Τα διαλυτικά

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Τα διαλυτικά:

Τα διαλυτικά Γ.Φ.

Πού μπαίνουν τα διαλυτικά;:

Πού μπαίνουν τα διαλυτικά; Τα διαλυτικά μπαίνουν πάνω από τα: ϊ, Ϊ , ϋ, Ϋ όταν τα προφέρουμε χωριστά από το προηγούμενο φωνήεν. π.χ. φα ΐ , πα ϊ δάκια, ελληνο ϊ ταλικός εργατο ϋ πάλληλος, καταπρα ΰ νω

Πότε δεν χρειάζονται διαλυτικά;:

Πότε δεν χρειάζονται διαλυτικά; Όταν δεν έχουμε δίψηφο φωνήεν ( αι, ει, οι, ου, υι ) π.χ. πρ ωί δ ιυ λιστήριο Πομπ ηί α Μ ωυ σής

Πότε δεν χρειάζονται διαλυτικά;:

Πότε δεν χρειάζονται διαλυτικά; Όταν η χωριστή προφορά φαίνεται από τον τόνο . π.χ. άυ πνος κορ όι δο

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!:

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Όταν γράφουμε αυτές τις λέξεις με κεφαλαία , επειδή δεν υπάρχει τόνος, πρέπει να χρησιμοποιούμε διαλυτικά . π.χ. Α Ϋ ΠΝΟΣ ΚΟΡΟ Ϊ ΔΟ Γιάννης Φερεντίνος

authorStream Live Help