Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα:

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα Γ.Φ.

Δεκαδικοί αριθμοί – δεκαδικά κλάσματα:

Δεκαδικοί αριθμοί – δεκαδικά κλάσματα Οι δεκαδικοί αριθμοί μπορούν να μετατραπούν σε δεκαδικά κλάσματα και, αντίστροφα, τα δεκαδικά κλάσματα να μετατραπούν σε δεκαδικούς αριθμούς . π.χ. το 0,4 γίνεται 4 και αντίστροφα. 10 το 25 γίνεται 0,25 και αντίστροφα. 100

Μετατροπή δεκαδικού αριθμού σε κλάσμα:

Μετατροπή δεκαδικού αριθμού σε κλάσμα Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό αριθμό σε κλάσμα : Γ ράφουμε ολόκληρο τον αριθμό , χωρίς την υποδιαστολή, στη θέση του αριθμητή. Στη θέση του παρονομαστή γράφουμε τον αριθμό 1 , με τόσα μηδενικά όσα ήταν τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού .

Παράδειγμα:

Παράδειγμα Το 2,34 γίνεται κλάσμα με αριθμητή το 234 και παρονομαστή το 100 , αφού ο αριθμός έχει δύο δεκαδικά ψηφία. Δηλαδή 2,34 = 234 100

Μετατροπή δεκαδικού κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό:

Μετατροπή δεκαδικού κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό : Γ ράφουμε μόνο τον αριθμητή του. Χωρίζουμε με υποδιαστολή , από τα δεξιά προς τ’ αριστερά, τόσα δεκαδικά ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής του .

Παράδειγμα:

Παράδειγμα Το 583 = 0,583 1.000 γιατί ο αριθμός έχει τρία μηδενικά στον παρονομαστή . Γιάννης Φερεντίνος

authorStream Live Help