så meget, som der var sået. Lad dem høre, som har øre.« Guds riges mysterier forklares kun for disciplene når Jesus var alene med de 12 disciple og de øvrige, som fulgte ham, plejede de at spørge ham om meningen bag hans billeder. Jesus forklarer billedet med jordbunden It came up, grew and produced a crop , some multiplying thirty , some sixty , some a hundred times.” Then Jesus said , “ Whoever has ears to hear , let them hear .”  When he was alone , the Twelve and the others around him asked him about the parables .  He told them ,

PowerPoint-præsentation:

Jesus fortsatte: »Har I ikke forstået billedet med kornet og jordbunden? Hvordan skal I så kunne forstå alle de andre billeder ? Kornet, som landmanden såede, er et billede på Guds ord. Nogle mennesker er som vejen. Når de hører Guds ord, kommer Satan straks og piller de ord væk, som blev sået i dem. Nogle er som den tynde jord på stengrund. Når de hører Guds ord, tager de straks imod det med glæde. Then Jesus said to them , “ Don’t you understand this parable ? How then will you understand any parable ? The farmer sows the word .  Some people are like seed along the path , where the word is sown . As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them . Others , like seed sown on rocky places , hear the word and at once receive it with joy . 

PowerPoint-præsentation:

Men de lader ikke ordet slå rod, så det varer kun en tid. Når der kommer problemer eller forfølgelser på grund af ordet, giver de op og falder fra. Nogle er som jorden med tidsler i. De hører godt nok ordet, men de daglige bekymringer, den forførende materialisme og lysten til at gøre alt muligt andet kvæler ordet, så der ikke bliver nogen frugt af det. Men nogle er som den gode jord. De hører ordet og tager imod det. Det bærer frugt i deres liv: 30, 60 eller 100 gange så meget, som der var sået.« But since they have no root , they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word , they quickly fall away .  Still others , like seed sown among thorns , hear the word ; but the worries of this life , the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the word , making it unfruitful .  Others , like seed sown on good soil , hear the word , accept it, and produce a crop — some thirty , some sixty , some a hundred times what was sown .”

PowerPoint-præsentation:

Person 1 Hører Guds Ord Afviser Djævelen piller ordet væk Ingen resultat

PowerPoint-præsentation:

Person 1 Hører Guds Ord Afviser Djævelen piller ordet væk Ingen resultat Person 2 Hører Guds Ord Modtager med glæde Problemer, modgang, giver op, slår ikke rod Ingen resultat

PowerPoint-præsentation:

Person 1 Hører Guds Ord Afviser Djævelen piller ordet væk Ingen resultat Person 2 Hører Guds Ord Modtager med glæde Problemer, modgang, giver op, slår ikke rod Ingen resultat Person 3 Hører Guds Ord Modtager Materialisme, daglige bekymringer kvæler ordet Ingen resultat

PowerPoint-præsentation:

Person 1 Hører Guds Ord Afviser Djævelen piller ordet væk Ingen resultat Person 2 Hører Guds Ord Modtager med glæde Problemer, modgang, giver op, slår ikke rod Ingen resultat Person 3 Hører Guds Ord Modtager Materialisme, daglige bekymringer kvæler ordet Ingen resultat Person 4 Hører Guds Ord Modtager Bevarer 30 X 60 X 100 X Afkast/Resultat

authorStream Live Help