Δεκαδικοί αριθμοί

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Δεκαδικοί αριθμοί:

Δεκαδικοί αριθμοί Γ.Φ.

Γιατί χρησιμοποιούμε τους δεκαδικούς αριθμούς;:

Γιατί χρησιμοποιούμε τους δεκαδικούς αριθμούς ; Οι φυσικοί αριθμοί δεν αρκούν για να εκφράσουμε κάποιες μετρήσεις με ακρίβεια. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε ένα άλλο είδος αριθμών, που ονομάζονται δεκαδικοί αριθμοί .

Τα μέρη των δεκαδικών αριθμών:

Τα μέρη των δεκαδικών αριθμών Οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούνται από ένα ακέραιο και ένα δεκαδικό μέρος , τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με ένα κόμμα , που ονομάζεται υποδιαστολή (,) .

Πώς γράφουμε τους δεκαδικούς αριθμούς;:

Πώς γράφουμε τους δεκαδικούς αριθμούς ; Η θέση κάθε ψηφίου σε ένα δεκαδικό αριθμό δηλώνει την αξία του. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε ένα δεκαδικό αριθμό: Ακέραιο μέρος Υποδια στολή Δεκαδικό μέρος Εκατοντάδες Ε Δεκάδες Δ Μονάδες Μ , Δέκατα (δεκ) Εκατοστά (εκ) Χιλιοστά (χιλ)

Αξία ψηφίων των δεκαδικών αριθμών:

Αξία ψηφίων των δεκαδικών αριθμών Τόσο στο ακέραιο όσο και στο δεκαδικό μέρος κάθε τάξη είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την αμέσως επόμενη προς τα δεξιά της. 1 μονάδα = 10 δέκατα 1 δέκατο = 10 εκατοστά 1 εκατοστό = 10 χιλιοστά Η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει αν στο τέλος προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε μηδενικά π.χ . 3,42 = 3,420 5,200 = 5,2

Πώς διαβάζουμε τους δεκαδικούς αριθμούς; :

Πώς διαβάζουμε τους δεκαδικούς αριθμούς ; Σ’ ένα δεκαδικό αριθμό διαβάζουμε πρώτα το ακέραιο μέρος του κι έπειτα το δεκαδικό , με το όνομα του τελευταίου δεκαδικού ψηφίου. Π.χ. 5,2 = πέντε και 2 δέκατα 6,35 = έξι και τριάντα πέντε εκατοστά 1,009 = ένα και εννιά χιλιοστά Αν το ακέραιο μέρος είναι μηδέν (0), τότε διαβάζουμε μόνο το δεκαδικό μέρος . Π.χ. 0,4 = τέσσερα δέκατα Γιάννης Φερεντίνος

authorStream Live Help